Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 32

Conceptbegroting 2010 Stadsdeel ZuiderAmstel
Het bewonersplatform ( bpz) heeft  schriftelijk gereageerd op de conceptbegroting 2010 waarin het bpz onder prioriteiten is gerangschikt en ook voor 2010 subsidie voor de werkzaamheden is voorzien. 

Werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe ROC  (kop Zuidas)
Van 12 oktober tot ongeveer 9 november vinden door Alliander diverse werkzaamheden plaats ten behoeve van het toekomstige ROC. Een gasleiding die zich momenteel nog op het bouwterrein van het ROC bevindt, wordt omgelegd. Het werkgebied bevindt zich in de straten rond de huidige KPN-centrale.  

Ontwerpbouwvergunning uitbreiding polikliniek VUmC
Het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning voor de uitbreiding van de polikliniek VUmc aan de De Boelelaan 1118 ligt vanaf 8 oktober  6 weken ter inzage  bij de Dienst Mileu en Bouwtoezicht,  Weesperplein 4. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar
Van belang is dat voor de geluidshinder van de A10 zogenaamde dove gevels worden toegepast, maar dat voor de zesde verdieping de grenswaarde van 48 dB zal worden overschreden. In het plan wordt voorgesteld de grenswaarde te verhogen tot 51 dB. Zowel over het projectbesluit als over de verhoging van de grenswaarde kunnen tot 19 november zienswijzen worden ingediend bij B&W van Amsterdam, p/a  Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam. 

Inrichting met allure voor oostzijde Europaplein
Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het oostelijk deel van het Europaplein, tussen Rooseveltlaan, Europaboulevard en President Kennedylaan. U kunt het voorlopig ontwerp inzien op het stadsdeelkantoor of hier downloaden.

 Fred. Roeskestraat
Lees de studie naar uitbreidingsmogelijkheden van de Gerrit Rietveldacademie en een advocatenkantoor.  

De Structuurvisie
Op dit moment wordt een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. In de structuurvisie worden keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt is de vraag: Hoe ontwikkelt Amsterdam zich verder als een succesvolle en leefbare kernstad in de metropoolregio? Motto: Amsterdam 2040: sterker, groener en beter bereikbaar. Zie ook.
Hier het gehele document. Lees voor Zuidas blz. 64.

Django Building, hoogste punt
Donderdag 15 oktober wordt het hoogste punt van Django Building bereikt. In het gebouw, gelegen in het gebied Gershwin naast Symphonie, komen 74 vrije sector woningen en 34 goedkope huurwoningen. Django Building is een ontwikkeling van het consortium Royaal Zuid. Er wordt gebruik gemaakt van een innovatief en duurzaam systeem voor koeling en verwarming.

Amsterdam Bright City
Amsterdam Bright City (ABC) opende bijna vier maanden geleden haar deuren. ABC is een ontmoetingsplek voor het internationale bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, wetenschappers en studenten. Duurzaamheid en innovatie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Hoe gaat het inmiddels met ABC? 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.