Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 27

Zitting over parkeergarage Kop Zuidas uitgesteld

De zitting over de parkeergarage aan de Kop Zuidas is met circa een maand uitgesteld. Vooral voor de bewoners van de Mirandabuurt is de uitspraak hierover belangrijk. Meer informatie volgt.

Bomenverordening

Op woensdag 17 september is onder andere door het bpz en de Ver. Vrienden van het Beatrixpark ingesproken tijdens de commissievergadering. Zie onze site voor alle inspraakreacties. De besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 1 oktober (agendapunt 14). Te verwachten is dat een aantal groenverenigingen zich zullen roeren op de tribune. Zie: www.gemeenteraad.amsterdam.nl

Informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat

Op donderdag 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Als gevolg van de bouw en het bouwrijp maken voor de parkeergarage onder het toekomstige hoofdkantoor van Akzo Nobel worden leidingen, kabels en fietsroutes verlegd naar de Prinses Irenestraat. Belanghebbenden en omwonenden kunnen zich aanmelden via gls@zuidas.nl. Aanvang 19.30 uur, Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Bomenkap project Beethoven bij voorzieningenrechter

Op woensdag 8 oktober om 10.35 wordt komt de bomenkap van project Beethoven bij de voorzieningenrechter aan de orde. Toehoorders van harte welkom. Toren F, Parnassusweg 220.

Openbare hoorzitting inzake kapvergunning 226 bomen Beatrixpark

Op dinsdag 14 oktober om 14.00 uur is een openbare hoorzitting inzake de kapvergunning 226 bomen Beatrixpark. Toehoorders van harte welkom. Stadhuis, kamer 235.

Extra raadscommissievergadering Conceptprojectbesluit RAI

Het Conceptprojectbesluit RAI wordt niet op 1 maar op de ingelaste vergadering van 14 oktober behandeld. Dit gaat over het te bouwen hotelcomplex en een kerkgebouw op het RAI-terrein. Aanvang 19.30 uur, Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op woensdag 15 oktober zal het bpz een thema-avond organiseren over het verkeer en parkeren rond Zuidas. Sprekers zijn onder andere portefeuillehouder van het Stadsdeel Zuideramstel Paul Slettenhaar en een vertegenwoordiger van de ORAM. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de komende weekberichten.

Bouwplan Fred. Roeskestraat

Het bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzag bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur, 020-55 13420/484.

Bouwvergunning lift bij de tramhalte is nu definitief

De bouwvergunning voor het plaatsen van de lift bij de tramhalte is nu definitief. De lift is rolstoelvriendelijk en heeft ruimte voor 13 personen. Hopelijk kan de lift in december in gebruik worden genomen.

Openbare kunstenaarspresentatie

Op donderdag 25 september om 17.00 uur presenteren verschillende kunstenaars hun plannen en ideeën met betrekking tot de resultaten van hun onderzoek naar de Zuidas. Gerrit Rietveldacademie, Fred. Roeskestraat 96. De opening van de tentoonstelling zal vervolgens op vrijdag 3 oktober om 17.00 uur plaatsvinden in Platform 21 en is tot 2 november te bezoeken, Prinses Irenestraat 18.

Thomaskerk

Op dinsdag 30 september vindt een lunchconcert plaats. Werken van Wijnand van Klaveren, Takefusa Sasamori, Paul Bonneau en Paule Maurice worden gespeeld. Op dinsdag 14 oktober worden Brahms en Chausson ten gehore gebracht. Aanvang 12.30 uur. Prinses Irenestraat 36.

Werkzaamheden rond het stadsdeelkantoor

Vanaf eind augustus 2008 tot eind april 2009 vinden werkzaamheden plaats rond het stadsdeelkantoor en de aangrenzende straten. Het betreft kabel- en leidingwerk.

Gemeenteraad

De recente stukken over de Dokontwikkeling Zuidas kunt u vinden via: www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 0655170160.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 2 oktober 2008.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.