Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 28

·         Informatiebijeenkomst over metrostation Europaplein en inspraakbijeenkomst over de kruising Europaplein

·         ‘Verkeer Kop Rivierenbuurt is al kritiek’

 

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

21 augustus 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Let op, gewijzigde locatie: Olympiakade 8 (om de hoek bij Moria, naast de kerk). Agendapunten onder meer Mahler-4, externe veiligheid, De Boelelaan. De agendacommissie komt bijeen op 7 augustus. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

25 augustus 2003
3 Partijen Overleg.
Thema: verkeer en vervoer in de Zuidas, met onder meer presentatie van alternatief verkeersplan Zuidas door Pieter van der Galiën, op verzoek van het Bewonersplatform Zuidas. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon. 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

27 augustus 2003
Informatiebijeenkomst station Europaplein.
Zie ook het artikel in dit Weekbericht. Locatie: Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223 in Amsterdam. Aanvang 19:15 uur. U kunt zich aanmelden bij het  projectbureau Noord/Zuidlijn, telefoon 4704070 of e-mail info.noordzuidlij@ivv.amsterdam.nl

2 september 2003
Commissie I, stadsdeel ZuiderAmstel.
(Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten onder meer projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht (onder voorbehoud). Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

4 september 2003
Inspraakbijeenkomst over bouwplan De Boelelaan 8 t/m 16 en Drentestraat 4.
Het betreft het oprichten van 2 kantoorgebouwen en 1 woongebouw. Locatie: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Aanvang 11:00 uur. Graag aanmelden op telefoonnummer 5513420/5513484. De stukken liggen de komende vier weken ter inzage op bovengenoemd adres. Schriftelijke reacties sturen naar: Burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam

4 september 2003
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel
(Driessen; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

9 september 2003
Inspraakbijeenkomst kruising Europaplein.
Zie ook het artikel in dit Weekbericht. Locatie: Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223 in Amsterdam. Aanvang 19:15 uur. U kunt zich aanmelden bij het projectbureau Noord/Zuidlijn, telefoon 4704070 of e-mail info.noordzuidlij@ivv.amsterdam.nl

9 september 2003
Commissie II, stadsdeel ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

25 september 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 11 september. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

28 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel (onder voorbehoud). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

30 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

1 oktober 2003
3 Partijen Overleg.
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon. 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.


8 oktober 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak over de kruising Europaplein.
Zie ook het artikel in dit Weekbericht.  Adres: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, projectbureau Noord/Zuidlijn, postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.
 

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Informatiebijeenkomst over metrostation Europaplein en inspraakbijeenkomst over de kruising Europaplein

De aanleg van de Noord/Zuidlijn is van start gegaan. In de binnenstad zijn de aannemers al begonnen met de daadwerkelijke bouw van de stations Centraal Station, Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan. Ook is gestart met de voorbereiding voor de bouw van de startschacht voor de tunnelboormachine voor het Centraal Station bij het Damrak. De twee metrotunnels tussen het Centraal Station en het Scheldeplein worden dan tussen 2005 en 2007 geboord. De laatste paar honderd meter metrolijn, vanaf het Scheldeplein voor de RAI langs, wordt vanaf de straat gebouwd door een sleuf te graven waarin de tunnel wordt gebouwd. In de middenberm van de ringweg A10 komt de Noord/Zuidlijn weer boven de grond. Ook het station Europaplein wordt in een open bouwput gebouwd. In de tweede helft van 2004 beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van station Europaplein.

Het ondergrondse metrostation Europaplein komt op een diepte van ongeveer acht meter te liggen. Het is daarmee het minst diepgelegen ondergrondse station van de Noord/Zuidlijn. De noordelijke toegang komt ter hoogte van de Europahal van de RAI. De zuidelijke toegang komt op het Europaplein op de plaats van het huidige kunstwerk bij de rotonde, op de hoek van de Hollandhal.

