Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 25

Interessante themabijeenkomst Duurzaamheid en Kantorenleegstand op Zuidas
Op 23 juni j.l. hielden Marlon Huysmans (directeur van het Sustainability Center OVG) enNorbert ter Mors (oud bedrijfsmakelaar) allebei een interes-
sante voordracht over deze onderwerpen op de laatste thema avond van dit sezoen. Na de pauze ontwikkelde zich een levendige discussie.

Inloopavond Ontwerpbesluiten Schoolwerktuinen Kalfjeslaan op 6 juli
Ten noorden van de VU op de hoek Boelelaan – Gustav Mahlerlaan liggen de Dr. L. Alma Schoolwerktuinen. Dit gebied valt binnen het grootstedelijk gebied Zuidas. De schoolwerktuinen passen niet in het toekomstige programma voor de Zuidas (zoals opgenomen in het deelgebied Kenniskwartier). In de Visie Zuidas uit oktober 2007 wordt beschreven dat de herontwikkeling van een kenniskwartier aan weerszijden van de De Boelelaan noodzakelijk is. Het terrein van de schoolwerktuinen dient vrij te worden gemaakt voor de herontwikkeling. In de ontwerpbesluiten Schoolwerktuinen Kalfjeslaan wordt deze herontwikkeling voorbereid. De meeste stukken die hierbij horen, zijn digitaal beschikbaar en vindt u op de bestemmingsplanpagina.

Zomer op de Zuidas
Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten die deze zomer op de Zuidas worden georganiseerd.

Aanvraag kapvergunning
Terrein Gustav Mahlerlaan – 5429, kappen van maximaal 88 bomen.
De aanvraag ligt niet ter inzage. Voor deze aanvraag geldt dat (in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Digitale kaart voor braakliggende bouwterreinen
Amsterdammers met een goed idee voor één van de vele braakliggende bouwterreinen in de stad kunnen online naar zo’n terrein zoeken. De gemeente heeft voor hen een digitale kaart ontwikkeld met informatie over de terreinen. Door de economische crisis zijn veel bouwplannen uit- of afgesteld.
Daardoor liggen op diverse plaatsen in de stad bouwkavels waar voorlopig niets mee zal gebeuren. Een aantal terreinen heeft al een tijdelijke bestemming gekregen, bijvoorbeeld voor stadslandbouw, een buurtmoestuin of een kinderspeelplaats. En op de Zuidas is zelfs een tijdelijk golfterrein.

Cinematografische lichtinstallatie in KunstKapel Zuidas
KunstKapel Zuidas in Rotterdam presenteert de cinematografische lichtinstallatie Round and Round van beeldend kunstenaar Giny Vos. Ieder jaar stelt de Kunstkapel een kunstenaar centraal die een beeldbepalend kunstwerk op Zuidas heeft gerealiseerd. Round and Round gaat over de geschiedenis van het bewegende beeld. 
Het mengt de vroegste filmbeelden met de eerste, grove beelden van de computer, vertaald in overgedimensioneerde pixels als verwijzing naar de digitale beeldwereld. Aan de hand van deze geschiedenis onderzoekt Vos aspecten van licht en beweging die tot het standaard idioom van de visuele media zijn gaan behoren.
De tentoonstelling is geopend van 25 juni tot en met 23 juli en van 24 augutus tot en met 2 oktober steeds op woensdag tot en met 

zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur. 

Grachtenfestival breidt uit naar Zuidas
Het Grachtenfestival Amsterdam voegt de Zuidas toe als locatie voor concerten en optredens. Tijdens de veertiende editie van 12 tot en met 21 augustus zijn er in de vroege ochtend opstartconcerten voor kantoormedewerkers en intieme kamerconcerten in de recent opgeleverde woontorens te horen.

Het volgend weekbericht verschijnt op donderdag 1 september a.s., vermeldingswaardig nieuws zal
in de vakantieperiode incidenteel verspreid worden.

Lees verder over: Weekberichten.