Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 31

Tour de Horizon Zuidas
De volgende thema avond van BPZ staat gepland op 20 oktober (19.30 uur,
MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112). Hier zal de stand van zaken en de ontwikkelingen op korte termijn m.b.t. de Zuidas deelgebieden de revue passeren.
Drie vertegenwoordigers van Zuidas zullen in dit verband een toelichting/presentatie verzorgen.

Zuidas zet in op wonen
De Zuidas moest de toplocatie van Nederland worden, maar ligt achter op schema. Hoe komt dat? De Zuidas worstelt met een kip-eidiscussie: mensen willen er pas wonen als er winkels zijn, winkeliers komen pas als er mensen wonen.
Zie ook: duizend extra woningen op Zuidas.

Aanvraag omgevingsvergunning
Terrein Europaboulevard – 010058, realiseren van een 2-laags ondergronds parkeergarage (27-09-2011). Aanvraag ligt niet ter inzage.

Try Zuidas! tijdens NS Try Out Festival, station Amsterdam Zuid
Tijdens Try Zuidas kunt u Zuidas beleven aan de hand van een thema.
Vrijdag 14 oktober, 13.30 uur in het Zuidaspaviljoen op het Zuidplein.

Bijeenkomst Regioraad Amsterdam.
Op 11 oktober komt de Regioraad weer bij elkaar om te praten over bezuinigingen, concessies etc. m.b.t. het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam. Aanvang 21.00 uur, Stadhuis, Amsterdam. Klik voor agenda en vergaderstukken hier.

Verder bouwen door scherp sturen
De gemeente Amsterdam gaat scherper sturen op de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Op die manier kan er in de stad verder worden gebouwd. Door sterk te sturen op kasstromen kan worden voorkomen dat er grote financiële tekorten voor de gemeente ontstaan.

Voor 35 gemeenten dreigt curatele door bouwstrop
Voor gemeenten dreigen hogere verliezen op hun grondexploitaties dan eerder werd gedacht. Uit een onderzoek van accountantsbureau Deloitte blijkt dat 35 gemeenten hierdoor onder curatele van de Rijksoverheid dreigen te komen wegens voortdurende tekorten op de begroting.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.