Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 24

De Staat van de Ruimte

Eind oktober is het tweejaarlijkse rapport van het Ruimtelijk Planbureau gepresenteerd. Te lezen valt hoe in sommige steden naast de binnenstad ook andere centra met hun eigen voorzieningen tot ontwikkeling kunnen komen. De Zuidas, die als voorbeeld wordt genoemd, is daarmee omgedoopt van tweede stadshart tot nevencentrum. Zie: www.rpb.nl

 

Zuideramstelwebsite

De Zuideramstelbewoner kan zijn hart ophalen bij een nieuwe website, waarop te zien is wat er in de beurt gaat gebeuren en waarop bewoners elkaar virtueel kunnen ontmoeten. Zie: www.zuideramstelvoorelkaar.nl

 

Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer Buitenveldert

Op maandag 12 november organiseert het Bewonersplatform i.s.m. de commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert een discussiebijeenkomst onder de titel: Waar gaan we heen met het openbaar vervoer? Tijdens deze bijeenkomst zullen vooraf ingediende vragen worden voorgelegd aan een panel. In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden van uw komst en uw eventuele vragen noodzakelijk. Aanmelding via email  bpz@wocbuitenveldert.nl

 

Bouwaanvraag Gustav Mahlerplein 2

De aanvraag betreft het veranderen van een kantoorgebouw en het aanbrengen van een inpandige trap. De aanvraag W01-0625/2007 is ter inzag bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322, telefoon: 020 / 55 13 420/484.

 

Evenement RAI

De RAI heeft een vergunning aangevraagd voor Thunderdome, een nachtelijk dansevent, van zaterdag 15 op zondag 16 december 2007 van 22.00 tot 7.00 uur. De aanvraag ligt tot 15 november ter inzage bij het Stadsdeelkantoor.

 

Bestemmingsplan Buitenveldert 2001

Op 14 januari 2004 onthield de Raad van State op een aantal punten goedkeuring aan het bestemmingsplan Buitenveldert 2001. Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel beoogt met een reparatieherziening aan de goedkeuring te voldoen. Het ontwerp van de reparatie-herziening bestemmingsplan Buitenveldert 2001 ligt tot 29 november ter inzage bij vestigingen Zwaansvliet 5 en Pres. Kennedylaan 1-3. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken: Sector Ontwikkeling, afd. Beleid en Strategie, Postbus 74019, 1071 BA Amsterdam.

 

De volgende BPZ-vergadering is 21 november, 19.30 uur.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 8 november 2007.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.