Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 27

Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer

Op de discussie-avond met de diverse panelleden kwamen circa 60 personen af. Laatste berichtgevingen omtrent het openbaar vervoer zijn dat Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten 75 miljoen euro investeren in het regionaal openbaar vervoer in de Zuidas. Meer informatie volgt in de Wijkkrant van december.

 

Vu/Vumc-bijeenkomst

Ook op de bijeenkomst op woensdag 21 november kwamen veel belangstellenden af. Na de voordracht van heer Smit, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit, bestond de gelegenheid tot het stellen van vragen. Een verslag van deze avond volgt.

 

Resultaat steunbetuigingen BPZ

Het BPZ bedankt allen die een steunbetuiging aan de griffie van het stadsdeel Zuideramstel hebben gestuurd. In de deelraadvergadering van 20 november over de conceptbegroting kent het stadsdeel het BPZ 12.000 euro structurele subsidie toe. Over de incidentele 4.000 euro wordt op 18 december opnieuw gestemd.

 

Provinciecommissie 26 november

Op maandag 26 november wordt door de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van Provinciale Staten Noord Holland in Hotel Haarlem Zuid vergaderd over de Zuidasontwikkelingen. Verschillende onderdelen van het prospectus zullen worden besproken. Aanvang: 13.30 uur, Toekanweg 2, Haarlem. Voor meer inhoudelijke informatie, zie: http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/PSCIE/NOTA/WVV/2007/WVV261106.3.07%20Zuidas%20aanbieding%20prospectus.pdf

 

Werkzaamheden omleiding tramlijn 5

Omdat de tramlijn in de middenberm van de Strawinskylaan en Parnassusweg gaat lopen, worden tot 11 januari 2008 bussen en taxi´s verplaatst naar de ruimte naast de rijbaan. De taxistandplaats is tijdelijk verplaatst naar de Eduard van Beinumstraat. Verder worden de doorsteken tussen de even – en  oneven zijde afwisselend afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. De uiteindelijke oplevering is in mei 2008.

 

Informatiemarkt Zuidas

Op woensdag 12 december organiseert het projectbureau Zuidas een informatiemarkt over de Visie Zuidas 2007. Plaats: Auditorium WTC. Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur. Tussen 17.00 en 18.00 uur kan er aan verschillende lezingen worden deelgenomen. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt. Meer algemene informatie over de Zuidas kunt u ook vinden op: www.wonen.amsterdam.nl/nieuwbouw_in/nieuwsbrief

 

 

 

 

Visie Zuidas 2007 en Zuidasaccenten

Op woensdag 19 december organiseert het BPZ samen met het stadsdeelbestuur een informatieve avond voor bewoners in de omgeving van de Zuidas. Wethouders van stadsdeel Zuideramstel geven beknopt uitleg over de Zuidasplannen. Daarna is er de gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden. Toegang gratis. Zaal open om 19.00 uur. Aanvang programma 19.30 uur. In de raadszaal van het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1.

 

De volgende BPZ-vergadering is daarmee verschoven naar 23 januari

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 29 november 2007.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.