Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 29

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

21 augustus 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Let op, gewijzigde locatie: Olympiakade 8 (om de hoek bij Moria, naast de kerk). Agendapunten onder meer Mahler-4, externe veiligheid, De Boelelaan. De agendacommissie komt bijeen op 7 augustus. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

25 augustus 2003
3 Partijen Overleg.
Thema: verkeer en vervoer in de Zuidas, met onder meer presentatie van alternatief verkeersplan Zuidas door Pieter van der Galiën, op verzoek van het Bewonersplatform Zuidas. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon. 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

27 augustus 2003
Informatiebijeenkomst station Europaplein.
Zie ook het artikel in het vorige Weekbericht. Locatie: Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223 in Amsterdam. Aanvang 19:15 uur. U kunt zich aanmelden bij het  projectbureau Noord/Zuidlijn, telefoon 4704070 of e-mail info.noordzuidlij@ivv.amsterdam.nl

27 augustus 2003
Gemeenteraad centrale stad.
Agendapunten: onder meer voorbereidingskrediet voor sloop HTS in het project Kop Rivierenbuurt, voorbereiding voor herziening bestemmingsplan Minervahaven Noord. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, raadszaal. Aanvang 13:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij de bibliotheek en bij het voorlichtingscentrum van het stadhuis. Meer informatie bij de raadsgriffie, telefoon 5523546

2 september 2003
Commissie I, stadsdeel ZuiderAmstel.
(Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten onder meer projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht (onder voorbehoud). Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

3 september 2003
Commissie Verkeer en vervoer, centrale stad.
Agendapunten: onder meer verandering rotonde Europaboulevard in kruising. Zie ook het weekbericht van vorige week. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, zaal 0239. Aanvang 13:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij de bibliotheek en bij het voorlichtingscentrum van het stadhuis. Meer informatie bij de raadsgriffie, telefoon 5523546.

4 september 2003
Inspraakbijeenkomst over bouwplan De Boelelaan 8 t/m 16 en Drentenstraat 4.
Het betreft het oprichten van 2 kantoorgebouwen en 1 woongebouw. Locatie: Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Aanvang 11:00 uur. Graag aanmelden op telefoonnummer 5513420/5513484. De stukken liggen de komende vier weken ter inzage op bovengenoemd adres. Schriftelijke reacties sturen naar: Burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam

4 september 2003
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel
(Driessen; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

9 september 2003
Inspraakbijeenkomst kruising Europaplein.
Zie ook het artikel in het vorige Weekbericht. Locatie: Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223 in Amsterdam. Aanvang 19:15 uur. U kunt zich aanmelden bij het projectbureau Noord/Zuidlijn, telefoon 4704070 of e-mail info.noordzuidlij@ivv.amsterdam.nl

9 september 2003
Commissie II, stadsdeel ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

17 september 2003
Gemeenteraad centrale stad.
Agendapunten: onder meer verandering rotonde Europaboulevard in kruising. Zie ook het weekbericht van vorige week. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, raadszaal. Aanvang 13:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij de bibliotheek en bij het voorlichtingscentrum van het stadhuis. Meer informatie bij de raadsgriffie, telefoon 5523546

25 september 2003
Bewonersplatform Zuidas.
Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 11 september. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

28 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel (onder voorbehoud). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

30 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

1 oktober 2003
3 Partijen Overleg.
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon. 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.


8 oktober 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak over de kruising Europaplein.
Zie ook het artikel in dit Weekbericht.  Adres: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, projectbureau Noord/Zuidlijn, postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.
 

ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Verkeerskundige acht derde afslag Zuidas onwaarschijnlijk
Het is onwaarschijnlijk dat er een derde afslag van de ring A10 Zuid het Zuidasgebied in komt. Dit zou dan naast de Amstelveenseweg en de RAI de derde oprit in 1,2 kilometer worden. Met om de 600 meter afritten en opritten wordt dan een onveilige situatie gecreëerd door te veel wevend verkeer op zo’n korte afstand.
Dat stelt verkeerskundige Pieter van der Galiën, die vorig jaar aan de TU Delft afstudeerde op de verkeersafwikkeling in de Zuidas, in De Echo van 20 augustus. De provincie en het rijk zullen hiervoor naar zijn mening hoogstwaarschijnlijk geen toestemming geven. Bovendien moet de extra afslag bovengronds komen, wat door de krappe ruimte scherpe bochten oplevert. Dat komt weer niet ten goede aan het zicht van de automobilisten.

