Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 23

Themabijeenkomst Duurzaamheid en Kantorenleegstand op Zuidas
Tijdstip: donderdag 23 juni, 19.30-21.30 uur.
Sprekers:
Marlon Huysmans (OVG)
Norbert ter Mors (oud bedrijfsmakelaar)
Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.

Inloopavond Toekomstvisie Amsterdam RAI
Op woensdag 22 juni a.s. wordt een inloopavond over de Toekomstvisie van Amsterdam RAI georganiseerd. Tijdens de inloopavond is er gelegenheid tot het stellen van vragen en van 19:45 tot  20:15 uur wordt een presentatie gegeven om de inhoud van de Toekomstvisie Amsterdam RAI toe te lichten.
Locatie: Amsterdam RAI, Elicium Zaal D507, Europaplein 22
Tijd: 19.00 uur tot 21.30 uur.

Provada: Zuidas wil ‘lenige’ gebouwen
‘Op de Zuidas willen we lenige, flexibele gebouwen hebben. Dat is pas duurzaam.’ Dat heeft Robert Dijckmeester, adjunct directeur Zuidas Amsterdam gezegd tijdens de ULI Masterclass tijdens de Provada.‘Het probleem is niet leegstand, het probleem is dat we gebouwen niet kunnen aanpassen.

Een levendige plint voor iedereen
‘Levendigheid op straat en functies die een bijdrage leveren aan het leefklimaat voor de bewoners. Dat is wat wij willen bereiken met een goede plintfunctie.’
Dat zegt Saskia Rill, namens Zuidas Amsterdam verantwoordelijk voor de invulling van de verdiepingen van kantoorgebouwen op de begane grond en de eerste verdieping, ook wel de ‘plinten’  genoemd. Wat zich op straatniveau afspeelt  is van groot belang hoe gebruikers een bepaald gebied ervaren.

‘Ruimte voor Nederland’
O.a. Zuidas beter bereikbaar maken.
Er komt veel meer bewegingsvrijheid voor regio’s op het gebied van ruimtelijke ordening. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) doet dit door het terugbrengen van nationale ruimtelijke belangen en door te schrappen in regels en procedures. Zij ontvouwt haar plannen in de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die zij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tegelijkertijd geeft zij aan welke richting zij met het infrastructuurbeleid wil inslaan, in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren gaat investeren en op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. ‘Ik wil ruimte maken voor Nederland’, aldus de minister.

Zuidas Amsterdam natuurlijk!
De Dienst Zuidas heeft Landschap Noord-Holland gevraagd mee te denken over de mogelijkheden voor natuur langs de Zuidas in Amsterdam. De laatste jaren zoekt een groeiende hoeveelheid diersoorten leefruimte in het stedelijk gebied. Deze zomer worden in het werkgebied van de Zuidas diverse nestkasten opgehangen, zodat een aantal vogel- en vleermuissoorten betere kansen krijgen om te verblijven, eten, wonen en te werken aan de volgende generatie.

Zuidas Culinair op Gustav Mahlerplein
Het Gustav Mahlerplein op de Zuidas wordt op vrijdag 17 juni omgetoverd tot een openlucht theater en culinaire hotspot waar meer dan 100 musici ‘De Vierde Symfonie’ van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840 – 1893) ten gehore zullen brengen. Gelijktijdig aan het concert organiseren de omliggende restaurants en cafés ‘Zuidas Culinair’, her en der op het plein zijn heerlijke happen, wijnen en bubbels verkrijgbaar.

Booomers op Zuidas
Op 22 juni a.s. wordt het kunstproject Booomers geopend om 15.00 uur op Gustav Mahlerlaan Zuidas. Beeldend kunstenaar Walter van Broekhuizen en de architecten Mike Korth en Gus Tielens presenteren de Booomers onder het genot van een gezond hapje en drankje. Wilt u bij deze opening aanwezig zijn meld u aan via info@booomer.nl

Grachtenfestival breidt uit naar Zuidas
Het Grachtenfestival Amsterdam voegt de Zuidas toe als locatie voor concerten en optredens. Tijdens de veertiende editie van 12 tot en met 21 augustus zijn er in de vroege ochtend opstartconcerten voor kantoormedewerkers en intieme kamerconcerten in de recent opgeleverde woontorens te horen.

Weekendopenstelling VU hortus
Zaterdag 18 en zondag 19 juni
Weekendopenstelling VU hortus van 10.00 – 17.00 uur. Gratis toegang
Dit weekend is er om 11.00 en 15.00 uur Rondleiding Medicinale Planten. Er is een speurtocht/workshop voor kinderen.
Je kunt theedrinken uit eigen tuin. Cactussen, Vetplanten, Eetbare en vergeten planten bewonderen. Er is een Presentatie van “VU-hortus, blindelings bekeken” = zintuigenroute door studenten van ROC-asa. En er is hele lekkere honing te koop, en plantjes en zaden natuurlijk!!

Zuidas ontmoet Zuid
Op donderdag 23 juni 2011 maakt het bedrijfsleven van de Zuidas kennis met maatschappelijke organisaties uit stadsdeel Zuid. De centrale vraag van de bijeenkomst is welke rol het bedrijfsleven op lokaal niveau kan spelen als partner van maatschappelijke organisaties en overheid. De netwerkbijeenkomst past in het streven van de Zuidas om zich sterker te verbinden aan de plek waar zij dagelijks werken. Tijdens de bijeenkomst krijgen de bedrijven een indruk van de sociale vraagstukken die er spelen in hun directe werkomgeving.

Amsterdam neemt verdere maatregelen tegen kantorenleegstand
Rijk en onbereidwillige vastgoedbeleggers nu aan zet.
Amsterdam neemt verdere maatregelen om de kantorenleegstand in de stad te verminderen. De gemeente versoepelt de regels waaraan gebouwen bij transformatie moeten voldoen en verleent maatwerk om erfpachtrechten aan nieuwe vormen van gebruik aan te passen. Ook zal de gemeente de uitgifte van grond voor nieuwe kantoren verder inperken.

Inspraak concept-notitie Burgerparticipatie
Het dagelijks bestuur heeft de concept-notitie Burgerparticipatie Stadsdeel Zuid vrijgegeven voor inspraak. De notitie geeft de visie en de ambities van het bestuur weer gericht op burgerparticipatie. De notitie gaat ook in op welke wijze het bestuur van plan is een en ander te realiseren. Uw reactie kunt u tot en met 20 juli 2011 sturen naar stadsdeel@zuid.amsterdam.nl of schriftelijk via: Stadsdeel Zuid
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 74019
1070 BA  Amsterdam

Thema avond: Wie zorgt er voor mij?
Datum: 20 juni, locatie: Theaterzaal MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Tijdstip: 19.30 – 21.15 uur.
Informatie over de organisatie van de zorg aan huis en het beantwoorden van vragen van bewoners. Sprekers: wethouder Marco Kreuger, huisarts R. Nunes Vaz, manager loket en zorg Marlies van den Hoed, Stichting Eigen Kracht.

Het volgend weekbericht verschijnt op donderdag 23 juni.

Lees verder over: Weekberichten.