Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 33

 

Reclametoestellen

Er is een bouwvergunning verleend voor het aanbrengen van zeven reclametoestellen aan Gustav Mahlerlaan 10 BVG/1402/08. Vanaf 6 november ligt het besluit ter inzage op beide stadsdeelkantoren. Bezwaarschriften kunnen tot 18 december schriftelijk worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel, t.a.v. afd. Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ook ligt sinds 16 oktober het ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan W09/0016-2008 betreffende het oprichten van een parkeergarage, winkels, woningen, kantoor, horeca en hotelschool ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Tot 20 oktober kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Aanpak oostelijke rand Amstelpark

Op 17 november informeert het stadsdeel bewoners en andere geïnteresseerden over de voorgenomen plannen m.b.t. de oostelijke rand van het Amstelpark. Het voorstel is om aan dit deel van het park een nieuwe ingang te maken, waardoor 49 bomen moeten wijken, maar wel worden gecompenseerd. Vanaf 6 november liggen de stukken tot 27 november ter inzage op beide stadsdeelkantoren. Zie ook www.zuideramstel.amsterldam.nl. Schriftelijke bezwaren kunt u sturen naar: afd. Projecten, t.a.v. E. Otte. Antwoordnummer 27120, 1000 TN Amsterdam of via: marianne.mulder@zuideramstel.amsterdam.nl

Aanvang van de inloopavond: 17.00- 19.00 uur, Europaboulevard 1 (Amsteltrouw het parkgebouw aan de ingang van het Amstelpark).

 

Bodemonderzoek Beatrixpark

Gedurende de hele maand november zal geotechnisch onderzoek in het Beatrixpark worden uitgevoerd. Dit in verband met de ontwikkeling van het project Beethoeven aan de Zuidas. In diverse paden in het park worden grondboringen verricht. Voor meer informatie over deze werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de heer Baars, 070- 3111 182.

 

Nuon-schakelstation wordt getransformeerd in kunst

Aan de Barbara Strozzilaan 8 wordt een Nuonschakelstation opgericht. Deze gaat onderdeel uitmaken van kunstenaar Krijn de Konings ideeën om zowel bestaande als nieuwe gebouwen als kleurrijke beelden uit het plein te laten oprijzen. Deze transformatie strekt zich uit over een aantal jaren en is een samenwerking met het Virtueel Museum Zuidas, GVB, betrokken diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam, het Projectmanagementbureau en Nuon. Zie voor meer informatie: www.virtueel-museum.nl

 

Nieuw digitaal magazine over metamorfose van VU-Campus

In diverse dagkranten hebben artikelen gestaan over de plannen van de Vrije Universiteit en de beoogde uitbreidingsplannen met betrekking tot de Zuidas. Nu komt het VU met een digitale magazine ‘VU-Kwartier nieuws’. In het eerste nummer kunt u onder andere lezen over: de overstemming tussen de Vrije Universiteit, Zuidas Amsterdam en de gemeente; projectleider Cok Sas licht toe hoe je een plan maakt voor een nieuwe campus; Welke invloed heeft de kredietcrisis op de nieuwbouw en nog veel meer. Aanmelden kan via: www.vu.nl/vu-kwartier > VU-Kwartier Nieuws.

 

Uitspraak voorzieningenrechter 226 bomen
De voorzieningenrechter heeft op 4 november jl. de verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen omdat de rechter verwacht dat de kapvergunning in bezwaar zal standhouden. De voorlopige voorziening was aangevraagd om te voorkomen dat de bomen hangende de bezwaarprocedure tegen de kapvergunning zouden worden gekapt. Lees de uitspraak en alles over deze kap op onze website: www.vriendenbeatrixpark.nl

 

Structuurplan

De ontwikkelingen van de stad voor 2020-2040 wordt vastgelegde in een nieuw structuurplan. In die visie past de suggestie het congrescentrum RAI plaats te laten maken voor woningen. Verder voorziet Van Poelgeest dat het gedaan is met de rust in Buitenveldert, doordat Zuidas uitgroeit tot een tweede stadshart. Lees meer in:

http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/41270/2008/11/06/In-2020-staat-de-RAI-hier-niet-meer.dhtml

 

Kappen en verplanten bomen voor Project Beethoven

Halverwege 2009 begint volgens planning de bouw van de parkeergarage voor het toekomstige hoofdkantoor van Akzo Nobel, gevolgd door het kantoorgebouw. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken starten vanaf maandag 10 oktober met het kappen en verplaatsen van bomen. Deze werkzaamheden zullen 3 tot 4 weken duren. Na het kappen van de bomen kunnen de kabels en leidingen en de fietsroute worden verlegd naar de Prinses Irenestraat. Deze werkzaamheden straten in het eerste kwartaal van 2009. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Oerle, 06-1137 7678.

 

Diverse ontwerpbesluiten
Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B – W09/0013-2008, oprichten kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage.

Tevens vanaf 9 oktober het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel A + B en kavel E) – W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met commerciële ruimte op de begane grond. Beide ter inzage op het Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.


Tutu komt naar de VU

Aartsbisschop Desmond Tutu zal, in het kader van de lancering van het Desmond Tutu-programme aanwezig zijn bij de installatie van vier nieuwe hoogleraren aan de VU-faculteiten. De houders van de leerstoel gaan behalve onderzoek doen tevens de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika stimuleren. Het middagprogramma biedt ruimte voor de minister Bert Koenders en directeur van het Nat. Research Foundation South Africa, Mzamo Moangaliso. Aanmelden kan via: http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2008/okt-dec/desmond-tutu-programma.asp

 

Het volgende weekbericht is er weer op 20 november.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.