Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 24

VANAVOND: Themabijeenkomst Duurzaamheid en Kantorenleegstand op Zuidas
Tijdstip: donderdag 23 juni, 19.30-21.30 uur.
Sprekers:
Marlon Huysmans (directeur van het Sustainability Center OVG),
Norbert ter Mors (oud bedrijfsmakelaar).
Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.

Weekend werkzaamheden op de De Boelelaan tijdens het laatste weekend van juni
Vanaf vrijdag 24 juni vanaf 20.00 uur tot maandag 27 juni 06.00 uur is geen autoverkeer mogelijk op de De Boelelaan tussen de Buitenveldertselaan richting de Van der Boechorststraat (oost naar west). De definitieve noordelijk rijbaan wordt dan voltooid. Er vinden verschillende werkzaamheden plaats: asfalteren, aanbrengen belijning, rioolwerkzaamheden bij de Gustav Mahlerlaan. Het werk is onderdeel van de reconstructie van de De Boelelaan. De gemeente Amsterdam werkt hier aan de nieuwe trambaan en tramlus voor de lijnen 16 en 24.

Inloopavond Ontwerpbesluiten Schoolwerktuinen Kalfjeslaan op 6 juli
Ten noorden van de VU op de hoek Boelelaan – Gustav Mahlerlaan liggen de Dr. L. Alma Schoolwerktuinen. Dit gebied valt binnen het grootstedelijk gebied Zuidas. De schoolwerktuinen passen niet in het toekomstige programma voor de Zuidas (zoals opgenomen in het deelgebied Kenniskwartier). In de Visie Zuidas uit oktober 2007 wordt beschreven dat de herontwikkeling van een kenniskwartier aan weerszijden van de De Boelelaan noodzakelijk is. Het terrein van de schoolwerktuinen dient vrij te worden gemaakt voor de herontwikkeling. In de ontwerpbesluiten Schoolwerktuinen Kalfjeslaan wordt deze herontwikkeling voorbereid.

Ontwerpbesluit kapvergunning OV-SAAL
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam hebben m.b.t. tot de uitvoering van het tracébesluit OV-SAAL besloten tot het afgeven van een kapvergunning voor 783 bomen tussen Schinkel en Amstelveenseweg en het kappen van 11 bomen nabij de westelijke oever van de Amstel. Het ontwerpbesluit ligt t/m 3 augustus ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Cruquiusweg 5 (Zeeburghuis) en is op werkdagen voor het publiek geopend van 9 tot 12 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen:  020-2543966.
Tot en met 3 augustus kunnen zienswijzen naar voren gebracht worden bij het College van B.& W. van Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

RBS blijft in Nederland met nieuw kantoor aan Zuidas
Royal Bank of Scotland Group plc (RBS) bewijst dat het ook na de mislukte overname van ABN Amro in Nederland wil blijven, met de officiële opening van het eigen kantoor afgelopen woensdag aan de Amsterdamse Zuidas, schrijft het Financiële Dagblad (FD). Hoofd RBS Nederland Jan de Ruiter zegt in een interview met de krant dat hij nog steeds gelooft dat Nederland voor RBS een tweede thuismarkt is, zoals het concern stelde bij de overname.

Amsterdam laat nieuwe kantoren bouwen
Ondanks de grote leegstand gaat de gemeente Amsterdam nog meer kantoren laten bouwen. De stad staat toe dat er per jaar maximaal 40.000 vierkante meter kantoorruimte bij komt op succesvolle plekken als de Zuidas. Dit maakte de gemeente bekend. De stad wil dat op de minder gewilde locaties kantoren verdwijnen. Eerder maakte de gemeente al bekend maatregelen te nemen om kantoren makkelijker een nieuwe bestemming te kunnen geven. Door een limiet te stellen aan de gronduitgifte wil de gemeente de groei van kantoren in de hand houden.
Op 29 juni staat het bestrijden van kantorenleegstand op de agenda (punten 21,22 en 23) van de raadscommissie BWK van de centrale stad.

Site specific lichtkunst van Giny Vos voor KunstKapel Zuidas Amsterdam
VIRTUEEL MUSEUM ZUIDAS – KUNSTKAPEL
Aankondiging Expositie:
Round and Round
Site Specific Lichtinstallatie door Giny Vos
OPENING: vrijdag 24 juni om 17.00 uur
KunstKapel Zuidas presenteert de cinematografische licht-installatie Round and Round van beeldend kunstenaar Giny Vos. Ieder jaar stelt de Kunstkapel een kunstenaar centraal die een beeldbepalend kunstwerk op Zuidas heeft gerealiseerd. In 2009 werd, in opdracht van het Virtueel Museum Zuidas en KPN, de installatie White Noise – handschrift van het heelal in werking gesteld. Het werk is aangebracht op de Alticom zendmast op Zuidas Amsterdam.

Grachtenfestival breidt uit naar Zuidas
Het Grachtenfestival Amsterdam voegt de Zuidas toe als locatie voor concerten en optredens. Tijdens de veertiende editie van 12 tot en met 21 augustus zijn er in de vroege ochtend opstartconcerten voor kantoormedewerkers en intieme kamerconcerten in de recent opgeleverde woontorens te horen.

Het volgend weekbericht verschijnt op donderdag 30 juni.

Lees verder over: Weekberichten.