Van der Galiën ontwierp een alternatief plan dat uitgaat van eenrichtingsverkeer op de belangrijkste straten in de Zuidas en een betere inrichting van de bestaande afritten. Hij zal op verzoek van het Bewonersplatform Zuidas zijn bevindingen op 25 augustus presenteren aan het zogenaamde driepartijenoverleg, waaraan het projectbureau Zuidas, het bewonersplatform en het stadsdeel ZuiderAmstel deelnemen. (Bron: De Echo, 20 augustus 2003)

Tuinstad Buitenveldert: bezwaren De Mirandabuurt komen te laat
Pieter van der Galiën heeft in opdracht van Bewonersvereniging De Mirandabuurt een andere onderzoek uitgevoerd naar de verkeerafwikkeling bij de Kop van de Rivierenbuurt. Vorige week concludeerde hij dat nog onvoldoende is aangetoond dat de verkeersafwikkeling op de Europaboulevard in de toekomst goed zal verlopen. De bewonersvereniging stuurde zijn bevindingen als raadsadres naar de deelraad van ZuiderAmstel. Volgens Rob Quint van Stichting Tuinstad Buitenveldert komen de bezwaren uit de De Mirandabuurt veel te laat. ‘Ik verbaas mij erover dat ze nu pas reageren. Wij hebben altijd gezegd dat de toename van het verkeer een probleem voor de hele Zuidas is,’ aldus Quint in De Echo van afgelopen woensdag. (Bron: De Echo, 20 augustus 2003)

Neprom vraagt grotere investering in Zuidas
De Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) vraagt de overheid extra te investeren in de infrastructuur en in de fysieke omgeving van de Amsterdamse Zuidas. De Neprom geeft het advies deze locatie tot een internationale toplocatie voor kantoren te ontwikkelen, mede op grond van het rapport ‘De internationale concurrentiepositie van Nederland bedreigd?’. (Bron: Het Financieele Dagblad 19 augustus 2003)

Een kilometer daktuin
Het Haagse landschapsbureau Sant & Co heeft een dakpark van 8,5 hectare bovenop een spooremplacement en 50.000 m2 bedrijfsgebouwen langs de Rotterdamse Hudsonstraat ontworpen. Een opmerkelijk staaltje van dubbel grondgebruik en, als de politiek instemt, een Nederlands daktuinen lengterecord. Inspiratiebron voor de Zuidas? (Bron: ArchiNed Nieuws 15 augustus 2003)

Tentoonstelling Stadsplan Amsterdam, Structuurplanning in Amsterdam 1928-2003
Van 29 augustus tot 1 december 2003 is er in de Zuiderkerk de tentoonstelling ‘Stadsplan Amsterdam, Structuurplanning in Amsterdam 1928-2003’ te bezichtigen. Aan de hand van de negen stadsplannen, tegenwoordig structuurplannen genoemd, die door de Dienst Ruimtelijke Ordening de afgelopen 75 jaar zijn gemaakt, wordt de ruimtelijke geschiedenis van Amsterdam in de twintigste eeuw overzichtelijk in kaart gebracht. Daarbij wordt een goed beeld gegeven van de sociale geschiedenis van Amsterdam uit dezelfde periode

 

De Oeverlanden blijven (voorlopig)
Aan de oever van De Nieuwe Meer liggen de Oeverlanden, ingeklemd tussen A4 en spoorlijn, Schiphol en de Zuidas. De gemeente Amsterdam had in 1982 sociale woningbouw gepland op De Oeverlanden. Natuurbeschermers en recreatieverenigingen kwamen in het geweer tegen dit voornemen. In 1986 besloot de gemeenteraad dat de woningbouw niet doorging en dat de Oeverlanden natuurgebied mochten blijven. In 1990, bij de opdeling van Amsterdam, werd het gebied ingedeeld bij stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld. Het stadsdeel had in der nieuwe woonwijk Nieuw-Sloten weinig groen aangebracht omdat het nieuwe gebied tegen de Oeverlanden aan ligt. Deze nabijheid compenseert het gebrek aan groen in de wijk.
De Oeverlanden behoort tot de duurste grond van Amsterdam. Projectontwikkelaars staan te springen om op de Oeverlanden kantoorkolossen neer te zetten. Maar dat mag niet, althans niet tot 2010. Wethouder Duco Stadig heeft in januari besloten dat de Oeverlanden en de volkstuincomplexen tot 2010 ongemoeid zullen blijven. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 20 augustus 2003)

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar
bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.