Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 31

• Opschudding over herinrichting kruising Europaplein
• Zienswijze Reizigersvereniging ROVER over projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht
• Vertraging bouwwerkzaamheden Zuidplein
• Werkzaamheden De Boelelaan/Van de BoechhorststraatData (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 4 september 2003
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Driessen; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare ruimte). Agendapunten niet relevant voor de Zuidas. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

di. 9 september 2003
Inspraakbijeenkomst kruising Europaplein. Zie ook elders in dit weekbericht. Locatie: Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223 in Amsterdam. Aanvang 19:15 uur. U kunt zich aanmelden bij het projectbureau Noord/Zuidlijn, telefoon 4704070 of e-mail info.noordzuidlij@ivv.amsterdam.nl

di. 9 september 2003
Commissie II, stadsdeel ZuiderAmstel (Admiraal; over bouwen & wonen, Zuidas projecten). Agendapunten: onder meer haalbaarheidsonderzoek De Klencke en scenario De Klencke. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

wo. 10 september 2003
Van asfalt naar passage. De Balie-debat in de reeks Tijd/ruimte over een andere agenda voor het mobiliteitsdebat, met de filosofen Peter Peters en Hans Achterhuis, verkeersplanoloog Hans Monderman, Lucas Verweij (Premsela Stichting) en Paul Langeweg (ANWB). Locatie: De Balie, Amsterdam, aanvang 20:00 uur. Zie http://www.balie.nl/agenda_item_s.php3?id=1637

wo. 10 september 2003
Commissie I, stadsdeel ZuiderAmstel (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten niet relevant voor de Zuidas. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

wo. 17 september 2003
Gemeenteraad centrale stad. Let op: behandeling van de kruising Europaboulevard is uitgesteld. Dit onderwerp komt eerst ter sprake tijdens de volgende commissievergadering (zie hieronder).

wo. 24 september 2003
Commissie Verkeer en Vervoer, centrale stad. Agendapunten (onder voorbehoud): onder meer verandering rotonde Europaboulevard in kruising. Zie ook elders in dit weekbericht. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, De Roos-zaal (zaal 0239). Aanvang 13:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij de bibliotheek en bij het voorlichtingscentrum van het stadhuis. Meer informatie bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

do. 25 september 2003
Bewonersplatform Zuidas. Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 11 september. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

do. 25 september 2003
Uiterste datum voor het indienen van zienswijzen m.b.t. vrijstellingsaanvraag van wet ruimtelijke ordening voor bouwplan Gustav Mahlerlaan 14: vergroten casco onderbouw tot stedelijke voorzieningen (W1/0118-2003). Aanvraag ligt ter inzage op Weesperplein 4, kamer 322, op werkdagen van 8;30 tot 12:00 uur. Meer informatie bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht, telefoon 5513420/5513484. Schriftelijke reacties sturen naar: Burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

di. 30 september 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel. Agendapunten: onder meer Projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

wo. 1 oktober 2003
3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.

wo. 1 oktober 2003
Congres: De stad van je leven! Op woensdag 1 oktober een congres in Amsterdam over het investeren in vitale en leefbare steden. Organisatie: Stichting Natuur en Milieu en VendexKBB in RAI Amsterdam. Zie: http://www.snm.nl/stad_van_leven.htm

wo. 8 oktober 2003
Uiterste datum voor schriftelijke inspraak over de kruising Europaplein. Zie ook het artikel in dit weekbericht. Adres: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, projectbureau Noord/Zuidlijn, postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

di. 28 oktober 2003
Stadsdeelraad ZuiderAmstel (onder voorbehoud). Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Stadsdeelkantoor (Raadszaal), President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage bij stadsdeel ZuiderAmstel. Inspraak van tevoren melden bij de griffier, telefoon 5464335.

do. 30 oktober 2003
Bewonersplatform Zuidas. Locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. De agendacommissie komt bijeen op 16 oktober. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

wo. 5 november 2003
3 Partijen Overleg. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden en raadsleden van stadsdeel ZuiderAmstel. Meer informatie bij Saskia Huft, Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon 546 47 00 of e-mail: saskia.huft@zuideramstel.amsterdam.nl.
ST A N D V A N Z A K E N

Uw bijdragen voor het volgende weekbericht blijven meer dan welkom!

