Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 27

Voorstel voor Zuidas niet vóór november klaar
De gemeente Amsterdam en de regering komen op zijn vroegst in november met een nieuw voorstel voor de financiering van het prestigieuze Zuidas project in de hoofdstad. Dat is iets later dan gepland. Het gaat hierbij vooral om de keuze voor dok- of dijkmodel. 

De onthechting van de stad, de duurzame stad
In de laatste eeuw van de stad heeft het ruimtelijk beleid zijn sporen
nagelaten. Door ruimtegebrek in de binnenstad, behoefte aan bereikbaarheid per auto en het streven naar (kosten)efficiëntie is schaalvergroting opgetreden. Daardoor zijn steeds meer functies buiten de stad terecht gekomen, zoals bedrijventerreinen, kantoorparken, (universitaire) ziekenhuizen en nieuwbouwwijken. De Rijksbouwmeester was gevraagd een advies uit te brengen aan de Rijksgebouwendienst over het omgaan met duurzaamheid door een gebouw voor 1000 rijksambtenaren in Zuidas te laten ontwerpen.
Architectenbureau Paul de Ruiter heeft daarop in samenwerking met Arup de vraagstelling geherformuleerd. In plaats van een monofunctioneel kantoorgebouw ontwierp het bureau een gebouw met een unieke functiemenging. In één gebouw zijn kantoren, woningen, een school, restaurant, parkeren, retail en urban agriculture (in de vorm van kassen op het dak) samengevoegd. Lees het volledige artikel hier

Stille gebieden in Amsterdam
De Europese richtlijn Omgevingslawaai schrijft voor dat stille gebieden worden beschermd tegen toename van geluidshinder. In Amsterdam is het actieplan Geluid vastgesteld. In dit plan en in het milieubeleidsplan staat dat er een inventarisatie zou worden uitgevoerd naar stille gebieden in Amsterdam. De resultaten van dit onderzoek (dat deels in opdracht van VROM is uitgevoerd) zijn in dit rapport terug te lezen. De onderzoeksresul-taten bieden ook handvatten voor andere gemeenten en provinciën. 
Het rapport ”Stille gebieden in de stad’ is te downloaden van de website van het ministerie van VROM.

Kroonprins opent ‘ballroom’ Elicium
Prins Willem-Alexander opent dinsdag 29 september het Elicium   in Amsterdam. Deze jongste uitbreiding van de RAI kenmerkt zich door zijn karakteristieke vorm en innovatieve gevel. 
Op zondag 20 september laat Amsterdam RAI het Elicium ook aan de buurt zien, van 12.00 tot 16.00 bent u welkom om te komen kijken.

Evenementen Zuidas september
2-19 september, De Bouwkeet van het Stedelijk Museum on tour met een gevarieerd programma. Zie ook:
11 september, 16.30 uur de lancering van de 3de en laatste editie van Zichtbaar Afwezig vanaf het Gustav Mahlerplein.
Aanmelden rsvp@stedelijk.nl.

Op 18 september drie evenementen.
– Lancering van de geluidswandeling Sountrackcity 
16.45 – inloop (locatie Bouwkeet stedelijk Mahlerplein)
17.15 – opening en boekpresentatie             
17.30 – de wandeling
18.45 – drankje en hapje (inclusief een act)
– Zuidas Cup op het AFC, 18:00-20:00
– Het Goed Fout feest in de Blauwe Engel :

Ondernemersavond 16 september 2009
Buitenveldert Buitenkans?
Locatie: hoekzaal MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
ROWOC, de commissie Ruimtelijke Ordening van stichting Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (WOCB), organiseert een discussieavond voor ondernemers. ROWOC geeft ondernemers de ruimte om te praten over de kansen en bedreigingen van de nieuwe uitbreidingsplannen in de buurt.
Tijdstip: 18.30 – 21.00 uur.

Thomas Open Lunchconcert 15 september 2009
In de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 3 minuten lopen van het WTC.
Arco Mandemaker, tenor Jelger Blanken, piano. U bent welkom vanaf 12 uur, er is dan koffie en thee, de toegang is gratis. Het concert  start om 12.30 uur en duurt een half uur.

Lees verder over: Weekberichten.