Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 31

Thema avond toekomstige ontwikkelingen Zuidas

Sprekers: Klaas de Boer, directeur Zuidas: Nut en Noodzaak van Hoofdontwerp Team Zuidas en
Malcolm Smith, hoofdontwerper HOT Team en supervisor Zuidas: Integrale aanpak Zuidas, gedachtes en discussie.
Datum: donderdag 7 oktober.
Locatie MFC Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19.30 uurtot 21.30 uur.

Succesvolle Thema avond toekomst VU/VUmc
Op 23 september hield Fokke Rakers (VUmc) een voordracht over de toekomstige ontwikkelingen m.b.t. het VUmc Zo’n 50 aanwezigen luisterden met grote belangstelling en  praatten mee over de toekomstplannen van het Kenniskwartier.

Voorkeursbehandeling A10 Zuidas?
Het project A10 Zuidas is een verkenning naar de mogelijkheden om de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van de infrastructuur (weg, spoor en metro) en de ambities van Amsterdam ten aanzien van de stedelijke ontwikkeling in het Zuidas-gebied te combineren in een gezamenlijk project. De intentie is de infrastructuur volledig of deels ondergronds in een dok aan te leggen, waarbij de opbrengsten uit vastgoedontwikkeling boven het dok gebruikt worden om de ondergrondse aanleg van de infrastructuur te financieren. Na een eerdere poging om het project via een PPS-constructie te realiseren, is inmiddels sprake van een gezamenlijk initiatief van Rijk (VROM, VenW en EZ), provincie, stadsregio en de gemeente Amsterdam. De voorkeursbeslissing wordt alléén genomen als voldaan is aan harde voorwaarden, zeker ook financieel: er mag geen euro tekort zijn, er moet overeenstemming zijn over de risicoverdeling en er moet overeenstemming zijn over wie waar verantwoordelijk voor is.

Wordt het nog wat met wonen aan de Zuidas?
Vesteda kondigt aan dat zij een twintigtal appartementen in de luxe woontoren New Amsterdam op de Amsterdamse Zuidas gaat verkopen. Wie op de hoogte is van de huurwoningstategie van Vesteda zou nu toch de alarmbellen moeten horen rinkelen. De woningbelegger verkoopt woningen die niet meer in de ‘strategische assetmix’ passen. Dat heeft Vesteda gisteren aan Vastgoedjournaal bevestigd.

Allen & Overy huurt tijdelijk in Vivaldi op Zuidas
Onlangs heeft Allen & Overy haar huurovereenkomst voor het Rijksmonument Apollo House, gelegen aan de Apollolaan 15, langjarig verlengd. Het Apollo House wordt grotendeels gerenoveerd. Als gevolg hiervan huurt Allen & Overy tijdelijk 9913 m2 kantoorruimte in Vivaldi Offices I en II. Bij het gehuurde behoren 180 parkeerplaatsen. ING Real Estate Investment Management is eigenaar van beide kantoorobjecten.
Zie ook het artikel van Vastgoedmarkt.

Ontwerpbesluit kapvergunning
In het kader van de Bomenverordening, liggen de volgende ontwerpbesluiten met ingang van donderdag 30 september 2010 gedurende zes weken ter inzage. Terrein De Boelelaan – K15/0638-2010, kappen van 171 bomen en verplanten van 2 bomen i.v.m. verleggen tramlus (kenniskwartier);
Terrein A10 (ringweg Zuid) – K15/0778-2010, kappen van 137 bomen t.b.v. de aanleg van 4 pechhavens. Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk zienswijzen indienen tegen verlenen van het besluit bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Oogstfeest op Zuidas
Iedereen is op 4 oktober (dierendag) vanaf 12:30 uur van harte uitgenodigd op de hoek Buitenveldertse laan / Gustav Mahlerlaan. Koffie en koek staan klaar. Heeft u een huisdier dat ook van een maiskolfje houdt? Trek dan oude kleren aan en kom helpen oogsten met de hand.

Werkzaamheden Beethovenstraat
Stremming voor autoverkeer tussen 20.00 en 06.00 uur. Vanaf 20 september 2010 wordt de Beethovenstraat, ter hoogte van het viaduct dat gebouwd wordt voor de Noord/Zuidlijn, acht nachten afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer (stad-in én stad-uit). De afsluiting vindt plaats tijdens acht avonden/nachten tussen 20.00 en 06.00 uur t/m 1 oktober.

Fototentoonstelling groene daken
27-09-2010 (Gehele dag) – 01-10-2010 (Gehele dag)
Zuidas kent veel verborgen groen in de vorm van groene daken. Van 27 september tot en met 1 oktober is in het stadsdeelkantoor van Stadsdeel Zuid een fototentoonstelling te zien van groene daken. Ook de afbeelding die hier links te zien is, maakt deel uit van deze expositie. Openingstijden zijn gelijk aan die van het stadsdeelkantoor. Klik hier voor meer informatie over adres en tijden.

Building Images, photography from Zuidas
Deze tentoonstelling is geopend op vrijdag 24 september om 17.00 uur door Colette Olof, curator FOAM. De KunstKapel van het Virtueel Museum Zuidas (VMZ) opent het nieuwe seizoen met de absurdistische foto’s van Isabelle Wenzel (Wuppertal, 1982). Deze talentvolle en veelbelovende jonge kunstenaar studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam. Door het VMZ werd zij uitgenodigd deel te nemen aan het project  ‘Virtuele Zoom’, waarbinnen de ontwikkelingen aan de Zuidas worden vastgelegd. Daardoor worden ook haar foto’s, net als die van voorgangers als Risk Hazekamp, Katja Mater en Gabor Ösz, overgedragen aan de collectie van het Amsterdamse fotografiemuseum FOAM.

Lees verder over: Weekberichten.