Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 26

15 september: thema avond BPZ
Vanaf 19.30 uur zullen vertegenwoordigers van VU en VUmc een toelichting geven op de vernieuwing van nood energieverlening van het VUziekenhuis en gebouwen.
Hiernaast geeft architectenbureau Ontwerpers A’dam, winnaars van de prijsvraag m.b.t. meer reuring op de Zuidas (een kampeerflat -project Oase-) een presentatie over het project.
Indien mogelijk volgt er ook een toelichting op het bestemmingsplan VU/ VUmc.
Volgende week meer informatie.

Oase wint prijsvraag De Boog
Een ontmoetingsplek voor business en bohemiens op Zuidas
OASE heeft de prijsvraag voor de tijdelijke invulling van een strategische plek op Zuidas tussen Station Zuid, VU en VU/mc gewonnen.  OASE wordt een gestapeld park van 6 verdiepingen met vooruitstrevende openbare kunst en designexposities, shows, presentaties en vernissages. In de zomermaanden wordt het park gebruikt als urban camping en in de winter voor evenementen en congressen.

Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan VU medisch centrum (en omgeving)
en het Milieueffectrapport Vrije Universiteit en Vrije Universiteit medisch centrum. (BD2011-002272). Raadscommissievergadering BWK Gemeente Amsterdam 7 september, aanvang 9.00 uur. Onder agendapunt 21 ter kennisname. Hier kunt u de betreffende stukken downloaden.

Twee ontwerpbesluiten wegaanpassingen Amstelveenseweg ter inzage bij DMBMet ingang van 11 augustus liggen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht twee ontwerpbesluiten ter inzage. Het gaat om de volgende twee besluiten:
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning wegaanpassing op de kruising Amstelveenseweg / Westflank
Kenmerk: OLO 164460 / HZ_WABO-2011- 006516
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning wegaanpassing kruising Amstelveenseweg / De Boelelaan
Kenmerk: OLO 163983 / HZ_WABO-2011-006513

Aanvraag kapvergunning
Terrein Gustav Mahlerlaan, kappen van 88 bomen.
De aanvraag ligt niet ter inzage. Er bestaat geen mogelijkheid (in dit stadium) een zienswijze in te dienen.

Lees verder over: Weekberichten.