Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 35

Inspraakavond startbesluit Strawinskylaan
Vanavond, donderdag 27 november, is de presentatie en inspraakavond van het concept Startbesluit (voormalig Projectbesluit) Strawinsky. Aanvang 19.00 uur, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. Het concept Startbesluit Strawinsky ligt vanaf 12 november 2008 ter inzage bij: voorlichtingsloket Stadhuis (Amstel 1); stadsdeelkantoren, locatie Rivierenbuurt (President Kennedyplantsoen 1-3) en locatie Buitenveldert (Zwaansvliet 5). Schriftelijke reacties tot en met 24 december 2008 richten aan Zuidas Amsterdam, t.a.v. Eva van den Heerik, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Raadscommissie, 2 december
Op dinsdag 2 december komt de raadscommissie van het Stadsdeel ZuiderAmstel bijeen. Agenda nog niet bekend.

Vergadering Raadscommissie RO, 3 december
Op woensdag 3 december wordt de instelling gemeentelijke dienst Bedrijf Zuidas Amsterdam behandeld (agendapunt 13). Het gevraagde advies is de Gemeenteraad te adviseren eventuele wensen en bedenkingen te uiten tegen zes besluiten van het College. Zie voor informatie: http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=127

Begroting bij Deelraad, 4 november
Op donderdag 4 november worden moties en amendementen op de conceptbegroting 2009 behandeld. Voor meer informatie: http://www.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite.shtml?id=61041

Inspraak startbesluit Kenniskwartier
Op woensdag 10 december wordt een presentatie en inspraakavond georganiseerd door Zuidas Amsterdam over het concept Startbesluit voor het Kenniskwartier. Aanvang 19.00 uur, café The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van de Vrije Universiteit). Het concept Startbesluit Kenniskwartier ligt vanaf 19 november 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij beide stadsdeelkantoren.

Zienswijze bpz
Het bewonersplatform Zuidas heeft aan B&W Amsterdam het verzoek ingediend geen vrijstelling te verlenen inzake het oprichten kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage in het Beatrixpark. Zie http://www.bewonersplatformzuidas.nl/standpunten.html

Nachtnet GVB in Zuidas
Met ingang van de winterdienst 2009 treedt op 9 december 2008 de nieuwe GVB-dienstregeling in werking. De busroutes en de haltes in Zuidas blijven echter ongewijzigd. Ook biedt de GVB vanaf 1 maart tot 1 juni 2009 alle inwoners van Amsterdam die in deze periode ouder zijn dan 65 jaar gratis openbaar vervoer aan. Het doel is om ouderen bekend te maken met het OV en te laten wennen aan de OV-chipkaart.

Hoogbouw als oplossing
De ministerraad heeft een visie op hoogbouw in Nederland vastgesteld. Het kabinet omarmt hoogbouw als inspiratiebron voor stedelijke herstructurering. Hoogbouw is een van de vele oplossingen voor de grote opgaven op ruimtelijk gebied. Het kabinet roept provincies en gemeenten op een eigen visie op hoogbouw vast te stellen. Dat is conform het ruimtelijk beleid uit de Nota Ruimte. Zie: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=3410&term=Nota+Ruimte voor meer informatie.

Bouwaanvragen reclame-uitingen
De bouwaanvragen BVG/1802/08 en BVG/1803/08 voor G. Mahlerlaan 10 voor het plaatsen van respectievelijk vier en twee reclame-uitingen liggen tot 11 december ter inzage op het stadsdeelkantoor aan het Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Boelesloot en leidingenbrug
De volgende ontwerpbesluiten liggen m.i.v. 20 november op het Weesperplein 4, kamer 322 ter inzage (tel. 020 – 5513 419/427). W09/0010-2008; aanleg van de `De Boelesloot’ en W09/0012-2008 het oprichten kabel- en leidingenbrug met voetgangersfunctie. Gedurende zes weken kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen tegen het verlenen van deze vrijstellingen bij B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Vernieuwde reclame-uiting
Aan de Europaboulevard ter hoogte van de De Boelelaan is een bouwplan (W01/0551-2008)
met inzagetermijn van zes weken ingediend voor vernieuwde reclame-uitingen. Tot 1 januari 2009 kan de aanvraag worden ingezien op het Weesperplein 4, kamer 322 (020 – 5513 419-427) Een ieder kan tevens tot die tijd een schriftelijke zienswijze indienen bij B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Lunchconcert
Op dinsdag 9 december treedt een saxofoonduo op. Tijd 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36. Op 6 januari 2009 is het eerst volgende concert.

Dance event
In de nacht van zaterdag 20 december tot zondag 21 december vindt in de RAI de Dirty Dance plaats. Deze evenementaanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage op beide Stadsdeelkantoren. Belanghebbenden kunnen tot 4 december hun zienswijzen indienen bij het stadsdeel t.a.v. het dagelijks bestuur.

Tutu komt naar de VU
Aartsbisschop Desmond Tutu zal op 4 december in het kader van de lancering van het Desmond Tutu-programme aanwezig zijn bij de installatie van vier nieuwe hoogleraren aan de VU-faculteiten. De houders van de leerstoel gaan behalve onderzoek doen tevens de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika stimuleren. Het middagprogramma biedt ruimte voor de minister Bert Koenders en directeur van het Nat. Research Foundation South Africa, Mzamo Moangaliso. Aanmelden kan via: http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2008/okt-dec/desmond-tutu-programma.asp

Omgevingsmanager
Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich voortaan wenden tot Serge Netten, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 06-51493576.

Het volgende weekbericht is er weer op 4 december.
De volgende en laatste BPZ-vergadering van 2008 is op 17 december. Overige vergaderdata zijn onder voorbehoud: 21 januari, 26 februari, 25 maart, 23 april, 27 mei, 24 juni.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.