Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 22

Rekenkamer alsnog bij BPZ
Op 24 juni vindt dan toch de presentatie plaats van de heer Eiff over de informatievoorziening van het college van B.& W. aan de Gemeenteraad. Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tijdstip 19.30 uur. 

Startbesluit Strawinsky
De stadsdeelraad Zuideramstel zal in haar vergadering van 23 juni a.s. , aanvang 20.00 uur het startbesluit Strawinsky en de brief aan het College van B & W  vaststellen.
Plaats:  Stadsdeelkantoor Zuideramstel, President Kennedylaan 923 Adviesbrief  Adviesbrief aan college B&W startbesluit Strawinsky 
Raadsvoorstel Startbesluit Startbesluit Strawinsky
Startbesluit Startbesluit Strawinsky
Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft al in een persbericht aangegeven dat verlaging van de Strawinskylaan vooralsnog niet zou moeten geschieden. “Zolang er geen duidelijkheid is over het dokmodel, gaan we niet akkoord met de verlaging”, aldus stadsdeelvoorzitter Duco Adema.  Maar de Stadsdeelraad beslist. 

Inspraakavond openbare ruimten Kop Zuidas
Zuidas Amsterdam nodigt bewoners en gebruikers van Kop Zuidas uit voor een inspraak- en informatiebijeenkomst. Tijdens de inspraakbijeenkomst van 19.15 uur tot 20.45 uur krijgt u een toelichting op de welstandscriteria en de openbare ruimten in het gebied. Deze staan beschreven in het Uitvoeringsbesluit Kop Zuidas. Naar aanleiding van de presentatie kunt u vragen stellen, welke zo goed mogelijk direct worden beantwoord.

Van 21.00 tot 22.00 uur bent u vervolgens van harte welkom op de informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. U kunt de plannen inzien en vragen stellen. Deze bijeenkomst is informatief van aard, er is geen gelegenheid om formeel zienswijzen in te dienen. Tijdens de bijeenkomst wordt aangegeven hoe de formele ter inzage legging wordt georganiseerd. Datum: 29 juni, plaats: Centrale hal Stadsdeelkantoor Zuideramstel. Zie ook de nieuwsbrief

Omstreden hoofdkantoor James Hardie vertrekt
Amsterdam raakt één van zijn meest omstreden buitenlandse hoofdkantoren aan Zuidas kwijt. Het Australische bouwmaterialenbedrijf James Hardie wil naar Ierland verhuizen. 

Joops theater middelpunt Kop Zuidas
Het theater van Joop van den Ende moet de icoon van het Kop Zuidasgebied worden, aan een nieuw theaterplein. Hiernaast bestaan er plannen voor een hotel en een dansschool. Vorige week heeft de rechtbank de bouwvergunning voor de parkeerkelder vernietigd met de motivering dat de “ruimtelijke onderbouwing” uitgaat van een parkeerkelder voor het theater en de gemeente nu stelt dat het ook een zelfstandige parkeerkelder kan zijn. Lees meer in het weblog van de Mirandabuurt. 

Toekomst Buitenveldert
Stadsdeelvoorzitter Duco Adema opent vrijdag 19 juni om 11 uur in het MFC een tentoonstelling : Buitenveldert in Balans. 

Ontvangen bouwaanvraag
Terrein Gustav Mahlerplein/ George Gershwinlaan – W01/0535-2009, bouwen in afwijking van verleende vergunning W01/0373-2007, t.w: wijzigen indeling woontoren. 

Oase aan de Zuidas wint landschapsprijs 2009 provincie Noord-Holland
Voor het plan ‘Oase aan de Zuidas’ heeft de vereniging “De Oeverlanden Blijven” een prijs van €5.000,- gewonnen, om het streven te ondersteunen helder en levend water in het gebied te bevorderen. Door de niveauverschillen die hier bestaan kan op verschillende plaatsen stromend water zichtbaar gemaakt worden, waar dat nu veelal ongezien plaatsvindt in buizen ondergronds. Tevens wil men het water gezonder krijgen door voedingsstoffen die nu in te grote mate in het water zitten, door helofytenfilters te leiden, dan wel oeverbeschoeiing vervangen door oever- of waterplanten die ook een zuiverende werking hebben. 

Thomas Open Lunchconcert 23 juni 2009
In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC Francis van Broekhuizen, sopraan, Femke de Graaf, piano: ” lente, liefde en lol !! ”
U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en duurt een half uur.
Het eerste concert in het nieuwe seizoen vindt plaats op dinsdag 15 september 2009. Dan treden voor u op Arco Mandemaker, tenor, en Jelger Blanken, piano. 

VU-orkest op Zuidas
Maandag 6 juli zal het VU-orkest op initiatief van Amsterdam Bright City een buitencencert verzorgen op het Gustav Mahlerplein. Aaanvang: 17.00 uur. 

Geen metro’s naar Zuid
In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen metro’s tussen de stations Duivendrecht en Zuid.

 

Het volgende weekbericht is er weer op 25 juni 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomst vindt plaats op 24 juni (Rekenkamer).

Lees verder over: Weekberichten.