Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 34

Movares krijgt opdracht spoorcorridor OV SAAL
Movares heeft van ProRail opdracht gekregen om de ingenieursdiensten voor OV SAAL cluster C te verzorgen. SAAL staat voor de spoorcorridor Schiphol-Amsterdam–Almere-Lelystad. Cluster C betreft de spoorverdubbeling op de Zuidas van Amsterdam tussen Riekerpolder (knooppunt nieuwe Meer) en Duivendrecht.

Uitvoeringsbesluit Ravel
In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van de Centrale Stad van 4 november a.s. komt de definitieve versie aan de orde.
Tevens de brief van ROW m.b.t. de consequenties van het niet doorgaan van het dokmodel.

Zuideramstel wil proef met reductie bezoekersparkeren
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel heeft ingestemd met de uitwerking van een voorstel om parkeren voor bezoekers van bewoners in de directe omgeving van de Zuidas goedkoper te maken. Voorstel: bezoek krijgt 50% korting.

Amsterdam kiest beste nieuwbouw
Tot donderdag 29 oktober om 12.00 uur kunnen alle Amsterdammers stemmen op hun favoriete nieuwbouwproject op www.nieuwbouwprijs.nl. Dit is voor de Amsterdamse
Nieuwbouwprijs 2009. Voor Zuideramstel dingt New Amsterdam mee.
Alle 74 nieuwbouwprojecten die zijn opgeleverd tussen augustus 2007 en augustus 2008 doen mee.

Domesticated Wilderness – Virtueel Museum Zuidas
Gastcurator: Caroline Prisse, beeldend kunstenaar
7 november – 20 december 2009, Do t/m zo 12.00-18.00 uur
Opening: 6 november 2009, 16.00 uur.
In november en december 2009 is in Platform21 de tentoonstelling “Domesticated Wilderness” te zien aan Zuidas Amsterdam. Deze tentoonstelling – georganiseerd door het Virtueel Musuem Zuidas – stelt het samengaan van glas, plant en mens in een stedelijke wereld in ontwikkeling centraal.

Structuurvisie Amsterdam
Op dit moment wordt een nieuwe structuurvisie voor Amsterdam gemaakt. In de structuurvisie worden keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt is de vraag: Hoe ontwikkelt Amsterdam zich verder als een succesvolle en leefbare kernstad in de metropoolregio? Motto: Amsterdam 2040: sterker, groener en beter bereikbaar.
Zie ook. De samenvatting staat op blz. 7 -11, de Zuidas op blz. 64.
In de concept-structuurvisie wordt ook melding gemaakt van de voorgenomen nieuwbouw van 70.000 woningen.
De volgende punten worden genoemd m.b.t. het openbaar vervoer.
•Verleggen eindpunt lijn 5 naar Gelderlandplein.
•I.v.m. de evt. komst van de Olympische Spelen 2028: lijn 5 of Museumtram doortrekken  naar entree Amsterdamse Bos; metrostation Amstelveenseweg opwaarderen en uitbreiden.
•Doortrekken lijn 4 en/of 16/24 naar Zuidas.
•Meer en betere fietsenstallingen in de Zuidas bij OV-verbindingen.
•Amstelveenlijn wordt metro.
Begin 2010 verschijnt het tweede onderdeel van de structuurvisie, inspraak is dan pas na de verkiezingen aan de orde.

Inrichting met allure voor oostzijde Europaplein
Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het oostelijk deel van het Europaplein, tussen Rooseveltlaan, Europaboulevard en President Kennedylaan.
U kunt het voorlopig ontwerp inzien op het stadsdeelkantoor of downloaden als PDF: Voorlopig ontwerp herinrichting Europaplein Oost (6 mb)
Reactieformulier Inspraak
De inspraaktermijn voor het voorlopige ontwerp loopt van 14 oktober tot en met 25 november. Ten behoeve van de inspraak organiseert het stadsdeel op 2 november een inloop-informatieavond van 17.00 tot 20.00 uur in het stadsdeelkantoor.

Aangevraagde Evenementenvergunning
RAI – ID&T Club B.V. Dance evenement Dirty Dutch op zaterdag 19 en zondag 20 december 2009. Ter inzage vanaf 29 okt. tot 12 nov., Stadsdeelkantoor.

Noord/Zuidlijn vanuit twee kanten boren
Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag de Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen boren: eerst vanaf Centraal Station, daarna vanaf het Scheldeplein. Het College heeft het Projectbureau Noord/Zuidlijn opdracht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor het boren uit twee richtingen, maar neemt pas een definitief besluit als alle effecten op tijd, geld en risico’s voor de omgeving zijn uitgewerkt.
Het boren van 2 kanten levert tijdswinst op en biedt meer continuïteit in de boorwerkzaamheden. Maar de extra kosten bedragen € 12 miljoen.
Bekijk de bijlage  van het Stadsdeel voor meer informatie over het boren vanaf het Scheldeplein. 

Kapvergunning Prinses Irenestraat 23/25 W15/0744-2009
Er is een kapvergunning verleend voor het kappen van 27 bomen. Hierop is een zienswijze ingediend, maar er is toch een beschikking afgegeven. De stukken liggen vanaf 22 oktober 6 weken ter inzage op het adres Weesperplein 4 van 9.00 – 12.00 uur. 

Lees verder over: Weekberichten.