Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 26

 

Welzijnsmarkt 20 september in het MFC

Ook dit jaar zal het bpz vertegenwoordigd zijn op de Welzijnsmarkt Buitenveldert. Omdat de nieuwe eigenaar van het Groot Gelderlandplein deze markt niet in het winkelcentrum wil laten plaatsvinden, is deze dus verplaatst naar het Multifunctioneel Centrum aan de A.J. Ernststraat 112.

 

Deelraadsvergadering 23 september

Op de deelraadsvergadering van 23 september wordt een besluit genomen over het advies van de Stadsdeelraad betreffende het uitvoeringsbesluit voor de Fred. Roeskestraat (agendapunt 6b). Het kavel van de Openluchtschool is buiten het plan gehouden en er zijn paviljoens gepland met bij voorkeur een culturele bestemming aan de Zuidzijde. De bouwhoogte zal daar maximaal 10 meter bedragen. De bouwhoogte voor de gebouwen aan de Noordzijde zal gemiddeld 30 meter zijn met mogelijke pieken tot 40 meter. De nieuwbouw van de Rietveldacademie is 30 meter hoog. Het aantal openbare parkeerplaatsen neemt af. Zie voor de stukken: http://www.bestuur.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite.shtml?ch=bis&id=61038. Aanvang van de vergadering 19.00 uur. Van agendapunt 6b is het aanvangstijdstip niet bekend.

 

Zitting over parkeergarage Kop Zuidas

Op donderdag 25 september zal om 11.00 uur een zitting gehouden worden over de parkeergarage aan de Kop Zuidas. Parnassusweg 220, Amsterdam.

 

Voortijdig kappen bomen voor Akzo-Nobel hoofdkantoor

Tegen de kapvergunning voor 226 bomen in het Beatrixpark is bezwaar aangetekend door de Ver. Vrienden van het Beatrixpark en door de heer A. Mante. Uit de reactie van het Projectbureau blijkt dat ze de rood/groencompensatie alleen in de eindsituatie bindend achten. Tijdens de bouw gaan ze uit van een inspanningsverplichting. Er is wel overleg met de Ver. Vrienden van het Beatrixpark. Het bpz heeft de bezwaarschriften schriftelijk ondersteund. De kapvergunning ligt ter inzag op het Weesperpein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 020-5513419/427. Voor het inbrengen van een zienswijze tot 24 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Bomenverordening

Op woensdag 17 september is onder andere door het bpz en de Ver. Vrienden van het Beatrixpark ingesproken tijdens de commissievergadering. Zie onze site voor alle inspraakreacties. Te verwachten is dat de besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 1 oktober. Agenda nog niet bekend.

 

 

 

Ingelaste commissievergadering Conceptprojectbesluit RAI

Het Conceptprojectbesluit zal op een ingelaste vergadering op 1 oktober worden behandeld. Meer informatie volgt.

 

Informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat

Op 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Nadere informatie volgt.

 

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op 15 oktober zal het bpz een themaavond organiseren over het verkeer en parkeren rond Zuidas. Sprekers zijn onder andere portefuillehouder van het Stadsdeel Zuideramstel Paul Slettenhaar en een vertegenwoordiger van de ORAM. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de komende weekberichten.

 

Hijswerkzaamheden KPN-toren

De KPN-toren aan de Barbara Strozzilaan moet verhoogd worden om de functie te kunnen behouden. Er wordt een grote hijskraan ingezet om alle mastdelen op elkaar te stapelen. Vanaf 9 september wordt de kraan opgebouwd. Het daadwerkelijke hijswerk begint op 15 september en deze hijswerkzaamheden duren ongeveer twee weken.

 

Werkzaamheden rond het stadsdeelkantoor

Vanaf eind augustus 2008 tot eind april 2009 vinden werkzaamheden plaats rond het stadsdeelkantoor en de aangrenzende straten. Het betreft kabel- en leidingwerk.

 

Gemeenteraad

De recente stukken over de Dokontwikkeling Zuidas kunt u vinden via: www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 0655170160.

 

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 25 september 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.