Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 37

Feestelijke afsluiting BPZ-jaar
Woensdag 17 december om 20.30 uur zal het BPZ het jaar 2008 feestelijke afsluiten. Reden tot het geven van een feestje is onder meer omdat de nieuwe website gelanceerd wordt. Wie met ons een glaasje wil heffen, wordt verzocht zich voor 15 december op te geven via bpz@wocbuitenveldert.nl.

Concept Uitvoeringsbesluit Ravel
Op donderdag 8 januari 2009 organiseert Projectbureau Zuidas een inspraakavond voor belangstellenden en omwonenden. Het concept Uitvoeringsbesluit Ravel ligt tot 21 januari 2009 ter inzage bij beide stadsdeelkantoren. Tot die tijd kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend gericht aan: Zuidas Amsterdam, t.a.v. dhr. J.P. Longayroux, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Plaats: clubhuis van voetbalvereniging AFC (De Boelelaan 50), aanvang presentatie 20.00 uur.

Bodemsanering De Boelelaan 50
De beschikking tot instemming met het evaluatieverslag met betrekking tot de uitgevoerde bodemsanering van De Boelelaan 50 (Sportpark Buitenveldert, Deellocatie D, behandelnummer AM0363/09304/B50) ligt gedurende zes weken ter inzage in het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (Pres. Kennedylaan 103) en bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, (Weesperplein 4, tel.: 020 – 5513 980, 885 of 457). Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Bestuursdienst, sector AB/afd. JZ, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Minister roept mensen op alert te zijn op bomenkap
Minister Verburg pleit voor minder boomkap. Ze deed deze oproep in het radioprogramma Vroege Vogels. `Als burgers signaleren dat bomen gekapt dreigen te worden dan moeten ze naar de gemeente stappen. Ze kunnen dan vragen of de kap nodig is en of er nieuw groen voor in de plaats komt. Gemeenten mogen er wat het aantal bomen betreft nooit op achteruitgaan. Eén boom compenseert de fijnstof-uitstoot van 3000 autokilometers,’ aldus Verburg.

Afstemming van werkzaamheden in Amsterdam
In de meerjarenanalyse 2008-2010 zijn de besluiten van de stadsregisseur over de bereikbaarheid van de stad te lezen. Zuidas wordt aangemerkt als een van de vier risicovolle gebieden waar extra aandacht naar moet uitgaan. Voor meer informatie: Meerjarenanalyse 2008.

Startbesluit Kenniskwartier
Het concept Startbesluit Kenniskwartier ligt vanaf 19 november 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij beide stadsdeelkantoren. Tot 30 december kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend gericht aan: Zuidas Amsterdam, t.a.v. dhr. B. van Eijk, Postbus 79092, 1070 C Amsterdam. Voor meer informatie: Concept startbesluit kenniskwartier november 2008.

Startbesluit Strawinskylaan
Op het concept Startbesluit (voormalig Projectbesluit) Strawinsky kan tot 24 december schriftelijke gereageerd worden. Richten aan Zuidas Amsterdam, t.a.v. Eva van den Heerik, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Reactie op advies Commissie Cultuur Zuidas
Over de inhoud van het rapport van de Commissie Cultuur Zuidas hebben enkele museumdirecteuren zich nogal opgewonden. Zie voor meer informatie: Blockbuster hoort aan Museumplein.

Kerstuitvoeringen
Twee speciale Kerstuitvoeringen in de Thomaskerk. Op 23 december om 12.30 uur het lunchconcert en op 24 december wordt om 17.30 uur een Kerstvesper gehouden, waarin de cantate Unverzagt in allem Leide van Telemann zal worden uitgevoerd. Liturg is Dr. Ad van Nieuwpoort. Prinses Irenestraat 36. Op 6 januari 2009 is het eerst volgende concert.

Cyclotron vergroot
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DM&B) heeft de bouwaanvraag (W01/0633-2008) ontvangen om de Cyclotron gedeeltelijk te vergoten (De Boelelaan 1079). De aanvraag kan worden ingezien op het Weesperplein 4, kamer 322, tel.: 020-5513 420/484.

Oprichten gebouwencomplex Terrein Gustav Mahlerlaan
Met ingang van 4 december ligt gedurende zes weken de vrijstelling voor het terrein Gustav Mahlerlaan (Cluster 1, deelgebied Gershwin, Zuidas) W09/0017-2008 ter inzage bij DM&B. Een ieder kan een schriftelijke zienswijze indienen tegen het verlenen van deze vrijstelling. Richten aan: B&W Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Vernieuwde reclame-uiting
Aan de Europaboulevard ter hoogte van de De Boelelaan is een bouwplan (W01/0551-2008)
met inzagetermijn van zes weken ingediend voor vernieuwde reclame-uitingen. Tot 1 januari 2009 kan de aanvraag worden ingezien op het Weesperplein 4, kamer 322 (020 – 5513 419-427) Een ieder kan tevens tot die tijd een schriftelijke zienswijze indienen bij B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Omgevingsmanager
Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich voortaan wenden tot Serge Netten, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 06-51493576.

Het volgende weekbericht is er weer op 18 december.
De volgende en laatste BPZ-vergadering van 2008 is op 17 december. Overige vergaderdata zijn onder voorbehoud: 21 januari, 26 februari, 25 maart, 23 april, 27 mei, 24 juni.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’

Lees verder over: Weekberichten.