Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 28

15 september: thema avond BPZ
Vanaf 19.30 uur zullen vertegenwoordigers van VU en VUmc een toelichting
geven op de vernieuwing van nood energieverlening van het VUziekenhuis en gebouwen.
Hiernaast geeft architectenbureau Ontwerpers A’dam, winnaars van de
prijsvraag m.b.t. meer reuring op de Zuidas (een kampeerflat -project Oase-)
een presentatie over het project. Voor meer informatie over dit onderwerp klik hier.

ORAM voorziet bereikbaarheidsproblemen op Gershwin
Al geruime tijd maakt ORAM zich zorgen over de bereikbaarheid van de Zuidas. De leden op Zuidas klagen over de toenemende filedruk. ORAM vraagt daarom in een reactie op het ontwerpbestemmingsplan van deelgebied Gershwin nogmaals aandacht voor de bereikbaarheid: vooral voor de autobereikbaarheid en het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Kracht van Zuidas
Bereikbaarheid is de grote kracht van Zuidas”, zegt directeur Klaas de Boer van Zuidas Amsterdam. “Het is natuurlijk een uitdaging om deze goede bereikbaarheid te behouden.”
Dankzij de nabijheid van Schiphol en de A10, en dankzij twee treinstations, de metro en een groot aantal fietsenstallingen, kan iedereen die hier woont, werkt of een afspraak heeft, snel in Zuidas zijn. “Deze bereikbaarheid draagt in hoge mate bij aan het beeld van Zuidas als een kosmopolitische, dynamische locatie om te werken én te wonen.” Met de groei van Zuidas neemt ook het verkeer toe.

Ombudsman presenteert rapport over toezicht RAI
Ulco van de Pol heeft op dinsdag 13 september het rapport “Rechtsbescherming schiet tekort bij activiteiten RAI” aangeboden aan de verantwoordelijke portefeuillehouder van Stadsdeel Zuid, Paul Slettenhaar en de president directeur van de RAI, Hans Bakker. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoonster over de hinder die zij ondervindt van activiteiten in die in de RAI en op StrandZuid plaatsvinden. Toen de ombudsman de afspraken onderzocht constateerde hij dat de RAI, op grond van de Beschikking RAI, zelfstandig toestemming kan verlenen voor het organiseren van activiteiten. De ombudsman onderzocht tevens of er bij de overdracht van deze bevoegdheden voldoende rechtsbescherming voor belanghebbenden was ingebouwd. De algemene conclusie van de ombudsman luidt dat een constructie als de Beschikking RAI mogelijk is, maar dat op essentiële onderdelen aanvullende onderbouwing nodig is en dat er rechtsbeschermende voorzieningen getroffen moeten worden. De portefeuillehouder van het stadsdeel liet weten de aanbevelingen van ombudsman ter harte te zullen nemen.

Filosofie op de Zuidas
Vooruit kijken in de zorg
De gezondheidsraad adviseert parlement en regering over vraagstukken in de zorg. In 2035 bedraagt het percentage ouderen zo’n 25 procent van de totale Nederlandse bevolking. Wat betekent dit voor de samenleving? Hoe brengen we de kosten op en hoe organiseren we de zorg?
6 oktober 2011
16:00 | Amsterdam | Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8.
Spreker(s): Louise Gunning en Ad Verbrugge
Gespreksleiding: Govert Buijs
Toegangsprijs: € 5,-

Projectbureau metro Amstelveen opgeheven
De laatste kans op een metro naar Amstelveen is verkeken, nu de Amsterdamse wethouder Eric Wiebes het gemeentelijke projectbureau Amstelveenlijn heeft opgeheven.
Volgens ingewijden hangt de drastische ingreep samen met het schijnbaar onverwoestbare geloof van het projectbureau in een metro voor Amstelveen, ondanks de hoge kosten.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.