Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 4

Inspraak Project-/Uitvoeringsbesluit kantoren vergadercentrum RAI

Op 24 april zal vanaf 19.30 uur een inspraak plaatsvinden over het voornemen van de RAI om boven op de geplande expofoyer een kantoren-vergadercentrum van zeven lagen te bouwen. Ontvangst in hal 8 bij ingang F van de RAI, inspraakavond in zaal T-U.

 

Joop van de Ende mag verder bouwen

De Raad van State heeft de bezwaarschriften tegen de voortgang van de bouw van het musicaltheater niet gehonoreerd.

 

Sportas naast Zuidas

Het college van B&W heeft ingestemd met de nota focus op sport. In de groene scheggen, ook wel sportlongen genoemd, is ruimte voor sport. Dit geldt bijvoorbeeld voor Sportas Amsterdamse Bos/Riekerhave/Olympisch Stadion. Vooral bij de ring A10 zijn er mogelijkheden.

 

Zuidasonderneming populair

Voor de toekomstige veiling van de aandelen van de Zuidas onderneming zijn acht marktpartijen gepreselecteerd. Het gaat om (in alfabetische volgorde): ABN AMRO Bank, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Fortis Bank, HBOS (Bank of Scotland), ING Real Estate, Schiphol Group, Rabobank en Stichting Pensioenfonds ABP. De geselecteerde private partijen kunnen eind 2007 inschrijven op in totaal 60 % van de aandelen van de Zuidas onderneming.  Gemeente Amsterdam en het Rijk blijven ieder voor 20% aandeelhouder in de onderneming.

 

Schiphol

Met het vrijgeven van de startnotitie ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ is deze week de eerste stap gezet in de procedure voor de milieueffectrapportage voor Schiphol. Er moet fors worden geïnvesteerd in verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving. Hoe kan dat worden gerealiseerd? Daarover vindt afstemming plaats in het zogenaamde Aldersoverleg dat eind vorig jaar is ingesteld. De provincie Noord Holland en de gemeentes Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uitgeest, nemen hier namens de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) aan deel. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter A. Alders werken zij samen met het Rijk, Schiphol Group, LVNL, KLM en vertegenwoordigers van bewonersplatforms via de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) aan oplossingen voor deze vraagstukken in hun onderlinge samenhang. (Persbericht provincie Noord-Holland, 18 april 2007)

 

Onthulling nieuwe banken en prullenbakken in het Beatrixpark

Op 18 april heeft wethouder H. Boes de nieuwe banken bij de grote vijver van het Beatrixpark onthuld door het doorknippen van een lint en het verwijderen van een kleed over de bank. Tevens werd het vooralsnog enige exemplaar van de nieuwe prullenbakken onthuld. Toegezegd werd dat nog deze week voorlopige prullenbakken zullen worden geplaatst en dat de definitieve bakken in september zullen komen. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zorgde voor koffie en champagne. http://www.vriendenbeatrixpark.nl/

 

Zuidas en detailhandel 

De stadsdeelraad zal 22 mei een avond aan dit onderwerp wijden.

 

Vernieuwde website Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn heeft een vernieuwde website (www.noordzuidlijn.amsterdam.nl). Onder `voor de buurt` is alles te vinden wat belangrijk is voor wie woont en werkt rond een van de bouwplaatsen.

 

Volgende BPZ vergadering

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 25 april, 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).

 

 

Lees verder over: Weekberichten.