Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 22

Laatste bouwfase Mahler 4

Begin oktober is de laatste bouwfase van Mahler 4 van start gegaan. De oplevering van de twee kantoorpanden staat gepland voor eind 2009. In overeenstemming met de opvatting van supervisor bOb van Reeth over flexibiliteit van gebouwen wordt de oorspronkelijke kantoortoren in Mahler 4 nu bestemd voor woningen.

 

Plan Kop Zuidas zal plan Kop Rivierenbuurt uit 2004 vervangen

Belangrijke wijzigingen zijn dat

           het bouwvolume groeit van ca. 150.000 m2 naar ca. 200.000 m2;

           naast het theater van Joop van den Ende komen diens eigen kantoor en een hotel;

                      in het noorden ruimte gereserveerd wordt voor een (grotere) ROC-locatie;

           de synagoge verplaatst wordt naar de oostrand, dichtbij de begraafplaats Zorgvliet;

                      halverwege de Europaboulevard zich de doorsteek naar een grote ondergrondse parkeergarage bevindt, met name bestemd voor de bezoekers van het Van den Ende-theater;

           de Mirandabuurt qua verkeer volledig wordt afgescheiden van dit plangebied.

 

Voorbereidingsbesluit Parkrand

De gemeenteraad heeft 19 september jongstleden over de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitenveldert (Vivaldi) besloten. Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 september 2007 in werking en geldt voor een periode van twee jaar. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 27 september het voorbereidingsbesluit inzien op het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Tot 8 november kan tegen bovengenoemd besluit bezwaarschriften worden ingediend (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam). Stukken betreffende dit raadsbesluit kunnen opgevraagd worden via het BPZ (bpz@wocbuitenveldert.nl).

 

Groengebied Schinkel

Het conceptontwerp van het bestemmingsplan Groengebied Schinkel is opgesteld. Op dinsdag 30 oktober houdt de gemeente een inspraakavond in de Grote Zaal van het Frans Ottenstadion (IJsbaanpad 43). Aanvang 19.30 uur. Inzage in de plannen kan tot 21 november bij de stadsdeelkantoren aan de Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65. Bezwaarschriften, tevens tot 21 november, richten aan: stadsdeel Oud Zuid, afd. B&C, Economie en Ruimte, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

 

Grondmetingen Beatrixpark

Van 15 oktober tot 15 november wordt er gedurende drie werkdagen geotechnisch onderzoek door de firma Fugro uitgevoerd in het Beatrixpark. Dit om de bodemgesteldheid vast te stellen in verband met de ontwikkelingen van het project Beethoven aan de Zuidas.

 

Marathon van Amsterdam
Op zondag 21 oktober wordt voor de 32e keer de Amsterdam Marathon gehouden. Net
als voorgaande jaren is de start in het Olympisch Stadion en voert het parcours
door de Stadsdelen Oud-Zuid en Buitenveldert.

 

Stadsregiovergadering 23 oktober

In deze vergadering komt de regionale O.V-visie ter sprake en waarschijnlijk ook de subsidie Zuidas. Zie voor agenda en stukken: www.stadsregioamsterdam.nl

 

Actie behoud Eikenbos

Op donderdag 25 oktober worden op initiatief van de Vereniging van Parken Buitenveldert in het Multifunctioneel Centrum de plannen van het Gijsbrecht van Aemstelpark doorgenomen. Vooral de wijzigingsplannen voor het Eikenbos (het Bos) en de eventuele gevolgen worden besproken. Tijdstip wordt nader bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.parkenbuitenveldert.nl.

 

Problemen website

De bewonersplatform-website is vanaf heden alleen leesbaar, maar kan tijdelijk niet worden ge-update. Onze excuses hiervoor. Er wordt aan gewerkt.

 

Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 25 oktober 2007.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.