Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 22

Gemeenteraad

Op 25 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de Visie Zuidas en de daaraan gerelateerde stedenbouwkundige onderwerpen. Er is een aantal amendementen aangenomen. Het tweede deel na het zomerreces betreft het financiële deel en de risicoallocatie van de prospectus.

 

Nieuwe overzichten werkzaamheden Zuidas

In de informatiekasten over de werkzaamheden in Zuidas zijn nieuwe overzichten van de werkzaamheden opgehangen. Er is een extra overzichtskaart waarop mensen kunnen zien in welke gebieden er gewerkt wordt. Er komt iedere maand een nieuw overzicht te hangen.

 

Metrobuis tijdelijk afgesloten

Tot en met 17 augustus is de metrobuis tussen Amstelstation en Centraal Station afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden. Lijn 51 rijdt tot aan de Spaklerweg. De lijnen 53 en 54 rijden tot Amstel. Vanaf het Amstelstation rijdt een pendelbus, die alle stations behalve Nieuwmarkt aandoet.

 

Komt er alsnog een lift bij de tramhalte?

Voor het plaatsen van de lift bij de tramhalte zijn geen zienswijze ingebracht, zodat de uitvoering wellicht binnenkort ter hand genomen wordt. De lift maakt het mogelijk met koffers, kinderwagens en rollators de horde te nemen tussen Strawinskylaan en Zuidplein.

 

Bouwaanvragen

Er zijn bouwaanvragen ingediend voor de Gustav Mahlerlaan met name:

  • voor het oprichten van een ondergrondse parkeergarage W01/0362-2008
  • oprichten woongebouw en commerciële ruimte, kavel 12 W01/0363-2008
  • oprichten woongebouw, hotelschool en commerciële ruimte, kavel 14 W01/0364-2008

De aanvragen zijn ter inzage op het Weesperplein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 020-5513419/427.

Voor het inbrengen van een zienswijze tot 25 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Zuidas in 2008 nog niet grootste kantoorruimteafnemer van Amsterdam

In het tweede kwartaal van 2008 zorgde Zuidas voor 11,2% van het aantal opgenomen kantoormeters. De grootste afnemer was Amsterdam West met 37,5%. Het totale kantorenaanbod is in dit kwartaal iets afgenomen.

 

Bezwaren tegen plaatsing naam en logo Fortis

Zowel de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark als de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg hebben op procedurele en inhoudelijke gronden hun zienswijze over de plaatsing van naam en logo van Fortis op het ABNAmro-gebouw kenbaar gemaakt aan de gemeente Amsterdam en stadsdeel ZuiderAmstel. Zie: www.irenebuurt.nl/actueel of www.vriendenbeatrixpark.nl/zienswijzereclamefortis.htm

 

Hoogtepunten in de vakantieperiode

Op 10 juli heeft het RAI Elicium het hoogste punt van 46 meter bereikt. Het multifunctionele Elicium wordt in januari 2009 in gebruik genomen. Ongeveer tegelijkertijd bereikten de twee torens van Symphony hun hoogste punt van 105 meter. De ene toren wordt de kantoortoren en in de andere worden 107 appartementen gebouwd. Naast de twee torens komt nog een toren voor het hotel.

 

Ontwikkeling Beethoven

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft aangedrongen op spoedoverleg over de bouwplannen in het Beatrixpark. De Vereniging maakt bezwaar tegen de voorbereidende werkzaamheden in het park, terwijl de besluitvorming over het DOK nog niet is afgerond. Zie: www.vriendenbeatrixpark.nl

Op 25 juni 2008 is een aanvraag binnengekomen voor het slopen van het toiletgebouw ten westen van het Boerenweteringspad (in het Beatrixpark). SLP/079508

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering op woensdag 10 september.

Het volgende weekbericht is er weer over twee weken op donderdag 21 augustus 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

 

Lees verder over: Weekberichten.