Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 21

Thema bijeenkomst Zuidas & Verkeer
Op 26 mei organiseert het BPZ i.s.m. dienst Zuidas een bijeenkomst
over verkeer op de Zuidas. Martijn Overmulder, projectmanager Zuidas,
houdt een presentatie over het verkeersmodel en de verkeersstudie die
daarop is gebaseerd. Hij gaat ook in op de maatregelen die Zuidas gaat
nemen om de bereikbaarheid van de Zuidas zo optimaal mogelijk te houden,zowel per auto, OV als fiets.
Hiernaast is een spreker van DIVV uitgenodigd.
Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
Tijdstip 19.30 – 21.30 uur.

Protocol Waterbalans
Waternet en dienst Zuidas ondertekenden donderdag 19 mei gezamenlijk het protocol Waterbalans Zuidas.
Het Protocol Waterbalans Zuidas is een manier om gezamenlijk goed overzicht te houden op de waterberging in Zuidas, en essentieel voor verantwoord waterbeheer tijdens een langdurig ruimtelijk ontwikkelingsproces met een grote dynamiek in ruimte en tijd. Met de toenemende verstedelijking van Zuidas is het van belang dat de waterberging in het watersysteem evenredig meegroeit. De waterbalans geeft inzicht in de huidige waterberging en staat centraal bij de vergunningverlening. Ruimtelijke veranderingen worden tot twee jaar vooruit opgenomen in de balans, potentiële knelpunten worden zo vroegtijdig gesignaleerd en opgelost. Met de ondertekening van het protocol door Waternet en Dienst Zuidas committeren beide partijen zich aan de werkafspraken.

Inspraakreactie concept Welstandsnota Zuidas
Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

 

Klimhal Wall Street op de Zuidas Amsterdam
Voor de tijdelijke invulling van de nog braakliggende kavel De Boog aan de Zuidas in Amsterdam zit het het plan voor een uitbreidbare, verplaatsbare en duurzame klimhal in de race met slechts zes andere partijen. Een groep enthousiastelingen hebben het idee opgevat de klimhal Wall Street te bouwen op de braakliggende kavel De Boog. Het moet een transparant gebouw worden, opgetrokken uit afgedankte materialen, met klimwanden, horeca en culturele activiteiten. Qua materiaalkeuze, zichtbaarheid, programmering en activiteitenuren contrasteert de klimhal met de strakke, gepolijste Zuidas, een stedelijke zone die ’s avonds en in het weekend lijkt te zijn uitgestorven. Of dit plan ook daadwerkelijk grealiseerd gaat worden wordt 20 juni bekend gemaakt.

130 jaar VU
Komende zaterdag, 28 mei, viert de VU feestelijk haar 130-jarig bestaan met haar stafleden, studenten en alumni. Elke faculteit biedt in de middag een eigen programma aan.
Het programma van de Faculteit der Wijsbegeerte zal een hoog 'Filosofie op de Zuid-As' karakter hebben, al was het alleen maar omdat dit zal plaatsvinden op de bekende locatie in Grand Café Amsterdam Bright City.Het programma behelst onder meer een discussie over rol en belang van filosofie binnen de universiteit en binnen de samenleving.

Badeend op Zuidas

 

Amsterdam Zuid mist badeend nog elke dag. Badeend was knalgeel, zo'n 2 bij 2 meter en dreef gemoedelijk in een watertje bij afslag RAI. Badeend is inmiddels volwassen geworden en dobbert doodgemoedereerd in De Boelegracht omringd door haaien.

Kunst op trafohuisje Zuidas
De bedoeling was januari, het werd mei maar nu is er dan toch weer een Rietveld-kunstenares te zien, die exposeert op een transformatorhuisje op de Zuidas.

.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.