Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 24

Planoloog Stan Majoor op 10 september

Stan Majoor, gepromoveerd op de stedelijkheid van Zuidas, komt 10 september spreken. De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur in het Multifunctioneel Centrum. Hij zal spreken over de verschillende wijze waarop gebiedsontwikkelingen tot stand kunnen komen en zal tevens ingaan op de aansluiting van Zuidas bij de omgevende buurten. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Lokatie: MFC, hoekzaal, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam.

 

Raadscommissievergaderingen 9 september

Op dinsdag 9 september zal in het Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel twee raadscommissievergaderingen om 19.00 van start gaan. Op de agenda van de Raadscommissie II staat om 20.30 uur het conceptuitvoerings-besluit Fred Roeskestraat genoteerd en om 21.00 uur zal in Raadscommissie I de Update Zuidas besproken worden. Wilt u stukken inzien dat liggen ze ter inzage bij beide stadsdeelkantoren, maar zijn ook op te zien op: http://www.bestuur.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite.shtml?ch=bis&id=60946

Inspreken moet 24 uur van te voren worden aangemeld bij de griffie via; griffie@zuideramstel.amsterdam.nl of 020 – 5464335.

 

Bomenverordening

Op 17 september zal bij de Commissie Zorg en Milieu van de Centrale Stad de nieuwe bomenverordening worden geagendeerd. Nadere gegevens volgen.

 

Zitting over parkeergarage Kop Zuidas

Op donderdag 25 september zal om 11.00 uur een zitting gehouden worden over de parkeergarage aan de Kop Zuidas. Parnassusweg 220, Amsterdam. Nadere gegevens volgen.

 

Informatieavond over de omgeving van de Prinsen Irenestraat

Op 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Nadere informatie volgt.

 

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op 15 oktober zal samen met het Stadsdeel een themaavond worden georganiseerd over het verkeer rond Zuidas. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de komende weekberichten.

 

Voortijdig kappen bomen voor Akzo-Nobel hoofdkantoor

Tegen de kapvergunning voor 226 bomen in het Beatrixpark is bezwaar aangetekend door de Ver. Vrienden van het Beatrixpark en door de heer A. Mante. Uit de reactie van het Projectbureau blijkt dat ze de rood/groencompensatie alleen in de eindsituatie bindend achten. Tijdens de bouw gaan ze uit van een inspanningsverplichting. Er is wel overleg met de Ver. Vrienden van het Beatrixpark. De kapvergunning ligt ter inzag op het Weesperpein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 020-5513419/427.

Voor het inbrengen van een zienswijze tot 24 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 10 september, na de voordracht en discussie

(ca. 21.00 uur) van Stan Majoor.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 11 september 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.