Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 28

Nieuwe naam Noordvleugel

De Noordvleugel, het gebied dat zich uitstrekt van IJmuiden tot Almere en van Uitgeest tot aan het Gooi, gaat verder onder de naam Amsterdam Metropolitan Area / Metropoolregio Amsterdam. Speerpunten in de profilering zijn diversiteit en duurzaamheid. Op 14 december stemmen de partners binnen de regio over verschillende voorstellen, waaronder de omvorming van werkgebieden naar woon-werkgebieden en de bereikbaarheid van de regio.

 

Bereikbaarheid van de Zuidas

De Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor 75 miljoen euro te investeren in het Regionaal Openbaar Vervoer in de Zuidas. Voor de Gedeputeerde Staten is voldaan aan de eisen voor de OV-terminal en de aansluiting van regionale buslijnen. Bovendien is rekening gehouden met fietsers en voetgangers. In december wordt het voorstel door Prov. Staten behandeld.

Het dagelijks bestuur van de stadsregio Amsterdam stelt 90 miljoen subsidie beschikbaar voor het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen in het Zuidasgebied.

 

Wijzigingen Openbaar Vervoer

Per 9 december Sneldienst 142 Amsterdam Amstelveen Wilnis rijdt voortaan de hele dag, op alle dagen. Lijnen 165 en 166 naar Amsterdam Zuid krijgen meer vroege ochtendritten. Lijn 171 Amsterdam Zuid – Aalsmeer rijdt vaker op werkdagen en zaterdagen en doen VUmc aan. Lijn 172 Amsterdam Centraal – Aalsmeer krijgt meer avondritten. Alle bussen 199 rijden door naar Schiphol Plaza.

Nachtlijn 270 wordt vervangen door de nieuwe nachtlijn N70, die vrijdag en zaterdagnacht rijdt tussen Amsterdam Centraal en Vinkeveen, via Uithoorn en Aalsmeer. Nachtlijn N72 rijdt iedere nacht vanaf Amsterdam Centraal naar Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol.

Per 9 december heeft ook het GVB een nieuwe dienstregeling.

 

Tramlijn 25

Op donderdag 6 december is er in de Verkeer en Vervoerscommissie van Stadsdeel Oud Zuid een presentatie over de herinrichting van de Ferdinand Bolstraat. In een van de drie mogelijke scenario’s zal tramlijn 25 uit die straat verdwijnen. Deze raadscommissievergadering vindt plaats in het stadsdeelkantoor Karel du Jardinstraat 65. Aanvang: 20.00 uur.

 

Werkzaamheden omleiding tramlijn 5

Omdat de tramlijn in de middenberm van de Strawinskylaan en Parnassusweg gaat lopen, worden tot 11 januari 2008 bussen en taxi´s verplaatst naar de ruimte naast de rijbaan. De taxistandplaats is tijdelijk verplaatst naar de Eduard van Beinumstraat. Verder worden de doorsteken tussen de even – en  oneven zijde afwisselend afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. De uiteindelijke oplevering is in mei 2008.

 

Bestuurlijke lus tegen onnodige vertraging

Het kabinet heeft een wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State gestuurd waarbij de rechter de mogelijkheid krijgt een tussenuitspraak te doen bij geschillen rond grote infrastructurele projecten. De Tracéwet en de Wet Ruimtelijke Ordening worden hiervoor aangepast.

 

Informatiemarkt Zuidas 12 december

Op woensdag 12 december organiseert het projectbureau Zuidas een informatiemarkt over de Visie Zuidas 2007. Plaats: Auditorium WTC. Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur. Tussen 17.00 en 18.00 uur kan er aan verschillende lezingen worden deelgenomen. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt. Meer algemene informatie over de Zuidas kunt u ook vinden op: www.wonen.amsterdam.nl/nieuwbouw_in/nieuwsbrief

 

Openbare Ruimte en Groen

Het college van B&W heeft een nieuwe Bomenverordening opgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Onderdeel van deze conceptverordening is de mogelijkheid om een monumentale bomenlijst op te stellen. De verordening geldt alleen voor grootstedelijke projectgebieden, zoals de Zuidas, waar tot op heden gebruik wordt gemaakt van een verordening uit 1964. Amsterdam houdt de veertien bomenverordeningen van stadsdelen omdat die voor beleid en beheer rondom bomen een autonome bevoegdheid hebben. Daarnaast heeft het college ingestemd met de Bomentoets. Aan de hand van deze toets wordt in een vroeg stadium bij planvorming bekeken of er in het gebied waardevolle bomen zijn.

 

Visie Zuidas 2007 en Zuidasaccenten

Op woensdag 19 december organiseert het BPZ samen met het stadsdeelbestuur een informatieve avond voor bewoners in de omgeving van de Zuidas. Wethouders van stadsdeel Zuideramstel geven beknopt uitleg over de Zuidasplannen. Daarna is er de gelegenheid om vragen te stellen. Toegang gratis. Zaal open om 19.00 uur. Aanvang programma 19.30 uur. In de raadszaal van het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1.

 

Weekberichten komende tijd

In december verschijnen de weekberichten op 13 en 20 december. In januari vanaf 10 januari weer wekelijks.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 23 januari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 13 december 2007.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.