Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 21

Zuidas-Dok boven water
In de periode tussen 1 januari – medio april 2009 heeft Jan Willem Oosterwijk de rol vervuld van rijksvertegenwoordiger. Zijn opdracht was om in enkele maanden te verkennen onder welke

condities het project Zuidas-Dok haalbaar is. Lees de eindrapportage.
Lees ook de brief van minister Cramer aan de 2e Kamer over dit onderwerp. Idem brief van Wethouder van Poelgeest aan de Gemeenteraad.

Bijeenkomst herinrichting Europaplein
Op 15 juni a.s. vindt er een participatiebijeenkomst plaats over de herinrichting van het oostelijk deel van het Europaplein.

Filosofie op de Zuidas
woensdag 17 juni 2009, 16:00 uur
Onderstromen van de actualiteit
Onder de titel De kredietcrisis: een hypotheek op de toekomst trapt VU-filosoof Ad Verbrugge een nieuwe serie activiteiten af in samenwerking met Amsterdam Bright City en de Faculteit Wijsbegeerte VU. Iedere maand een filosofische discussie over wetenschap en maatschappij. Amsterdam, Zuidas – Het Grand Café , Claude Debussylaan 2-8. Voor meer informatie.

Datumwijziging raadscommissievergadering Ravel
I.p.v. 17 juni a.s. vindt bespreking van het uitvoeringsbesluit Ravel plaats in de openbare raadscommissievergadering voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van donderdag 18 juni a.s. Aanvang 19.30 uur in het Stadhuis, Rooszaal 0239. Voornemen tot inspreken kan tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering via de website van de gemeente() of telefonisch bij de commissiegriffier (020-5522224).

Bewoners Irenebuurt aan de rand van hun incasseringsvermogen
Op donderdag avond 4 juni heeft de raadscommissie RO van stadsdeel Zuideramstel  vergaderd over het plan Strawinsky. Dit houdt in: verlaging Strawinskylaan (daarmee verdwijnen huidige veilige fietsonderdoorgangen); hoogbouw kantoren en woningen aan de noordzijde en het graven van de Irenegracht naast de Irenestraat. Buurtbewoners waren massaal aanwezig. Er waren twintig insprekers
Op 23 juni om 20.00 uur volgt de behandeling en vaststelling in de stadsdeelraadvergadering.

Project: ITO-TOREN
Zelfs in een modern kantoorgebouw als de ITO-toren kan veel energie worden bespaard.

Commissie Veerman presenteerde regels voor het omgaan met bewoners

Opgesteld n.a.v. het rapport over de Noord-Zuidlijn maar ook heel geschikt voor Zuidas.

 

Lift Lijn 5, Station Zuid, gelukkig 12 juni weer in gebruik

Navraag bij het Projectbureau leerde ons dat de lift in principe gerepareerd is, echter deze week nog door het Liftinstituut getest moet worden zodat hij de week daarna weer in gebruik genomen kan worden.

 

Geen metro’s naar Zuid
In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen metro’s tussen de stations Duivendrecht en Zuid.

Metro gaat op 27 augustus over op ov-chipkaart
Per 27 augustus verdwijnt de strippenkaart uit de Amsterdamse metro.

Inspraak OV Amsterdam
Op dit moment verzorgt het GVB het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving. De vergunning daarvoor loopt tot eind 2011. Voor de nieuwe vergunning wordt een Programma van Eisen opgesteld. U kunt tot en met 20 juni 2009 uw inspraakreactie geven op het ontwerp Programma van Eisen. Bouw mee aan (nog) beter OV.

 

 

 

Het volgende weekbericht is er weer op 18 juni 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomst vindt plaats op 24 juni (Rekenkamer).

 

 

Lees verder over: Weekberichten.