Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 29

Infomarktbijeenkomst 12 december, terugblik

Woensdag kreeg het Bewonersplatform Zuidas de gelegenheid om met andere standhouders op de informatiemarkt in het auditorium van het WTC te staan. De circa 120 bezoekers die langs kwamen, konden ook een drietal lezingen bijwonen. Het BPZ deelde er het door het stadsdeel goedgekeurde Zuidasaccenten uit. Wie deze is misgelopen kan bij bpz@wocbuitenveldert.nl een digitale versie opvragen.

 

Consortium Royaal Zuid

Consortium Royaal Zuid is een samenwerkingsverband tussen Era Bouw, Prospect Zuid en Rabo Vastgoed. Royaal Zuid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van cluster III van het deelgebied Gershwin; het eerste deelgebied van de Zuidas waar de focus ligt op wonen. Zie voor meer informatie: www.royaalzuid.nl

 

Eerste paal Buitenveldert

Deze maand is het vijftig jaar geleden dat de eerste paal voor de woningen in de wijk Buitenveldert werd geslagen. Deze paal staat nog steeds als een monument ergens in Buitenveldert. Weet u ons te vertellen waar hij staat?

 

Wijzigingen Openbaar Vervoer

Per 9 december Sneldienst 142 Amsterdam Amstelveen Wilnis rijdt voortaan de hele dag, op alle dagen. Lijnen 165 en 166 naar Amsterdam Zuid krijgen meer vroege ochtendritten. Lijn 171 Amsterdam Zuid – Aalsmeer rijdt vaker op werkdagen en zaterdagen en doen VUmc aan. Lijn 172 Amsterdam Centraal – Aalsmeer krijgt meer avondritten. Lijn 176 rijdt vaker van Haarlem naar Station Zuid en v.v. Alle bussen 199 rijden door naar Schiphol Plaza.

Nachtlijn 270 wordt vervangen door de nieuwe nachtlijn N70, die vrijdag en zaterdagnacht rijdt tussen Amsterdam Centraal en Vinkeveen, via Uithoorn en Aalsmeer. Spitslijn 315 van en naar Station Sloterdijk en station Zuid is ter versterking toegevoegd aan GVB-lijn 15. Nachtlijn N72 rijdt iedere nacht vanaf Amsterdam Centraal naar Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol.

Per 9 december heeft ook het GVB een nieuwe dienstregeling.

 

Hoogste gebouw komt in de Zuidas

Het hoogste gebouw van Amsterdam, met een hoogte van 146 meter komt in de Zuidas te staan. Geen wolkenkrabber, maar de zendmast van KPN bij Station Rai. De makers, AGS Schwencke Rosbach, hebben het ontwerp ervan al liefkozend De Tulp genoemd. Oordeel zelf op www.schwenckerosbach.nl of u er het nationale symbool in herkent.

 

Mirandastrook

Het stadsdeel ZuiderAmstel en diverse woonorganisaties hebben een intentieovereenkomst getekend voor de toekomst van de Mirandastrook. In de overeenkomst is vast gelegd dat er een gebiedsvisie wordt ontwikkeld, die rond mei 2008 gereed zal zijn. Het stadsdeel zal de visie verwerken tot een investeringsbesluit dat door de deelraad zal worden vastgesteld. In het kader van het investeringsbesluit vindt inspraak van de bewoners plaats.

 

Dance event

In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 december wordt in de RAI het dance event Thunderdome gehouden. Krijgen de omwonenden te maken met hevige vormen van geluidsoverlast, dan wordt ze aangeraden te bellen naar de klachtenlijn: 020 – 5513 456.

 

Deelraadsvergadering 18 december

Dinsdag 18 december gaat opnieuw gestemd worden over het amendement van de PvdA om het Bewonersplatform Zuidas € 4.000,- incidenteel toe te kennen voor 2008. Alleen op die manier is continuering van onze werkzaamheden in 2008 mogelijk! Wordt vervolgd.

