Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 31

Ontwerpbouwvergunning uitbreiding polikliniek VUmC
Het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning voor de
uitbreiding van de polikliniek VUmc aan de De Boelelaan 1118 ligt
vanaf 8 oktober 6 weken ter inzage bij de Dienst Mileu en Bouwtoezicht,
Weesperplein 4. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar
Van belang is dat voor de geluidshinder van de A10 zogenaamde dove gevels
worden toegepast, maar dat voor de zesde verdieping de grenswaarde van
48 dB zal worden overschreden. In het plan wordt voorgesteld de grenswaarde te verhogen tot 51 dB. Zowel over het projectbesluit als over de verhoging van de grenswaarde kunnen tot 19 november zienswijzen worden ingediend bij B&W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Ontwerpbesluit gebouw WOL ( werken op land) op de campus van de VU
Als gevolg van vermelding van een onjuist adres is het ontwerpbesluit voor het gebouw langs de Buitenveldertselaan inclusief het akoestisch rapport opnieuw ter inzage gelegd vanaf 8 oktober. Ook voor dit gebouw zullen de geluidsnormen worden overschreden en wordt voorgesteld de norm op verschillende punten te verhogen tot 50 dB en 63 dB. Zowel over het projectbesluit als over de verhoging van de grenswaarde kunnen tot 19 november zienswijzen worden ingediend bij B&W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Oprichten tijdelijk kinderdagverblijf voor 5 jaar
Er is een beschikking- W01/0857-2009 verleend om in afwijking van bouwvergunning W01/0258-2009 voor de periode van 5 jaar een tijdelijk kinderdagverblijf ( het Olifantje) aan de Fred Roeskestraat te bouwen. Het besluit ligt vanaf 8 oktober ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht op het Weesperplein 4.

Amsterdam overweegt schrappen projecten
Amsterdam dreigt binnen een paar jaar een tekort op de begroting te krijgen van honderden honderden miljoenen euro’s. Wellicht sneuvelen grote bouwprojecten zoals de uitbreiding van IJburg en de herinrichting van de Zuidas.

Opening onderstation ProRail
van kunstenaar Krijn de Koning
Is het een gebouw of is het een kunstwerk? Op vrijdag 9 oktober wordt het Onderstation ProRail van kunstenaar Krijn de Koning in de Amsterdamse Zuidas officieel geopend.

Stadsgezichten: Cancer Centre Amsterdam (CCA)
Aan de rand van de Zuidas, langs de A10, valt een grote blauw-rode blokkendoos op. Op het eerste gezicht lijken het studentenwoningen, omdat we nou eenmaal gewend zijn aan studenten in containers. Maar bij nader onderzoek blijken het geen containers te zijn, maar een tijdelijk onderkomen van het Cancer Centre Amsterdam, ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau MVRDV. Het instituut is verbonden aan het VU Medisch Centrum en richt zich op onderzoek naar kanker.

Zingeving op de Zuidas
Zakenman en parttime dominee tussen de snelle jongens van de Amsterdamse Zuidas. Ruben van Zwieten wil met zijn stichting Zingeving Zuidas de zakenmannen wijzen op de belangrijke zaken in het leven.

Hans Tijl ruimtelijk directeur Amsterdam
Hans Tijl is de nieuwe directeur ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam. Hij volgt per 1 november Klaas de Boer op, die inmiddels aan de slag is gegaan als directeur van de Zuidas. Tijl (1961) is sinds 2003 adjunct-directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.

Lees verder over: Weekberichten.