Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 38

Koopwoningen Zuidas
Op de hoek van het toekomstige Gershwinplein en de nieuwe De Boelegracht komen 71 luxe appartementen. Architect Jacq. de Brouwer tekende voor het ontwerp van wat Miles Building gaat heten. De appartementen gaan het eerste kwartaal van 2009 in de verkoop.

Paroolartikel
Kees Boersma en Hans de Sonnaville pleiten in het Parool voor een Zuidas met menselijke proporties. Het BPZ wordt genoemd als een van de initiatieven die zich inzet voor het leefbaarder maken van de publieke ruimte. Zie Zuidassnel terugkeren naar de menselijke maat (Parool.nl).

Concept Uitvoeringsbesluit Ravel
Op donderdag 8 januari 2009 organiseert Projectbureau Zuidas een inspraakavond voor belangstellenden en omwonenden. Het concept Uitvoeringsbesluit Ravel ligt tot 21 januari 2009 ter inzage bij beide stadsdeelkantoren. Tot die tijd kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend gericht aan: Zuidas Amsterdam, t.a.v. dhr. J.P. Longayroux, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Plaats: clubhuis van voetbalvereniging AFC (De Boelelaan 50), aanvang presentatie 20.00 uur.

Fietsersbondactie
De Fietsersbond heeft met de actie tegen de verlaging van de Strawinskylaan en met name de sluiting van de fietstunnels bijna 2000 handtekeningen verzameld. De petitie zal uiteindelijk aangeboden worden aan de Gemeenteraad. Nog geen handtekening gezet? Dat kan nog via www.fietsersbond.nl/amsterdam.

Vrijstelling terrein G. Mahlerlaan
Vanaf 4 december gedurende 6 weken ligt de vrijstelling van Gustav Mahlerlaan, Cluster 1, deelgebied Gerswin (wo9/0017-2008) ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (Weesperplein 4, tel.: 020 – 5513 980, 885 of 457). Gedurende deze termijn kan een schriftelijke zienswijzen ingediend worden bij de burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres DMB, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Bodemsanering De Boelelaan 50
De beschikking tot instemming met het evaluatieverslag met betrekking tot de uitgevoerde bodemsanering van De Boelelaan 50 (Sportpark Buitenveldert, Deellocatie D, behandelnummer AM0363/09304/B50) ligt tot 6 januari ter inzage in het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (Pres. Kennedylaan 103) en bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, (Weesperplein 4, tel.: 020 – 5513 980, 885 of 457). Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Bestuursdienst, sector AB/afd. JZ, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Kerstuitvoeringen
Twee speciale Kerstuitvoeringen in de Thomaskerk. Op 23 december om 12.30 uur het lunchconcert en op 24 december wordt om 17.30 uur een Kerstvesper gehouden, waarin de cantate Unverzagt in allem Leide van Telemann zal worden uitgevoerd. Liturg is Dr. Ad van Nieuwpoort. Prinses Irenestraat 36. Op 6 januari 2009 is het eerst volgende concert.

Het bpz wenst u fijne feestdagen toe

Het volgende weekbericht is er weer over drie weken op 8 januari 2009.
De volgende BPZ-vergaderingen zijn onder voorbehoud: 21 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.