Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 28

Onzekere toekomst Zuidas

Door de kredietcrisis zal ook de economie van Amsterdam een terugslag krijgen. Wethouder Asscher deelde in de gemeenteraad van 1 oktober mee dat alle zeilen moeten worden bijgezet om Amsterdam een aantrekkelijke stad te laten blijven. In een interview met de Volkskrant (26 september) zei projectontwikkelaar Stroink te verwachten dat `het DOK er zeker niet zal komen’. Op dezelfde datum reageerde Elco Brinkman, ook in de Volkskrant, op het kritische artikel van M. Oudenampsen en J. Uitermark van 8 september dat de ontwikkelaars in de rij staan voor nieuwe projecten. Het bpz heeft gereageerd op het artikel van Brinkman, met name op het door hem genoemde overleg met bewoners (zie website).

Informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat

Op donderdag 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Als gevolg van de bouw en het bouwrijp maken voor de parkeergarage onder het toekomstige hoofdkantoor van Akzo Nobel worden leidingen, kabels en fietsroutes verlegd naar de Prinses Irenestraat. Belanghebbenden en omwonenden kunnen zich aanmelden via gls@zuidas.nl. Aanvang 19.30 uur, Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Thema-avond Verkeer en Parkeren

Op woensdag 15 oktober organiseert het bpz een thema-avond over het verkeer en parkeren rond Zuidas. Sprekers zijn Paul Slettenhaar, portefeuillehouder van het Stadsdeel ZuiderAmstel, Jack Steijn, directeur van de ORAM, Wim Korf, adviseur Verkeer en Vervoer Zuidas, en een vertegenwoordiger van de DIVV. Locatie: Hoekzaal van het MFC, aanvang; 19.30 uur.

Opwarming Nieuwe Meer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten voorschriften op te stellen voor het lozen van water uit de Nuonkoudecentrale t.b.v. Amsterdam Zuidas op het Nieuwe Meer. Het gevaar bestaat dat het water een te hoge temperatuur krijgt, waardoor groei van blauwalgen kan optreden. De stukken zijn tot en met 8 oktober ter inzage bij het Stadsdeel ZuiderAmstel op locatie Zwaansvliet 5 en bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Bomenkap project Beethoven bij voorzieningenrechter

Op woensdag 8 oktober om 10.35 wordt komt de bomenkap van project Beethoven bij de voorzieningenrechter aan de orde. Toehoorders van harte welkom. Toren F, Parnassusweg 220.

Openbare hoorzitting inzake kapvergunning 226 bomen Beatrixpark

Op dinsdag 14 oktober om 14.00 uur is een openbare hoorzitting inzake de kapvergunning 226 bomen Beatrixpark. Toehoorders van harte welkom. Stadhuis, kamer 235.

Extra raadscommissievergadering Conceptprojectbesluit RAI

Het Conceptprojectbesluit RAI wordt op dinsdag 14 oktober behandeld. Dit gaat over het te bouwen hotelcomplex en een kerkgebouw op het RAI-terrein. Het DB heeft het conceptbesluit van de deelraad op 23 september vastgesteld. Aanvang 19.30 uur, Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan

Voor de Mahlerlaan is een plan tot het oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008). Voor de Gershwinlaan betreft het plan een gebouw voor 71 woningen, bergingen en 3 commerciële ruimten (W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren gebracht worden als contact wordt opgenomen met de Dienst, 020 – 5513 420.

Uitvoeringsbesluit Fred. Roeskestraat

Het uitvoeringsbesluit is op 23 september 2008 ongewijzigd vastgesteld door het Stadsdeelraad ZuiderAmstel en wordt als advies naar de Gemeenteraad gestuurd.

Bouwplan Fred. Roeskestraat

Het bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzag bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur, 020-55 13420/484.

Vrije Ruimten Zuidas

De opening van de tentoonstelling Vrije Ruimten Zuidas is op vrijdag 3 oktober om 17.00 uur in Platform 21. Voor de tweede keer hebben kunstenaars op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas hun visie gegeven op Zuidas. De resultaten zijn tot 2 november te bezichtigen, Prinses Irenestraat 18.

Milieucentrum Amsterdam zoekt deelnemers voor burgerpanel

Het Milieucentrum Adam is op zoek naar deelnemers voor het burgerpanel. Allen die geïnteresseerd zijn in ruimtelijke ordening en/of stedenbouw en mensen die zich betrokken voelen bij Amsterdam en het leuk vinden om samen met anderen op een positieve manier na te denken voer de (verre) toekomst van de stad. Hebt u interesse neem dan contact op met Jan Hein, 020 – 624 1522, e-mail j.heijns@milieucentrumamsterdam.nl.

Thomaskerk

Op dinsdag 14 oktober worden Brahms en Chausson ten gehore gebracht. Aanvang 12.30 uur. Prinses Irenestraat 36.

Gemeenteraad

De recente stukken over de Dokontwikkeling Zuidas kunt u vinden via: www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 0655170160.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 9 oktober 2008.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.