Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 37

Besluit Bestuur over aanvraag monumentenstatus Nicolaascomplex
In het college van B&W is 1 november jl. de aanvraag van het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut voor aanwijzing van het Nicolaascomplex tot gemeentelijk monument behandeld.
Het Nicolaascomplex bestaat uit de school, de kapel en het klooster.
Gezien de vergevorderde planvorming van Beethoven heeft het college besloten het Nicolaascomplex niet als geheel aan te wijzen tot monument.

Herontwikkeling winkelcentrum Gelderlandplein
Winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam wordt herontwikkeld en uitgebreid. Daartoe zijn Kroonenberg Groep en Multi Vastgoed een samenwerking aangegaan. Kroonenberg Groep kocht dit winkelcentrum in 2007 van Philips pensioenfonds. Het centrum is in 1968 geopend en al eerder aangepast en uitgebreid. Multi Vastgoed maakt in nauw overleg met Kroonenberg Groep het ontwikkelingsplan en vervult de rol van ontwikkelingspartner in opdracht van Kroonenberg Groep. Het Gelderlandplein vervult sinds kort ook een functie voor mensen die wonen en werken aan de Zuidas.

Inspraaktermijn lopende projecten
Bestemmingsplan Studentenhuisvesting Ravel. Inspraak loopt af op 23 november a.s., reacties verzenden naar: Aan de directeur van Dienst DR, Postbus 2758, 1000 CT, Amsterdam.
Het wachten is nog steeds op de nota van beantwoording toekomstvisie RAI.

Deloitte en AKD naar Zuidas
Per 2014 zullen Deloitte en AKD zich gaan vestigen in een nieuw kantoorgebouw op de Zuidas. Het gebouw zal circa 40.000 m² kantoorruimte omvatten.

Economen over de crisis in Filosofie op de Zuidas
De economische crisis is een veelbeproken onderwerp in Filosofie op de Zuidas. Ad Verbrugge, VU-filosoof, bespreekt onderstromen én oplossingen. Sweder van Wijnbergen, econoom, roept op de crisis snel op te lossen.
8 december 2011, 16:15 uur | Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8.
Toegangsprijs: € 5,-.

NS Dienstregeling 2011/2012
De nieuwe dienstregeling in de Randstad gaat flink veranderen m.i.v. zondag 11 december 2011. Zo gaan de bekende Intercity’s Amsterdam-Dordrecht/Vlissingen via Haarlem rijden, en niet meer via Schiphol. De Intercity’s Lelystad (LLS) – Almere (ALM)- via Duivendrecht (DVD) – Schiphol (SHL) rijden dan verder door naar Leiden Centraal (LEDN) en Den Haag Centraal (GVC).

Gratis concert in de Thomaskerk
Het Pentatiek rietkwintet speelt dinsdag 22 november werken van Nederlandse componisten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap Nederlandse Componisten (GeNeCo). Tijdens dit jubileumconcert worden twee stukken gespeeld die speciaal zijn geschreven voor het Pentatiek rietkwintet. Het concert begint om 12.30 in de Thomaskerk en is gratis.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.