Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 23

Interessante thema avond BPZ m.b.t. de kantorenmarkt Zuidas
Mevr. Dr. L.B. Janssen-Jansen van de UvA gaf op 10 juni j.l. een interessant college over de redenen waarom er veel kantoren gebouwd worden. In rap tempo werden de aspecten belicht die hierbij een rol spelen en ook aan mogelijk oplossingen werd aandacht besteed. Voor meerdere aanwezigen bleek haar betoog een eye-opener.

Inspraak concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
Uitnodiging informatie- en inspraakavond op woensdag 7 juli tussen 19.00 en 22.00 uur in de Almazaal van het AZW-gebouw, de Boelelaan 1109. Het concept uitvoeringsbesluit ligt vanaf 14 juni tot 26 juli ter visie bij: Voorlichtingloket Stadhuis (Amstel 1)
Stadsdeelkantoor Zuid (President Kennedylaan 923)
Schriftelijke reacties o.v.v. inspraak Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier richten aan: Zuidas Amsterdam, Postbus 79092, 1070 NC, Amsterdam.

Eerste fase spooruitbreiding Schiphol – Lelystad kan beginnen.
Het eerste deel van spooruitbreiding op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (OV SAAL) kan van start. Het spoor wordt verdubbeld ten westen en oosten van station Amsterdam-Zuid, evenals de aansluitingen op de westtak en de Utrechtboog.
De bereikbaarheid per spoor van Schiphol en van de Zuidas wordt daardoor aanzienlijk verbeterd. Er kunnen niet alleen meer treinen gaan rijden, maar ook de betrouwbaarheid van de dienstregeling verbetert. Tussen Amsterdam en Flevoland rijden er straks geen 6, maar 12 treinen per uur. Dat is een eerste stap op weg naar het ‘spoorboekloos rijden’.
De werkzaamheden zijn naar verwachting klaar in 2016.

Hoe stemde Stadsdeel Zuid?
De precieze uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is bekend. Bijna 29 % van de inwoners van Stadsdeel Zuid stemde op de PvdA. De VVD kreeg 25,7 % van de stemmen in het stadsdeel.

Openluchtconcert op Gustav Mahlerplein

Het VU Orkest brengt verschillende Amerikaanse componisten ten gehore waaronder Bernstein, Copland en Gershwin. Na afloop vinden er jamsessies plaats op het podium van Amsterdam Bright City. Locatie concert: Gustav Mahlerplein
Locatie jamsessies: Amsterdam Bright City, 24 juni 2010. Tijdstip jamsessies: 19.00 – 20.30 uur. Voor beide geldt: toegang gratis.Kunstkapel, Prinses Irenstraat 19, 22 mei t/m 25 juli 2010
Open: woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur

Beeldententoonstelling ‘Ons Soort Mensen’
Op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas stelt gastcurator Lex ter Braak een tentoonstelling samen uit beelden van verschillende bedrijfscollectie van de leden van de VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) in de KunstKapel aan de Prinses Irenestraat. De meer dan veertig beelden geselecteerd door gastcurator Lex ter Braak staan bijna allemaal op hun plaats. Het Virtueel Museum Zuidas is op deze manier een unieke samenwerking aangegaan met de leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.

Kunst op Zuidas: ‘Ten days tree trunk tear-up’

Charlie ‘Choppy’ Roberts was in Zuidas. Tien dagen was hij met vervaarlijke hakbijl voor de deur van de KunstKapel in de Prinses Irenestraat in de weer, waarbij de spaanders in het rond vlogen. Zo enthousiast was de Amerikaanse, in Oslo wonende kunstenaar, dat hij ter plekke niet een, maar twee al eerder gevelde bomen uit het Beatrixpark omtoverde in gigantische, vijf meter hoge totempalen.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.