Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 21

Gemeenteraad

Op 25 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de Visie Zuidas en de daaraan gerelateerde stedenbouwkundige onderwerpen. Er is een aantal amendementen aangenomen. Het tweede deel na het zomerreces betreft het financiële deel en de risicoallocatie van de prospectus.

 

Bestuurlijk overleg Amsterdams stadsregio en Rijk

Op 25 juni 2008 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de minister van Financiën, de minister Verkeer en Waterstaat, de minister van VROM en delegatie van B & W Amsterdam en een vertegenwoordiger van de stadsregio. Afgesproken is dat de zomerperiode gebruikt zal worden voor de uitwerking en verduidelijking van de infrastructuuropgave en risicoverdeling in de Zuidasplannen. Stad en Staat zullen keuzes maken over de opgave voor de op te richten Zuidasonderneming. Op verzoek van de geselecteerde private partijen zal de heer Brinkman de komende periode met hen informatieve gesprekken voeren.

 

Nieuwe overzichten werkzaamheden Zuidas

In de informatiekasten over de werkzaamheden in Zuidas zijn nieuwe overzichten van de werkzaamheden opgehangen. Er is een extra overzichtskaart waarop mensen kunnen zien in welke gebieden er gewerkt wordt. Er komt iedere maand een nieuw overzicht te hangen.

 

Metrobuis tijdelijk afgesloten

Tot en met 17 augustus is de metrobuis tussen Amstelstation en Centraal Station afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden. Lijn 51 rijdt tot aan de Spaklerweg. De lijnen 53 en 54 rijden tot Amstel. Vanaf het Amstelstation rijdt een pendelbus, die alle stations behalve Nieuwmarkt aandoet.

 

De Mirandastrook

Het DB ZuiderAmstel is akkoord gegaan met de projectopdracht De Mirandastrook. Ten opzichte van het plan van 19 juli 2007 is gewijzigd dat inpassing van de schoolwerktuinen geen deel meer uitmaakt van de opdracht.

 

Rondleiding bouwterrein station Europaplein

Het projectbureau Noord/Zuidlijn geeft op 7 juli om 19.30 uur een rondleiding over het bouwterrein van het Europaplein. Ook zijn de vorderingen van het toekomstige ondergrondse station Europaplein te bezichtigen. Vertrek vanaf de bouwkeet aan het Europaplein (nadere informatie)

 

Lotz blijft voorlopig bestaan

Er is een aanvraag ingediend om het tijdelijke restaurant Lotz vooralsnog in stand te houden.

 

 

Ontwikkeling Beethoven

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft aangedrongen op spoedoverleg over de bouwplannen in het Beatrixpark. De Vereniging maakt bezwaar tegen de voorbereidende werkzaamheden in het park, terwijl de besluitvorming over het DOK nog niet is afgerond. Zie: www.vriendenbeatrixpark.nl

Op 25 juni 2008 is een aanvraag binnengekomen voor het slopen van het toiletgebouw ten westen van het Boerenweteringspad (in het Beatrixpark). SLP/079508

 

1001-bomenplan

Het stadsdeel ZuiderAmstel heeft de bewoners opgeroepen om mee te doen met de actie `plant een boom in ZuiderAmstel. Zie verder: www.zuideramstel.amsterdam.nl/1001bomen.

 

Wandeling Minervaplein tot Zuidas

Het Buurtcentrum Olympus organiseert op woensdag 23 juli van 13.30 tot 16.30 een wandeltocht vanaf het Minervaplein tot Zuidas. Kosten 6 euro per persoon. Vertrek: Centrale kruising op het Minervaplein. Voor meer informatie en reserveren, zie: www.combiwel.nl of telefoon; 020 679 6825.

 

Winnaar Geest van de Plek

Uit de zeven kunstenaarsontwerpen voor Zuidasvoorstellen is op 29 mei Patty Groot Bleuminks inzending, Het Vogelkantoor, als winnaar naar voren gekomen. Volgens het juryrapport vertoont het Vogelkantoor grote overeenkomsten met de kantoortorens van Zuidas. Net als de mensen bevolken duizenden vogels gedurende een beperkte periode hun `kantoor’, waar zij hun onzichtbare arbeid verrichten. De gaten in het kantoor zijn afgestemd op een populatie gierzwaluwen. Net als de Zuidas-employé vliegen de vogels met gemak op en neer naar Parijs voor de lunch.

De winnaar mag haar ontwerp verder uitwerken tot een schetsontwerp, dat mogelijk tot uitvoering zal komen. Zie voor alle ontwerpen: www.virtueel-museum.nl/zuidas/

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering op woensdag 10 september.

Het volgende weekbericht is er na de vakantie weer op donderdag 14 augustus 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

 

Lees verder over: Weekberichten.