Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 25

26 juni 2003
3 Partijen Overleg. Let op: deze vergadering vervalt!

2 juli 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak Startnotitie MER Musicaltheater. Meer informatie bij het Inspraakpunt,  telefoon 020-6501943.

3 juli 2003
Mogelijkheid voor mondelinge inspraak over bouwvergunning terrein Drentestraat (kavel 11).
Het betreft een vergunningaanvraag voor het oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage. Locatie: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, sector Bouw en woningtoezicht, kamer 322, Weesperplein 4. Tijd: 11:00 tot 12:00 uur. Graag van tevoren aanmelden op telefoonnummer 020-5513420/5513484. Het plan ligt de komende vier weken ter inzage.


23 juli 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak over bouwvergunning terrein Drentestraat (kavel 11).
Het betreft een vergunningaanvraag voor het oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage. Inspraakreactie richten tot: Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Het plan ligt de komende vier weken ter inzage. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen via telefoonnummer 020-5513420/5513484.

24 juli 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Let op: deze vergadering vervalt!

21 augustus 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

25 augustus 2003
3 Partijen Overleg.
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon. 546 47 00 of e-mail:
saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

 

 

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Verslag strategiedag Bewonersplatform klaar
Op 12 april heeft het Bewonersplatform Zuidas een strategiedag gehouden over het verkeer in de Zuidas. Pieter Schrijnen, van de sectie Infrastructuurplanning Civiele Techniek van de TU Delft, heeft een verslag van de dag en een boekje met conclusies en aanbevelingen geschreven. Deelnemers aan de strategiedag zullen het verslag en de conclusies ontvangen. Andere belangstellenden kunnen een of beide publicaties bestellen bij het secretariaat van het Bewonersplatform, 020-6620389 of
bpz@woozw.nl.

Nieuwbouw VU
Afgelopen donderdag hebben rector magnificus Taede Sminia en stadsdeelvoorzitter Erik Koldenhof een tijdelijk beachvolleybalstrand op het VU-terrein in gebruik genomen. Op het terrein aan de De Boelelaan wordt na de zomer begonnen met de bouw van de ‘Rode Pieper’, een rood bakstenen gebouw voor de opleidingen op het gebied van zorg en welzijn. Onder de nieuwbouw komt een parkeergarage. In 2005 moet het nieuwe gebouw af zijn. De Rode Pieper is het eerste in een lange reeks nieuw- en verbouwprojecten die de VU tot 2015 wil uitvoeren en waarmee in totaal zo’n 430 miljoen euro is gemoeid. Ook aan de overkant van de De Boelelaan, waar nu nog sportvelden liggen, moeten op termijn woningen, kantoren en bedrijven komen, als het aan de VU ligt. Zo hoopt de VU aansluiting te krijgen bij het Zuidas-gebied, aldus verantwoordelijk VU-collegelid Saskia Groenewegen in het VU-blad Ad Valvas van 12 juni. Verder zegt zij dat de VU streeft naar een open VU-terrein, met transparante gebouwen en uitwisseling van functies. Openheid is de basisfilosofie. Het Bewonersplatform Zuidas is voorstander van een toegankelijk en levendig VU-terrein.

Water in de Zuidas
Het projectbureau Zuidas studeert op mogelijkheden om het wateroppervlak in en rond de Zuidas uit te breiden. Dit heeft te maken met de toenemende ‘verstening’ van het gebied. Regenwater dat niet meer in de grond kan wegzakken moet tijdelijk kunnen worden opgevangen in extra waterpartijen. De nieuwe De Boelegracht is daarvoor niet voldoende. Projectleider Water Zuidas Roy Berents vertelt in het Amsterdams Stadsblad van afgelopen woensdag dat er op verschillende mogelijkheden gestudeerd wordt, bijvoorbeeld een gracht door de Irenestraat, richting de insteekhaven bij de RAI en meer water in het Beatrixpark, het Gijsbrecht van Aemstelpark en bij de VU. Tegen het eerste plan heeft de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark overigens grote bezwaren.
 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar
bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.