Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 35

‘Ontwikkeling Zuidas kan stuk goedkoper’
Onderzoek naar de ontwikkeling van het prestigieuze Zuidasproject in Amsterdam heeft drie varianten opgeleverd, die een stuk goedkoper zijn dan het oorspronkelijke plan uit 2007.

‘Vastgoedfraude is topje van de ijsberg’
De vastgoedfraude rond Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds is nog maar het topje van de ijsberg, blijkt uit een boek van twee journalisten van het Financiële Dagblad dat woensdag is verschenen. Ook de gemeente Amsterdam had beter moeten opletten.
Zie ook artikel AT5.

Opnieuw aanhouding grote vastgoedfraudezaak
In de omvangrijke vastgoedfraudezaak rond onder meer Bouwfonds en Philips Pensioenfonds is opnieuw een verdachte aangehouden.
Zie ook Quote artikel.

Vaststelling van het voorbereidingsbesluit Beethoven
De Gemeenteraad heeft in haar vergadering van 30 september j.l. een  besluit genomen, ter voorbereiding van het bestemmingsplan Beethoven. Het gebied wordt ongeveer begrensd door de westzijde Beethovenstraat, de teen van het noordelijke talud van de ring A10 zuid, de Prinses Irenestraat en het Beatrixpark. Het besluit ligt m.i.v. 29 oktober voor een termijn van 6 weken ter inzage in het Stadhuis, de Zuiderkerk en het Stadsdeelkantoor.Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Informatiemarkt Zuidas
Het projectbureau organiseert op woensdag 25 november weer een informatiemarkt van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: WTC, rondom de maquette. Het doel is bewoners en bedrijven te informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen Zuidas. Het BPZ zal hier aanwezig zijn en zich presenteren.

Tariq Ramadan
in Filosofie op de Zuidas
Donderdag 12 november 2009, 15:30 uur
Amsterdam, Amsterdam Bright City- Het Grand Café, Claude Debussylaan 2-8. Spreker: Tariq Ramadan, Ad Verbrugge
In samenwerking met: Amsterdam Bright City, Faculteit der Wijsbegeerte VU

Domesticated Wilderness – Virtueel Museum Zuidas
Gastcurator: Caroline Prisse, beeldend kunstenaar
7 november – 20 december 2009, Do t/m zo 12.00-18.00 uur
Opening: 6 november 2009, 16.00 uur.
In november en december 2009 is in Platform21 de tentoonstelling “Domesticated Wilderness” te zien aan Zuidas Amsterdam. Deze tentoonstelling – georganiseerd door het Virtueel Musuem Zuidas – stelt het samengaan van glas, plant en mens in een stedelijke wereld in ontwikkeling centraal.

Inrichting met allure voor oostzijde Europaplein
Het dagelijks bestuur van Zuideramstel heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het oostelijk deel van het Europaplein, tussen Rooseveltlaan, Europaboulevard en President Kennedylaan.
U kunt het voorlopig ontwerp inzien op het stadsdeelkantoor of downloaden als PDF: Voorlopig ontwerp herinrichting Europaplein Oost (6 mb)
Reactieformulier Inspraak
De inspraaktermijn voor het voorlopige ontwerp loopt van 14 oktober tot en met 25 november. Ten behoeve van de inspraak organiseert het stadsdeel op 2 november een inloop-informatieavond van 17.00 tot 20.00 uur in het stadsdeelkantoor.

Tentoonstelling en debatten rond Ring A10
De Ring A10 is met zijn 32 strekkende kilometer onbetwist het langste ‘gebouw’ van Amsterdam. Een ‘gebouw’ dat in de nabije toekomst zowel fysiek als wat betreft betekenis een aanzienlijke transformatie zal ondergaan.

Aangevraagde Evenementenvergunning
RAI – ID&T Club B.V. Dance evenement Dirty Dutch op zaterdag 19 en zondag 20 december 2009. Ter inzage vanaf 29 okt. tot 12 nov., Stadsdeelkantoor.

Noord/Zuidlijn vanuit twee kanten boren
Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag de Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen boren: eerst vanaf Centraal Station, daarna vanaf het Scheldeplein. Het College heeft het Projectbureau Noord/Zuidlijn opdracht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor het boren uit twee richtingen, maar neemt pas een definitief besluit als alle effecten op tijd, geld en risico’s voor de omgeving zijn uitgewerkt.
Het boren van 2 kanten levert tijdswinst op en biedt meer continuïteit in de boorwerkzaamheden. Maar de extra kosten bedragen € 12 miljoen.
Bekijk de bijlage  van het Stadsdeel voor meer informatie over het boren vanaf het Scheldeplein.  Het BPZ gaat een zienswijze indienen over het vervoer van de opgegraven grond  naar het scheidingspunt.

Kapvergunning Prinses Irenestraat 23/25 W15/0744-2009
Er is een kapvergunning verleend voor het kappen van 27 bomen. Hierop is een zienswijze ingediend, maar er is toch een beschikking afgegeven. De stukken liggen vanaf 22 oktober 6 weken ter inzage op het adres Weesperplein 4 van 9.00 – 12.00 uur. 

Lees verder over: Weekberichten.