Opschudding over herinrichting kruising Europaplein
Het projectbureau Nood/Zuidlijn heeft vorige week op een informatieavond de plannen voor het metrostation Europaplein gepresenteerd. Dit station maakt deel uit van de Noord-Zuidlijn. Het ontwerp heeft als gevolg dat het Europaplein, dat nu een rotonde is, moet worden veranderd in een kruising. De huidige rotonde ligt namelijk in de weg. Dit voornemen stuit bij verschillende partijen op weerstand, zo bleek de afgelopen week.
Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel voelt zich overvallen door de snelle goedkeuring die het gemeentebestuur heeft gegeven (zie ook weekbericht nummer 30 van 29 augustus). De plannen voor de herinrichting van het Europaplein zouden volgens het stadsdeel kunnen leiden tot verkeerschaos. Volgens stadsdeel ZuiderAmstel is onvoldoende rekening gehouden met de verkeersontwikkeling als gevolg van de Zuidasprojecten, zoals de Kop van de Rivierenbuurt. Het projectbureau Noord/Zuidlijn voorziet echter geen problemen. Bij de berekeningen zou zijn uitgegaan van een ‘worst case scenario’, zonder derde afslag en met het samenvallen van de avondspits met een groot evenment in de RAI. Verder zou ‘dynamische verkeersaanduiding’ automobilisten bij grote drukte automatisch naar de parkeerplaatsen van de Arena kunnen dirigeren.
De VVD in ZuiderAmstel heeft kritiek op de gang van zaken. ‘Wat betreft het aan te leggen metrostation werken de projectbureaus van de Noord/Zuidlijn en de Zuidas volledig langs elkaar heen. De verkeersafwikkeling komt onder druk. De studies op dat gebied staan los van elkaar,‘ aldus fractievoorzitter Hallesleben in De Echo van gisteren.
Ook omwonenden maken zich zorgen. Ze vrezen vooral voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Wie straks het metrostation uitkomt moet een alles bij elkaar zo’n 35 meter asfalt overbruggen, verdeeld over vier oversteken waartussen het verkeer raast. Het plan voorziet in verkeersdrempels, verkeerslichten en brede fietspaden in beide richtingen om de veiligheid te garanderen. Volgens Ben de Klerk van het projectbureau Noord/Zuidlijn zal de tijd van oversteken afgestemd worden op de zwakste verkeersdeelnemers.
De tram komt volgens de plannen in de middenberm te liggen. Hiertegen heeft onder meer Reizigersvereniging ROVER bezwaren. De tramhalte komt als eiland midden op een drukke weg te liggen, die als barriëre zal werken voor reizigers, bezoekers en buurtbewoners, zo vreest de reizigersvereniging. Bovendien vervalt de tramhalte Dintelstraat en is volgens ROVER de afstand tussen tramhalte en metrostation te groot om nog van een goede overstapmogelijkheid te kunnen spreken.
Enkele maanden geleden uitte het Bewonersplatform Zuidas in een brief aan het stadsdeelbestuur ook al zorgen over het ontwerp van de kruising. Volgens het plan verdwijnen er oversteekmogelijkheden voor het langzaam verkeer. Het Bewonersplatform vindt dat er een volwaardige oversteekmogelijkheid moet blijven, eventueel ook ongelijkvloers.
Het was de bedoeling dat het voorstel over de herinrichting van het Europaplein gisteren besproken zou worden in de raadscommissie voor Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam.De behandeling is echter uitgesteld tot een volgende vergadering van de commissie. (Bron: Amsterdams Stadsblad en De Echo, 3 september 2003, Reizigersvereniging ROVER)

Zienswijze Reizigersvereniging ROVER over projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht
Op 2 septmber besprak de commissie van de deelraad ZuiderAmstel het projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht. Reizigersvereniging ROVER stuurde de volgende zienswijze aan de leden van de commissie.
Hierbij verzoekt ROVER u om bij het Projectbesluit De Boelelaan/De Boelegracht rekening te houden met de volgende punten:
• Bij het stedenbouwkundig ontwerp uit te gaan van gecombineerde tram-/busexploitatie op de Boelelaan op de middellange termijn.
• Bij de gelijkvloerse kruising De Boelelaan/Buitenveldertselaan een planologische (en financiële) reservering te treffen voor de tram om in alle richtingen af te slaan (in geval van stremmingen kan de tramexploitatie dan via omleidingsroutes worden gehandhaafd);
• Beveiligde oversteekmogelijkheden voor voetgangers bij de ov-haltes te creëren;
• Voldoende zicht op de ov-haltes vanuit woningen en vanaf de openbare weg te garanderen (geen struikgewas!).

Vertraging bouwwerkzaamheden Zuidplein
Helaas is er vertraging in de werkzaamheden aan het Zuidplein opgetreden. Half juli is de aannemer begonnen met het uitgraven van een bouwput op het plein. Wanneer de put op diepte is, wordt de fundering van de bebouwing geslagen. Het heien start daardoor op maandag 8 september in plaats van maandag 11 augustus en is afhankelijk van de weersomstandigheden vrijdag 26 september klaar. Er wordt gewerkt van 7:00 uur tot 18:00 uur.
Meer informatie over de werkzaamheden rondom het Zuidplein kunt u vinden in de informatiekasten in de Zuidas (o.a. bij de stationstoegangen) of u kunt contact opnemen met Hans Wagenvoort, beheercoördinator Zuidas van stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon: (020) 54 64 670 of e-mail: hans.wagenvoort@zuideramstel.amsterdam.nl.

Werkzaamheden De Boelelaan/Van de Boechhorststraat
Momenteel wordt tramlijn 16 doorgetrokken van het Stadionplein naar het VU Medisch Centrum via de Amstelveenseweg en de De Boelelaan. Om te voorkomen dat het kruispunt later nogmaals moet worden opgebroken, voeren NUON en de Dienst Water en Riolering in deze periode ook werkzaamheden uit. Leidingen en pijpen onder het kruispunt worden vervangen. Ter hoogte van de kruising met de De Boelelaan is de Van de Boechhorststraat van 15 september tot en met 31 oktober afgesloten voor autoverkeer. Automobilisten koemende van de De Boelelaan met bestemming Van de Boechhorststraat worden omgeleid via de Buitenveldertselaan en de A.J. Ernststraat. Deze route geldt ook voor de omgekeerde richting en voor de parkeervoorzieningen aan de Van de Boechhorststraat. Fietsers en voetgangers kunnen van het kruispunt gebruik blijven maken. De De Boelelaan blijft in beide richtingen toegankelijk voor alle verkeer.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@woozw.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@woozw.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.