Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 26

Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer

Op 12 november vond er een druk bezochte discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer plaats in het MFC Binnenhof georganiseerd door ROWOC en BPZ. In het volgend weekbericht doen wij nader verslag.

 

Joyriding bij Platform 21

Zaterdag 17 november om 16.00 uur opent Platform 21 een expositie waarin onwerkelijk aandoende automodellen worden getoond. Londense Royal College of Art-studenten tonen creatieve ontwerpen, die uitnodigen tot een fantastische joyride. Te zien tot 3 februari. Prinses Irenestraat 19, Amsterdam.

 

Deelraad 20 november conceptbegroting oproep BPZ

De eindstemming vindt plaats over de conceptbegroting ZuiderAmstel 2008. Aanvang 19.00 uur, Pres. Kennedylaan 1-3.

Wij roepen u op voor dinsdag 20 november de subsidie-aanvraag 2008 van het Bewonersplatform Zuidas te steunen met een e-mail aan griffie@zuideramstel.amsterdam.nl.

 

Informatiebijeenkomst VU en VUmc

Op uitnodiging van de VU en het VUmc organiseert het BPZ op 21 november een informatie-bijeenkomst waar de heer René Smit, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit, informatie verschaft over de nieuwbouwplannen. Vooraf aanmelden noodzakelijk via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Hoofdgebouw VU. Aanmelding mogelijk tot 16 november.

 

Kunstmanifestatie Energeia

Op donderdag 22 november wordt in de ITO-toren de beeldententoonstelling van Energeia door Burgemeester Cohen geopend. Kunstenaars drukken met hun werk de specifieke dynamiek van het Gustav Mahlerplein uit. Het is de bedoeling dat de beeldenlijn een continu karakter krijgt. Iedere twee jaar zou dit initiatief een vervolg moeten krijgen. Zo begeleidt de kunst het volgroeien van de Zuidas. Aanvang: 16.00 uur, Gustav Mahlerplein 50. Vooraf opgeven, kan telefonisch 06 20098055 of per mail: energeia.mahler.IV@gmail.com.

 

Werkzaamheden omleiding tramlijn 5

Omdat de tramlijn in de middenberm van de Strawinskylaan en Parnassusweg gaat lopen, worden tot 11 januari 2008 bussen en taxi´s verplaatst naar de ruimte naast de rijbaan. De taxistandplaats is tijdelijk verplaatst naar de Eduard van Beinumstraat. Verder worden de doorsteken tussen de even – en  oneven zijde afwisselend afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. De uiteindelijke oplevering is in mei 2008.

 

Discussiemiddag over de Noordvleugel

Donderdag 22 november zijn, na een discussie over het landschap van de Noordvleugel, diverse workshops te volgen in Heemskerk. Deze dag is georganiseerd door Landwerk i.s.m. provincie Noord Holland. Opgave en informatie: http://www.landwerk.nl/dante/metropoloitanelandschap-discussiemiddag.htm

 

Aanpak hotelkamergebrek

In de conceptnota Hotelbeleid 2007-2010 komt Amsterdam met een ambitieus plan om het gebrek aan hotelkamers weg te werken. In piekperiodes is er onvoldoende opvangcapaciteit en in de hele stadsregio moeten er 13.000 hotelkamers bij. Het overgrote deel van deze hotelkamers staat gepland in andere stadsdelen dan het centrum.

Wellicht dat de toekenning van de bouwvergunning voor de Van Lijenberghlaan 221 al een eerste aanzet is. De aanvraag BVG-1049-07 betreft het veranderen en vergroten van het pand om het een hotelbestemming toe te kennen. Inzage van dit besluit kan alleen tijdens openingstijden op Zwaansvliet 5. Bezwaarschriften kunnen tot 14 december ingediend worden bij het stadsdeel ZuiderAmstel, afdeling Juridische Zaken.

 

Wanklanken

Zes agglomeraties maken momenteel geluidskaarten. Het gaat om Amsterdam en andere grote steden. Op basis van deze kaarten en reacties van burgers daarop, maken de gemeenten een actieplan ter vermindering van geluidshinder. Deze plannen moeten in mei 2008 klaar zijn. In 2012 zullen veel meer steden en regio´s geluidskaarten moeten hebben.

 

Informatiemarkt Zuidas

Op 12 december organiseert het projectbureau Zuidas een informatiemarkt over de Visie Zuidas 2007. Plaats: Auditorium WTC. Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur. Tussen 17.00 en 18.00 uur kan er aan verschillende lezingen worden deelgenomen. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt. Meer algemene informatie over de Zuidas kunt u ook vinden op: www.wonen.amsterdam.nl/nieuwbouw_in/nieuwsbrief

 

Visie Zuidas 2007 en Zuidasaccenten

Onder voorbehoud organiseert het Bewonersplatform samen met het stadsdeelbestuur op woensdag 19 december een informatieve avond voor bewoners in de omgeving van de Zuidas. Nadere informatie volgt.

 

De volgende BPZ-vergadering is 21 november en vindt ná de informatie-bijeenkomst plaats in het VU-hoofdgebouw, zaalnummer 2A06, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 22 november 2007.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’

Lees verder over: Weekberichten.