Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 25

Bomenverordening

Op woensdag 17 september is door de Commissie Zorg en Milieu van de Centrale Stad de nieuwe bomenverordening geagendeerd. De bespreking zal plaatsvinden vanaf 19.30 uur, Stadhuis, de Rooszaal 0239.

 

Zitting over parkeergarage Kop Zuidas

Op donderdag 25 september zal om 11.00 uur een zitting gehouden worden over de parkeergarage aan de Kop Zuidas. Parnassusweg 220, Amsterdam.

 

Hijswerkzaamheden KPN-toren

De KPN-toren aan de Barbara Strozzilaan moet verhoogd worden om de functie te kunnen behouden. Er wordt een grote hijskraan ingezet om alle mastdelen op elkaar te stapelen. Vanaf 9 september wordt de kraan opgebouwd. Het daadwerkelijke hijswerk begint op 15 september en deze hijswerkzaamheden duren ongeveer twee weken.

 

Werkzaamheden rond het stadsdeelkantoor

Vanaf eind augustus 2008 tot eind april 2009 vinden werkzaamheden plaats rond het stadsdeelkantoor en de aangrenzende straten. Het betreft kabel- en leidingwerk.

 

Informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat

Op 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Nadere informatie volgt.

 

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op 15 oktober zal samen met het Stadsdeel een themaavond worden georganiseerd over het verkeer rond Zuidas. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de komende weekberichten.

 

Voortijdig kappen bomen voor Akzo-Nobel hoofdkantoor

Tegen de kapvergunning voor 226 bomen in het Beatrixpark is bezwaar aangetekend door de Ver. Vrienden van het Beatrixpark en door de heer A. Mante. Uit de reactie van het Projectbureau blijkt dat ze de rood/groencompensatie alleen in de eindsituatie bindend achten. Tijdens de bouw gaan ze uit van een inspanningsverplichting. Er is wel overleg met de Ver. Vrienden van het Beatrixpark. De kapvergunning ligt ter inzag op het Weesperpein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 020-5513419/427.

Het bpz zal de bezwaarschriften schriftelijk ondersteunen. Voor het inbrengen van een zienswijze tot 24 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Gemeenteraad

De recente stukken over de Dokontwikkeling Zuidas kunt u vinden via: www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp

 

Startnotitie Structuurvisie Amsterdam

Er is een startnotitie proces structuurvisie Amsterdam, kernstad van de Metropoolregio verschenen. Hij is te downloaden via: Startnotitie proces structuurvisie Amsterdam, kernstad van de …

 

Activiteiten Thomaskerk

In verband met de monumentdagen is er in de Thomaskerk op zaterdag 13 september de mogelijkheid tot een rondleiding. Er zijn muziekuitvoeringen om 14.15 uur en 15.30 uur. Open vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

Op dinsdag 16 september speelt Leonard van Lier pianostukken van onder meer Mozart, Mendelssohn en Chopin. Ook 30 september staat er een lunchconcert gepland. Aanvang 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 18 september 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.