 

Stadsregio Amsterdam

Op dinsdag 18 december om 18.30 uur wordt in het Stadhuis van Amsterdam een regioraad gehouden. Er worden drie raadssessies tegelijkertijd gehouden. In de raadssessie Regionaal Verkeer en Vervoer wordt onder andere het uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoerplan 2008 vastgesteld en wordt ter kennisneming de overeenkomst Zuidas gepresenteerd.

 

Zuidasaccenten en informatieavond 19 december

Woensdag 19 december organiseert het Bewonersplatform Zuidas samen met het stadsdeelbestuur een informatieavond voor bewoners die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op de Zuidas. Op deze avond zullen de `Zuidasaccenten 2007’ van het stadsdeel worden toegelicht. Hierin staat de visie van het stadsdeelbestuur op de Zuidas, bijvoorbeeld ten aanzien van de openbare ruimte, de maatschappelijke voorzieningen en het verkeer. Dit dossier is op www.bewonersplatformzuidas.nl als pdf-bestand in te zien en te kopiëren.

Stadsdeelvoorzitter Duco Adema, portefeuillehouder Paul Slettenhaar en Erwin Agasi, medewerker van het stadsdeel, beginnen met een korte presentatie. Na de pauze is er de gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het stadsdeel ZuiderAmstel. Pres. Kennedyln. 1. Aanvang 19.30 uur.

 

Tijdelijke ontheffing voor een periode van 23 weken

Voor de realisatie van het hotel in de Beethovenstraat wordt een tijdelijke ontheffing verleent voor het lozen van bemalingswater op het openbare riool. Tot 24 januari 2008 kunt u schriftelijk uw zienswijze indienen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

 

Noord-Zuidlijn

In de Openbare Bibliotheek aan de Oosterdokskade is een tentoonstelling te zien van 30 jaar metro. Te zien in onder meer dat het GVB in de toekomst over nieuwe metro’s gaat beschikken, waarbij de zitopstelling niet meer is dat reizigers achter elkaar zitten, maar tegenover elkaar met het brede gangpad er tussen.

De tentoonstelling is gratis en tot 4 februari 2008 te zien bij Oosterdokskade 134, Amsterdam.

 

Bouwwerkzaamheden Vivaldi

Er is begonnen aan het bouwrijp maken het deelgebied Vivaldi, waar het Parkgebouw komt te staan. Ook zal in januari 2008 gestart worden met het verhogen van de bestaande zendtoren en de zendmast tijdelijk worden verwijderd.

 

Werkzaamheden omleiding tramlijn 5

Omdat de tramlijn in de middenberm van de Strawinskylaan en Parnassusweg gaat lopen, worden tot 11 januari 2008 bussen en taxi´s verplaatst naar de ruimte naast de rijbaan. De taxistandplaats is tijdelijk verplaatst naar de Eduard van Beinumstraat. Verder worden de doorsteken tussen de even – en  oneven zijde afwisselend afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. De uiteindelijke oplevering is in mei 2008.

 

Discussiebijeenkomst 23 januari 2008

Op woensdag 23 januari is er een thema-avond met als onderwerp Stedelijkheid in de Zuidas. Dit is tevens de titel van de scriptie waarmee Sanne van den Eijkhof afstudeerde in de Sociale Geografie. Ruwan Aluvihare zal namens de Dienst Ruimtelijke Ordening zijn visie geven. Daarna is er ruimte om vragen te stellen of in discussie te gaan. Plaats Multifunctioneel Centrum, A.J. Ernstzoonstraat 112, Amsterdam. Nadere gegevens volgen.

 

Weekberichten vanaf 2008

Het eerste weekbericht van 2008 verschijnt op 10 januari. Maar niet voordat u op 20 december nog het laatste nummer van 2007 ontvangt.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 23 januari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 20 december 2007.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.