Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 27

Thema avond station ZUID
Het Bewoners Platform Zuidas organiseert een thema avond over de toekomstige ontwikkelingen  in en rondom  STATION ZUID. Het gaat hierbij om het vergroten van de transfercapaciteit en het vergroten van het aanbod voorzieningen en uitstraling.
Sprekers: Hans van Gelderen, Prorail
                  Martine van der Voort, NS Poort
                  Monique Lemmens, Dienst Zuidas
Na de voordrachten is er gelegenheid tot discussie.
Datum: donderdag 9 september
Tijd: 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
Plaats: MFC, A.J. Ernststraat 112.

Op 23 september staat een tweede thema avond gepland over de nieuwe ontwikkelingen VU en VUmc.

Bomenkap dreigt op Zuidas
De gemeente Amsterdam besloot onlangs om alle plannen voor bouwprojecten in de stad stop te zetten. Toch worden er door diezelfde gemeente nog steeds aanvragen gedaan om bomen te kappen voor het realiseren van nieuwbouw. Het gevaar dreigt dat terreinen langdurig braak komen te liggen: bomen worden wel gekapt, maar de bouw ligt stil. Dit heeft weer nadelige gevolgen voor de stadsnatuur: bomen zijn broedplaatsen van vogels en vormen stapstenen in de ecologische structuur.
Voorbeelden van deze praktijken zijn te vinden op de Zuidas, in het gebied tussen de Vrije Universiteit (VU) en de A10 moeten bijvoorbeeld in totaal 519 bomen sneuvelen. Het BPZ heeft in juli reeds een zienswijze ingediend tegen grootschalige kap op gebieden waar voorlopig toch niet gebouwd wordt.

Ontwerpbesluit kapvergunning
(met inzage termijn van zes weken)
Terrein tussen het spoortracé en de A10 ten noorden van het perron Station RAI – K15/0660-2010, kappen van 29 bomen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk zienswijzen indienen tegen verlenen van het besluit bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.
Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.
DMB is gevestigd aan het Weesperplein 4.
Men is op werkdagen voor het publiek geopend van 9 tot 12 uur.
Voor inlichtingen kunt u bellen: 020-5513.420/354.
Wilt u de hier gepubliceerde aanvragen inzien of wilt u een bouw- of ander soort vergunning aanvragen of aanvullende gegevens indienen? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden. Ook kunt u dossiers inzien. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken: 020-5513.419/427. 

Ontwerp vrijstellingen tijdelijke gebouwen
(met inzage termijn van zes weken)
De Boelelaan 1081 – W09/0021-2008, verlenging instandhoudingstermijn gebouwen Filosofenhof, TenT en Bellevue.
Inzage etc.:  zie hierboven.

Themabijeenkomst Amstelveenlijn
Risico’s voor Buitenveldert
De commissie ruimtelijke ordening van het Wijkopbouwcentrum over nut en noodzaak van lijn 51. Sprekers: Guido Bruggeman,Frans Stam en presentaties van Rob van der Bijl en Maurits van Witsen. Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
Datum 10 september, locatie MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
Tijd: 16.30 – 19.00 uur. Aanmelden bij: 6449936 of woc.buitenveldert@worldonline.nl

Vergadering Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling
De volgende openbare plenaire vergadering vindt plaats op:
Woensdag 8 september 2010
20.00 – 22.30 uur
Stadhuis, De Mirandazaal 0235
Over:
1. Integrated placemaking strategy Zuidas
2. Waarderingskaarten AUP-gebieden

Filosofie op de Zuidas met Pi de Bruijn
Pi de Bruijn, architect van onder andere de nieuwe Tweede Kamer en voorheen supervisor en stadsarchitect van de Amsterdamse Zuidas, gaat op 9 september in gesprek met Ad Verbrugge, filosoof aan de VU.
Architect Pi de Bruijn kreeg internationale bekendheid door het ontwerp van de uitbreiding van de Tweede Kamer, de uitbreiding en restauratie het Concertgebouw in Amsterdam en de wederopbouw van het vuurwerk rampgebied in Enschede. Daarnaast was hij stadsarchitect en supervisor van de ontwikkeling van het Amsterdamse Arenagebied en de Amsterdamse Zuidas. Hij ontwierp onder andere het Amsterdam Symphony gebouw op de Zuidas. Informatie: Filosofie op de Zuidas is op donderdag 9 september om 16.00 uur in Amsterdam Bright City – Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8, Amsterdam. De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via deze website.