 

Rotonde wordt kruising

In het ontwerp van station Europaplein is steeds rekening gehouden met de uitbreidingsplannen van de RAI. Onderdeel van deze plannen was de ondertunneling van de Europaboulevard. Nu de ondertunneling van de boulevard en daarmee ook de uitbreiding van de RAI niet doorgaan, zijn aanpassingen van het definitieve ontwerp en de omgeving noodzakelijk.

In het nieuwe ontwerp komt het station tot halverwege de huidige rotonde te liggen. Hierdoor komt het maaiveld ongeveer dertig centimeter hoger te liggen dan nu. Hierdoor kan de huidige rotonde niet gehandhaafd blijven. In plaats van de rotonde komt er een kruising met verkeerslichten. Verder verschuift de trambaan naar de middenberm

 

Besluitvorming

Net voor de zomer hebben Burgemeester en Wethouders een principebesluit genomen over het veranderen van de rotonde in een kruising. De gemeenteraad van Amsterdam neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de inpassing van het metrostation en het vervangen van de rotonde Europaplein door een kruising.

Voor het aanleggen van de kruising wordt een inspraakronde georganiseerd. Over de inpassing van het station in de omgeving wordt een informatieavond gehouden. Voordat de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt, wordt over de plannen advies gevraagd aan Stadsdeel ZuiderAmstel. Het advies van het stadsdeel wordt, net als de reacties uit de inspraak- en informatieronde, meegenomen bij de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind 2003 een definitief besluit over de kruising en het station.

De informatiebijeenkomst over het station Europaplein vindt op woensdag 27 augustus plaats. Hier krijgt u informatie over hoe het station eruit komt te zien, waar de stationstoegangen komen te liggen en hoe het station gebouwd zal worden. Tijdens de informatieavond wordt ook extra informatie gegeven over de kruising Europaplein. De avond vindt plaats in het Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223, vanaf 19:15.

De inspraakavond over de kruising Europaplein vindt plaats op dinsdag 9 september,  ook in het Miranda Paviljoen vanaf 19:15 uur. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.  De inspraakperiode loopt van 27 augustus 2003 t/m 8 oktober 2003. De stukken liggen in die periode bij de volgende adressen in Amsterdam ter inzage:

 

Stadsdeel ZuiderAmstel, President Kennedyplantsoen 1-3

Voorlichtingscentrum Stadhuis, Amstel 1

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Nieuwevaart 5-9

Informatiepunt Noord/Zuidlijn, Quellijnstraat 93

 

U kunt schriftelijke reacties op het voorstel aanpassing rotonde Europaplein sturen naar:

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, projectbureau Noord/Zuidlijn, postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

 

Als u aanwezig wilt zijn op de informatieavond en/of de inspraakbijeenkomst kunt u zich aanmelden bij het projectbureau Noord/Zuidlijn, telefoon 020-4704070, of e-mail info.noordzuidlijn@ivv.amsterdam.nl Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen over het station Europaplein. (Bron: Projectbureau Noord/Zuidlijn)

 

‘Verkeer Kop Rivierenbuurt is al kritiek’
De verkeersstroom die via de Europaboulevard de Rivierenbuurt intrekt, heeft al een kritische grens bereikt. Uitbreiding in het gebied met kantoren,  huizen, een theater en een school gaat problemen opleveren als er geen goede afwikkeling van het verkeer komt. En dat is onvoldoende onderzocht, concludeert verkeerskundige Pieter van der Galiën.
Van der Galiën studeerde af op de verkeersafwikkeling van de Zuidas en evalueerde de studies voor de Kop Rivierenbuurt in opdracht van bewonersvereniging De Mirandabuurt. Hij hield de verkeersstudies van de dienst  Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) tegen het licht.
De bewonersvereniging heeft de ‘second opinion’ als raadsadres bij het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel ingediend. De dienst  Infrastructuur, Verkeer en Vervoer wil de evaluatie van Van der Galiën eerst bestuderen. Hetzelfde geldt voor stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder Duco Adema, die net terug is van vakantie.
Overigens heeft de deelraad van ZuiderAmstel –  na enkele wijzigingen – in mei al ingestemd met de plannen voor de Kop Rivierenbuurt. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 13-8-2003)
 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar
bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.