Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 33

Inspraak Ontwerp-tracébesluit OVSAAL
Het Bewonersplatform plaatst enige kanttekeningen bij dit ontwerp-tracébesluit. Twee punten staan hierin centraal: de ZuidWest boog en de overschrijding van de geluidsbelasting waarvoor men nieuwe normen mag vaststellen.
Lees ook de zienswijze van de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg.

Visie Zuidas vastgesteld
In april 2009 is de Visie Zuidas 2009 verschenen. Hierin zijn de ingediende moties en amendementen op de visie 2007 verwerkt. Op 9 september 2009 is de Visie Zuidas 2009 door de Gemeenteraad vastgesteld. Deze vastgestelde versie is nu te vinden op de website van het projectbureau.

De Structuurvisie
Op dit moment wordt een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. In de structuurvisie worden keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt is de vraag: Hoe ontwikkelt Amsterdam zich verder als een succesvolle en leefbare kernstad in de metropoolregio? Motto: Amsterdam 2040: sterker, groener en beter bereikbaar.
Zie ook. De samenvatting staat op blz. 7 -11, de Zuidas op blz. 64.
In de concept-structuurvisie wordt ook melding gemaakt van de voorgenomen nieuwbouw van 70.000 woningen.
Begin 2010 verschijnt het tweede onderdeel van de structuurvisie, inspraak is dan pas na de verkiezingen aan de orde.

Inrichting met allure voor oostzijde Europaplein
Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het oostelijk deel van het Europaplein, tussen Rooseveltlaan, Europaboulevard en President Kennedylaan.
U kunt het voorlopig ontwerp inzien op het stadsdeelkantoor of downloaden als PDF: Voorlopig ontwerp herinrichting Europaplein Oost (6 mb)
Reactieformulier Inspraak
De inspraaktermijn voor het voorlopige ontwerp loopt van 14 oktober tot en met 25 november. Ten behoeve van de inspraak organiseert het stadsdeel op 2 november een inloop-informatieavond van 17.00 tot 20.00 uur in het stadsdeelkantoor.

Noord/Zuidlijn vanuit twee kanten boren
Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag de Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen boren: eerst vanaf Centraal Station, daarna vanaf het Scheldeplein. Het College heeft het Projectbureau Noord/Zuidlijn opdracht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor het boren uit twee richtingen, maar neemt pas een definitief besluit als alle effecten op tijd, geld en risico’s voor de omgeving zijn uitgewerkt.
Het boren van 2 kanten levert tijdswinst op en biedt meer continuïteit in de boorwerkzaamheden. Maar de extra kosten bedragen € 12 miljoen.
Bekijk de bijlage  van het Stadsdeel voor meer informatie over het boren vanaf het Scheldeplein. 

Kapvergunning Prinses Irenestraat 23/25 W15/0744-2009
Er is een kapvergunning verleend voor het kappen van 27 bomen. Hierop is een zienswijze ingediend, maar er is toch een beschikking afgegeven. De stukken liggen vanaf 22 oktober 6 weken ter inzage op het adres Weesperplein 4 van 9.00 – 12.00 uur. 

Simmons & Simmons verruilt Rotterdam definitief voor de Zuidas
Eerdere geruchten zijn bij deze bevestigd: Simmons & Simmons vertrekt uit Rotterdam en strijkt neer aan de Zuidas. Het kantoor gaat ongeveer 5000 vierkante meter kantoorruimte huren in het door Mahler4 ontwikkelde kantoorgebouw FOZ. Daarmee wordt het samengaan van de twee huidige vestigingen in Rotterdam en Amsterdam een feit. 

Fiod: Vastgoeddirecteuren werden opgeleid voor fraude
De opsporingsdienst Fiod-ECD wijst een 72-jarige mental coach aan als sleutelfiguur in twee criminele organisaties die ontwikkelaar Bouwfonds en Philips Pensioenfonds jaren zouden hebben opgelicht in vastgoedtransacties.  

 

 

Lees verder over: Weekberichten.