Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 23

Rekenkamer bij BPZ
Op 24 juni vond de presentatie plaats m.b.t. de informatievoorziening van het college van B.& W. aan de Gemeenteraad betreffende Zuidas. De heer Eiff (directeur) en de heer Visser presenteerden een duidelijke toelichting op het rapport. Zie voor het gehele rapport de website van de Rekenkamer Amsterdam en Zaandam. De discussie na de pauze was interessant en van inhoudelijk hoog niveau.

Amsterdam houdt vast aan dokmodel voor Zuidas
De gemeente Amsterdam houdt vast aan de realisatie van het dok aan de Zuidas. Dat heeft wethouder Maarten van Poelgeest verklaard in een interview met PropertyTV.

Inspraakavond openbare ruimten Kop Zuidas
Zuidas Amsterdam nodigt bewoners en gebruikers van Kop Zuidas uit voor een inspraak- en informatiebijeenkomst. Tijdens de inspraakbijeenkomst van 19.15 uur tot 20.45 uur krijgt u een toelichting op de welstandscriteria en de openbare ruimten in het gebied. Deze staan beschreven in het Uitvoeringsbesluit Kop Zuidas. Naar aanleiding van de presentatie kunt u vragen stellen, welke zo goed mogelijk direct worden beantwoord.
Van 21.00 tot 22.00 uur bent u vervolgens van harte welkom op de informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. U kunt de plannen inzien en vragen stellen. Deze bijeenkomst is informatief van aard, er is geen gelegenheid om formeel zienswijzen in te dienen. Tijdens de bijeenkomst wordt aangegeven hoe de formele ter inzage legging wordt georganiseerd. 
Datum: 29 juni, plaats: Centrale hal Stadsdeelkantoor Zuideramstel
Zie ook de nieuwsbrief

‘Narcisme troef op Zuidas’
De wereldberoemde stadsvisionair Charles Landry trekt een enigszins vies gezicht als de Amsterdamse Zuidas ter sprake komt. “Stel je voor dat het zakendistrict door vrouwen was ontworpen, dan zou het daar heel anders uitzien. Het helpt steden echt niet dat de meeste architecten mannen zijn”, verzucht de Brit in de Telegraaf van 18 juni .

Aanleg extra sporen vertraagd
De aanleg van extra spoorbanen tussen Almere, Amsterdam en Schiphol loopt jaren vertraging op. Rond station Amsterdam Zuid zit het grootste struikelblok

Halveren metrolijn 51 onbegrijpelijk
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel heeft zich uitgesproken tegen de halvering van het traject van metrolijn 51, beter bekend als de
Amstelveenlijn. Lijn 51 onderhoudt momenteel een verbinding tussen het Centraal Station en Amstelveen. Het voornemen is de sneltram niet verder te laten rijden dan de Spaklerweg. De reden is dat de verschillende metro’s dan niet door dezelfde metrobuis hoeven rijden. Zie  

Verzet lijkt te helpen: Sneltram 51 blijft op CS
Metro 51 blijft doorrijden tot CS, tenzij dat tot onveilige situaties in de metrobuis leidt. Ook wordt de minimale frequentie voor metrolijnen 53 en 54 (Gein en Gaasperplas) aangescherpt. 

Geen metro’s naar Zuid
In verband met werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn rijden er tot en met zaterdag 25 augustus geen metro’s tussen de stations Duivendrecht en Zuid. Zie ook

VU-orkest op Zuidas
Maandag 6 juli zal het VU-orkest op initiatief van Amsterdam Bright City een buitencencert verzorgen op het Gustav Mahlerplein. Aaanvang: 17.00 uur

 

Het volgende weekbericht is er weer op 2 juli 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomst vindt plaats op 9 september.

Lees verder over: Weekberichten.