Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 25

Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer Buitenveldert

Op maandag 12 november organiseert het Bewonersplatform i.s.m. de commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert een discussiebijeenkomst onder de titel: Waar gaan we heen met het openbaar vervoer? Tijdens deze bijeenkomst zullen vooraf ingediende vragen worden voorgelegd aan een panel. In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden van uw komst en uw eventuele vragen noodzakelijk. Aanmelding via email  bpz@wocbuitenveldert.nl

 

Straatnamen Kop Zuidas

Het dagelijks bestuur heeft straatnamen voor de Kop Zuidas vastgesteld. Beide straatnamen, Gelre en Maasland, verwijzen naar gebieden die ooit vorstendommen waren.

 

Partiële herziening bestemmingsplan RAI

Op 31 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met een partiële herziening van het bestemmingsplan RAI. Dit betreft het gebeid dat begrensd wordt door de westzijde Beethovenstraat, het noordelijke talud van de ring A10 Zuid, de Prinses Irenestraat en het Beatrixpark.

Vanaf vandaag ligt dit voorbereidingsbesluit gedurende zes weken ter inzage bij het Stadshuis, Amstel 1 en De Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72. Gedurende deze termijn kan tevens bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit.

 

Informatiebijeenkomst VU en VUmc

Op uitnodiging van de VU en het VUmc organiseert het BPZ op 21 november een informatie-bijeenkomst, waar de heer René Smit, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit, informatie verschaft over de nieuwbouwplannen. Vooraf aanmelden noodzakelijk via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Hoofdgebouw VU. Aanmelding mogelijk tot 16 november.

 

Golfbaan op Zuidas

Tegenwoordig kan op de Tomasso Albinonistraat gegolfd worden. Deze binnenbaan is gehuisvest aan de T. Albinonistraat 176.

 

Visie Zuidas 2007 en Zuidasaccenten

Op 19 december organiseert het Bewonersplatform samen met het stadsdeelbestuur een informatieve avond over de nieuwe ontwikkelingen in de Zuidas. Nadere informatie volgt.

 

Evenement RAI

De RAI heeft een vergunning aangevraagd voor Thunderdome, een nachtelijk dansevent, van zaterdag 15 op zondag 16 december 2007 van 22.00 tot 7.00 uur. De aanvraag ligt tot 15 november ter inzage bij het Stadsdeelkantoor.

 

De volgende BPZ-vergadering is 21 november, en vindt ná de informatie-bijeenkomst plaats in het VU-hoofdgebouw. Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 15 november 2007.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.