Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 23

Planoloog Stan Majoor op 10 september

Stan Majoor, gepromoveerd op de stedelijkheid van Zuidas, komt 10 september spreken. De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur in het Multifunctioneel Centrum. Hij zal spreken over de verschillende wijze waarop gebiedsontwikkelingen tot stand kunnen komen en zal tevens ingaan op de aansluiting van Zuidas bij de omgevende buurten. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Lokatie: MFC, hoekzaal, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam.

 

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op 15 oktober zal samen met het Stadsdeel een themaavond worden georganiseerd over het verkeer rond Zuidas. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de komende weekberichten.

 

Voortijdig kappen bomen voor Akzo-Nobel hoofdkantoor

Tegen de kapvergunning voor 226 bomen in het Beatrixpark is bezwaar aangetekend door de Ver. Vrienden van het Beatrixpark en door de heer A. Mante. Uit de reactie van het Projectbureau blijkt dat ze de rood/groencompensatie alleen in de eindsituatie bindend achten. Tijdens de bouw gaan ze uit van een inspanningsverplichting. Er is wel overleg met de Ver. Vrienden van het Beatrixpark. De kapvergunning ligt ter inzag op het Weesperpein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 020-5513419/427.

Voor het inbrengen van een zienswijze tot 24 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Parkgebouw Beatrixpark

Het DB ZuiderAmstel heeft ingestemd met de nota van beantwoording en het definitieve ontwerp Parkgebouw Beatrixpark vastgesteld. Voor deze bouw is een kapvergunning aangevraagd voor drie populieren en 1 els en tevens een herplantvoornemen van acht bomen. De kapvergunning ligt vanaf 27 augustus gedurende twee weken ter inzage op de stadsdeelkantoren. Kap 1292-08. Zie ook: www.vriendenbeatrixpark.nl

 

Bouwaanvragen

Er zijn bouwaanvragen ingediend voor de Gustav Mahlerlaan met name:

  • voor het oprichten van een ondergrondse parkeergarage W01/0362-2008
  • oprichten woongebouw en commerciële ruimte, kavel 12 W01/0363-2008
  • oprichten woongebouw, hotelschool en commerciële ruimte, kavel 14 W01/0364-2008

De aanvragen zijn ter inzage op het Weesperplein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 020-5513419/427.

Voor het inbrengen van een zienswijze tot 25 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Novotel breidt uit

Het Novotel aan de Europaboulevard breidt uit. Het hotel gaat zich richten op de internationale vergadermarkt door het aanbieden van vergaderruimtes voor maximaal 1000 personen. De verbouwing begint in augustus en zal eind 2009 zijn afgerond.

 

Internationale waardering Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam heeft de 2008 ISOCARP Award for Excellence gewonnen. De jury roemde vooral de samenwerking en het open proces bij de vorming van de Metropoolregio. Daarnaast werden de lange-termijnvisie en de aandacht voor duurzaamheid geprezen. Een uitdaging voor Zuidas.

 

Gemeenteraad

Op 25 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de Visie Zuidas en de daaraan gerelateerde stedenbouwkundige onderwerpen. Er is een aantal amendementen aangenomen. Het tweede deel na het zomerreces betreft het financiële deel en de risicoallocatie van de prospectus.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 10 september, na de voordracht

en discussie (ca. 21.00 uur) van Stan Majoor.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 4 september 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.