Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 39

Nieuwe bouwweg in Beethoven
In verband met de aanstaande sloop van de Christus Geboortekerk en de daarop volgende nieuwbouw van het Sint Nicolaas Lyceum wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd. Deze bouwweg ligt in het verlengde van de “1e Prinses Irenedwarsstraat” en kruist haaks het fietspad richting tunneltje Beethovenstraat. Deze tijdelijke weg sluit aan op de in asfalt uitgevoerde bouwweg aan de zuidkant van de “Akzo-kavel”.  

Nachtwerk  Beethovenstraat
Het db Zuideramstel stemt in met het verplaatsen van drie bovenleidingmasten ter hoogte van Beethovenstraat 195  in de nacht van 7 op 8 december tussen 0.30 uur en 5.30 uur. Er kan geluidsoverlast zijn van een draaiende vrachtwagenmotor. Een eventuele uitvaldatum is de nacht van 8 op 9 december

Duurzaamheidplan Zuidas
Zuidas wil in 2030 tot de top 10 van duurzame stedelijke centra in Europa behoren. Duurzaamheid is dan ook een vast onderdeel van alle plannen op Zuidas. Een schone en aangename leefomgeving staan daarbij centraal. Dit impliceert het stellen van eisen aan bebouwing.  

Huidige CO2  emissie in Zuideramstel hoger dan het stadsgemiddelde
Via www.urbanecomap.org  kan de productie van CO2    in Amsterdam vergeleken worden met  andere steden, maar ook de verschillende stadsdelen kunnen worden vergeleken. Zuideramstel – met een nog lang niet voltooide Zuidas – doet het slechter dan het gemiddelde voor heel Amsterdam.  

Kop Zuidas
Vooruitlopend op de behandeling van het concept bestemmingsplan en het concept uitvoeringsplan voor de Kop Zuidas op 6 januari 2010 in de commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeenteraad  is een artikel gepubliceerd in het Parool :
In de Veluwebuurt, een wat verscholen groen wijkje aan de rand van de RAI en de A10, voelen de bewoners zich bedreigd door de oprukkende hoogbouw langs de Zuidas.

SP-voorstel tijdelijke studentenwoningen Amsterdamse Zuidas overgenomen
Het Amsterdamse college steunt het voorstel van de SP om tijdelijke studentenwoningen te bouwen op de Zuidas. Die woningen kunnen worden neergezet op kavels die door de crisis voorlopig niet ontwikkeld worden.

Ontvangen bouwaanvragen DMB
Terrein Europa boulevard – W01/1258-2009, oprichten KPN-kelder met opbouw op maaiveld. DMB is gevestigd aan het Weesperplein 4. Geopend op werkdagen van 9 tot 12 uur. Voor inlichtingen: 020-5513.420/354. Wilt u de  gepubliceerde aanvraag inzien dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken: 020-5513/419/427.

Activiteiten Amsterdam Bright City december
Filosofie op de Zuidas. Kroniek v.d. onderstroom.
Donderdag 10 december is Felix Rottenberg, bestuurder, raadgever en moderator, tussen 15.30 en 17.00 uur de gast van filosoof Ad Verbrugge bij Amsterdam Bright City voor het maandelijkse programma Filosofie op de Zuidas over onderstromen en trends in de actualiteit.
Zuidance
Charity dance met DJ Jesse Voorn, vrijdag 11 december 2009, vanaf 17.00 uur, Amsterdam Bright City, aanvang 17.30 uur.
Toegang € 5,- incl. 3 consumpties, opbrengst gaat naar het aidsfonds.
Fashion & Indentity
Op maandag 14 december organiseert jongerenorganisatie TANS haar kunst en cultuur evenement Fashion & Identity. Een avond vol inspiratie. Toegang gratis.
Amsterdam Bright Christmas!
Op vrijdag 18 december bent u vanaf 16.00 uur welkom voor Amsterdam Bright Christmas. U kunt luisteren naar het Kerstverhaal van Ruben van Zwieten (Stichting Zingeving Zuidas & Thomas Kerk). Ook bestaat de mogelijkheid ‘live’ een kerstwens uitspreken op de wekelijkse radioshow “Casual Friday”. Samen met zanger Patrick Verheij kunt u Christmas Carols ten gehore brengen. Uiteraard is er volop Gluwein, oliebollen en ander lekkers. De toegang is gratis. Introducés zijn welkom. U kunt zich hier aanmelden. Meer informatie vindt u op www.amsterdambrightcity.nl.

Geluidswandeling Zuidas
Wat is het geluid van de Zuidas? Hoe anders wordt de soundscape wanneer de bouw vordert en je de omgeving dagelijks ziet veranderen? Hoe denken planologen eigenlijk over geluid? Kan geluid een publieke ruimte creëren? Deze vragen worden gesteld en toegelicht, terwijl de wandelaar luistert naar akoestische, historische, psychologische en politieke aspecten van publieke ruimtes. De wandeling duurt circa 60 minuten en is gratis te downloaden op de website van Soundtrackcity: 
Ook kan men een voorgeladen mp3-speler en koptelefoon lenen bij het
informatiecentrum Zuidas. De geluidswandeling is gemaakt door Justin Bennet, en geluidskunstenaar uit Den Haag die in oktober de Piet Ouborg prijs heeft gekregen.
Zie  zijn oeuvre

Graafwiel tunnelboor NZ-lijn geplaatst
Een gigantisch graafwiel, bestemd voor een tunnelboormachine van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn, is de 22 meter diepe schacht bij het Damrak ingehesen.

Ring A10
De tentoonstelling ‘Ring A10’, t/m 30 januari, ARCAM, Amsterdam, opent nieuwe perspectieven, richt de aandacht op de ringweg in al zijn facetten, als stedebouwkundig én architectonisch fenomeen, als bruikbaar infrastructureel instrument maar ook als barrière in de stad, als object waarmee de stadsbewoner maar heeft te leven én als uitdaging om hem beter in de stad te integreren.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.