Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 39

Zuidas: Bruisend en eigenwijs Amsterdams
Het eerste halfjaar van 2011 verruilden Zuivelgigant Fonterra, medisch specialist in babyvoeding Mead Johnson en Arcadis respectievelijk Hamburg, Parijs en Arnhem voor de Amsterdamse Zuidas, naast nog eens een tiental andere internationale bedrijven.
Gelijktijdig streken de Duisenberg School of Finance en het Tinbergen Institute neer aan deze internationale toplocatie. Vanwege de grote hoeveelheid studenten die aan de Zuidas studeert bij de VU en de overige opleidingsinstituten, is het plan goedgekeurd om eind 2012 voor het eerst ook 500 studentenwoningen aan Zuidas te realiseren.

Zuidas: stop met innoveren
Innovatie in de financiële sector heeft nauwelijks bijgedragen aan duurzame groei.
Het is nog maar kort geleden dat politici en beleidsmakers de financiële sector de hemel inprezen. Een van de veronderstelde – en tot voor kort geregeld genoemde – verdiensten van de innovaties in de financiële sector voor de economie was het dempen van negatieve economische schokken in de periode 1985-2005, de tijd van de zogenoemde ‘Great Moderation’.  Een nadere analyse leert dat dit geloof nergens op is gebaseerd, zo laten Wouter den Haan en Vincent Sterk zien. Ook deze zegen van de financiële sector voor de economie lijkt een illusie.

ZuidasDok Nota van Beantwoording
Raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat
Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen.
Datum: woensdag 7 december 2011
Aanvang: 09:00 tot 12.30 uur en vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur en vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur. Locatie: Boekmanzaal, Stadhuis.
Kijk hier ook naar agendapunt 13, bij de ter kennisnamelijst:
Zuidas rapportage, eerste halfjaar 2011.

Akkoord Gershwinbrug
Het College van B.& W. van Amsterdam heeft ingestemd met het aanleggen van de Gershwinbrug aan de Zuidas. De brug zal het centrumgebied van de Zuidas verbinden met Buitenveldert. Door de extra kosten voor de brug ziet het College af van de geplande hoogwaardige inrichting van het Gershwinplein. De huidige openbare ruimte blijft daar gehandhaafd.

Aanvraag omgevingsvergunning
Terrein Europaboulevard – 238415, kappen van 4 bomen (18-11-2011).
Aanvraag ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid (in dit stadium) om een zienswijze in te dienen.

Economen over de crisis in Filosofie op de Zuidas
De economische crisis is een veelbesproken onderwerp in Filosofie op de Zuidas. Ad Verbrugge, VU-filosoof, bespreekt onderstromen én oplossingen. Sweder van Wijnbergen, econoom, roept op de crisis snel op te lossen.
8 december 2011, 16:15 uur | Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8.
Toegangsprijs: € 5,-.

NS Dienstregeling 2011/2012
De nieuwe dienstregeling in de Randstad gaat flink veranderen m.i.v. zondag 11 december 2011. Zo gaan de bekende Intercity’s Amsterdam-Dordrecht/Vlissingen via Haarlem rijden, en niet meer via Schiphol. De Intercity’s Lelystad (LLS) – Almere (ALM)- via Duivendrecht (DVD) – Schiphol (SHL) rijden dan verder door naar Leiden Centraal (LEDN) en Den Haag Centraal (GVC). http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/2166457/ns-dienstregeling-20112012.aspx

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.