Doolhof op Zuidas
Op de Zuidas, tussen de Mahlerlaan en De Boelelaan, is op een reeds bouwrijp gemaakt kavel een maisdoolhof aangelegd. Deze creatieve ‘groene’ oplossing van de Zuidas zorgt ervoor dat het stuk braakliggende grond door gebruikers van de Zuidas en omwonenden gebruikt kan worden zolang er niet wordt gebouwd. De hoogbouw die hier gepland staat, loopt mede door de economische crisis vertraging op.

Logistieke sector: bezuinig niet op infrastructuur
Het Strategisch Platform Logistiek wil dat het nieuwe kabinet afziet van bezuinigingen op investeringen in infrastructuur. Het platform, voorgezeten door oud-KLM-topman Leo van Wijk, schrijft dit in een brief aan informateur Ivo Opstelten, die onderzoekt of een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV mogelijk is. Geplande investeringen in wegen, spoor- en vaarwegen moeten onverkort worden uitgevoerd, vindt het platform.
De ambtelijke werkgroep had o.a. voorgesteld te bezuinigen op de aanleg/verbetering A10 Zuidas.

Telecomtoren Zuidas genomineerd voor Nationale Staalprijs 2010
Het project van VolkerWessels Telecom op de Amsterdamse Zuidas heeft een nominatie in de wacht gesleept voor de Nationale Staalprijs 2010. Van de 148 ingezonden projecten zijn er 15 genomineerd in 5 verschillende categorieën. Het project aan de Amsterdamse Zuidas dingt mee in de categorie Karakteristieke Stalen Bouwdelen.

Werkterrein Noord/Zuidlijn Beethovenstraat verplaatst vanaf 7 september
Binnenkort gaat het werkterrein voor de aanleg van het viaduct voor de Noord/Zuidlijn in de Beethovenstraat naar de andere kant (westzijde) van de straat. Hiervoor worden eerst omleidingen voor het verkeer aangebracht. De voorbereiding hiervoor vinden plaats op 6 september, op 7 september worden de omleidingen in gebruik genomen.

Zuidas Cup 2010 bij SC Buitenveldert
Op vrijdag 10 september wordt weer om de ZUIDASCUP gespeeld. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op de velden van SC Buitenveldert,
De Boelelaan 1100 te Amsterdam. Deelnemers zijn diverse bedrijven, instanties en sportverenigingen die betrokken zijn bij Zuidas. De wedstrijden vangen om 14.00 uur aan. Meedoen met je organisatie? Geef dit uiterlijk 20 juli bij Zuidas aan via yhn@zuidas.nl. Aanmelden kan per team (7 spelers en een keeper). Na afloop van het toernooi is er voor iedereen een borrel en diner. Meer informatie? Neem contact op met Yolanda Hopman, tel. 020 – 575 2117.

Voormalig USC verder als BL46
Op maandag 30 augustus is het voormalig USC aan de De Boelelaan open gegaan onder een nieuwe naam: BL46.
BL46 is een centrum met ruimte voor sport, kunst en cultuur. Overdag maken diverse scholen uit de omgeving gebruik van de sportfaciliteiten. Vanaf circa 17.00 uur is het centrum beschikbaar voor iedereen die bijvoorbeeld met collega’s wil zaalvoetballen of op een andere manier sportief bezig wil zijn.

Literatuur op de Zuidas

30-09-2010 19:00 – 20:30
William Shakespeare, Charlotte Brontë, Simon Vestdijk, Marguerite Yourcenaar, Euripides, hun boeken worden al generaties lang gelezen.
In Literatuur op de Zuidas interviewen Stine Jensen, Elsbeth Etty en Ben Peperkamp interessante gasten over hun favoriete boek en schrijver.
Amsterdam, Amsterdam Bright City – Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8

Lunchconcerten aan de Zuidas
dinsdag 14 september 2010
Ensemble Thouraya Raphaela Danksagmüller, duduk (Armeense hobo) Bassem Alkhouri, kanun (cymbaal), zang.
Locatie: Thomaskerk/Kerkzaal, pr. Irenestraat 36, 1077PW Amsterdam. Reserveren en info. Aanvang:12.30-13.00 (zaal open 12.00) Toegang gratis.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

 

Lees verder over: Weekberichten.