Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 36

Actie fietsersbond
De Fietsersbond start aanstaande woensdag 10 december een petitie tegen de verlaging van de Strawinskylaan en met name de sluiting van de fietstunnels. Op die dag zijn ze de hele dag aanwezig in de tunnel onder de Beethovenstraat om te laten zien hoe veel mensen deze gebruiken en veilig en aangenaam die tunnels zijn voor fietsers op deze route. Vanaf dan kan er ook getekend worden voor ongelijkvloerse, veilige kruisingen via www.fietsersbond.nl/amsterdam. De petitie zal uiteindelijk aangeboden worden aan de Gemeenteraad.VU
Op woensdag 10 december wordt een presentatie en inspraakavond georganiseerd door Zuidas Amsterdam over het concept Startbesluit voor het Kenniskwartier. Aanvang 19.00 uur, café The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van de Vrije Universiteit). Het concept Startbesluit Kenniskwartier ligt vanaf 19 november 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij beide stadsdeelkantoren.
De stadsdeelraad van ZuiderAmstel heeft op 25 november het DB opgedragen alles in het werk te stellen om de VU-hortus op de huidige plaats in Buitenveldert te behouden.
Bewoners van Cannenburgh in Buitenveldert hebben protest aangetekend tegen de tijdelijke huisvesting aldaar van kinderdagverblijf het Olifantje, verbonden aan het VU-mc. Er komt overleg met de bewoners.

Startbesluit Strawinskylaan
Voor wie geïnteresseerd is in het pdf-bestand van het concept Startbesluit (voormalig Projectbesluit) Strawinsky, zie: Concept startbesluit kenniskwartier november 2008. Schriftelijke reacties tot en met 24 december 2008 richten aan Zuidas Amsterdam, t.a.v. Eva van den Heerik, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Advies Commissie Cultuur Zuidas
Op advies van de Commissie Cultuur Zuidas moet er in 2014 een kunstpaleis verrijzen in Zuidas. Het gebouw krijgt geen eigen collectie, maar dient als expositieruimte voor het Stedelijk Museum, het Van Goghmuseum, het Tropenmuseum, de Nieuwe Kerk en het Rijksmuseum. Daardoor kan een cultureel icoon van internationale allure ontstaan. Zie voor meer informatie: http://cultura.nps.nl/page/nieuws/777397

Eerste paal synagoge
1500 buurtbewoners tekenden tegen de bouwplannen van de synagoge omdat het Wilgenlaantje verloren dreigt te gaan. Wethouder Vos, die de handtekeningen in ontvangst nam, zegt toe de kwestie te bespreken met de verantwoordelijke bestuurders de heren Adema en van Poelgeest. Op 11 december wordt de eerste paal geslagen.

Vergadering Raadscommissie RO, 3 december
Op woensdag 3 december werd besloten tot de instelling van de gemeentelijke dienst Bedrijf Zuidas Amsterdam per 1 januari a.s. Benoemingen J. Stoutenbeek als Directeur Zuidas en de volgende leden van de Raad van Commissarissen (RvC): L.C. Brinkman (voorzitter), J.D. Doets en D.B. Stadig. Het projectbureau Zuidas wordt dan opgeheven. Tevens kwam aan de orde het punt vaststellen delegatie projectbesluiten nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) met ingang van 2009. In de nieuwe wet Wro is de artikel 19.1- en 19.2-procedure komen te vervallen gewijzigd in het projectbesluit. Waarbij de bevoegdheid bij de gemeenteraad is komen te liggen met de mogelijkheid van delegeren. Zie voor informatie: http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=127

Cyclotron vergroot
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DM&B) heeft de bouwaanvraag (W01/0633-2008) ontvangen om de Cyclotron gedeeltelijk te vergoten (De Boelelaan 1079). De aanvraag kan worden ingezien op het Weesperplein 4, kamer 322, tel.: 020-5513 420/484.

Oprichten gebouwencomplex Terrein Gustav Mahlerlaan
Met ingang van 4 december ligt gedurende zes weken de vrijstelling voor het terrein Gustav Mahlerlaan (Cluster 1, deelgebied Gershwin, Zuidas) W09/0017-2008 ter inzage bij DM&B. Een ieder kan een schriftelijke zienswijze indienen tegen het verlenen van deze vrijstelling. Richten aan: B&W Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Bouwaanvragen reclame-uitingen
De bouwaanvragen BVG/1802/08 en BVG/1803/08 voor G. Mahlerlaan 10 voor het plaatsen van respectievelijk vier en twee reclame-uitingen liggen tot 11 december ter inzage op het stadsdeelkantoor aan het Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Boelesloot en leidingenbrug
De volgende ontwerpbesluiten liggen m.i.v. 20 november op het Weesperplein 4, kamer 322 ter inzage (tel. 020 – 5513 419/427). W09/0010-2008; aanleg van de `De Boelesloot’ en W09/0012-2008 het oprichten kabel- en leidingenbrug met voetgangersfunctie. Gedurende zes weken kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen tegen het verlenen van deze vrijstellingen bij B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Vernieuwde reclame-uiting
Aan de Europaboulevard ter hoogte van de De Boelelaan is een bouwplan (W01/0551-2008)
met inzagetermijn van zes weken ingediend voor vernieuwde reclame-uitingen. Tot 1 januari 2009 kan de aanvraag worden ingezien op het Weesperplein 4, kamer 322 (020 – 5513 419-427) Een ieder kan tevens tot die tijd een schriftelijke zienswijze indienen bij B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Lunchconcert
Op dinsdag 9 december treedt een saxofoonduo op. In tegenstelling tot wat er in de vorige weekberichten stond is er nog een speciale Kerstuitvoering op 23 december te verwachten. Tijd 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36. Op 6 januari 2009 is het eerst volgende concert.

Omgevingsmanager
Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich voortaan wenden tot Serge Netten, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 06-51493576.

Het volgende weekbericht is er weer op 11 december.
De volgende en laatste BPZ-vergadering van 2008 is op 17 december. Overige vergaderdata zijn onder voorbehoud: 21 januari, 26 februari, 25 maart, 23 april, 27 mei, 24 juni.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.