Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 4

Stadsdelenfusie
GroenLinks ZuiderAmstel wil graag van bewoners horen wat zij vinden van het voorstel het aantal stadsdelen te verminderen van 14 naar 7. Op woensdag 4 februari van 19.30 tot 21.30 uur licht GroenLinks toe wat het voorstel inhoudt en hoort daar graag de mening van bewoners over. Opgave van te voren wenselijk, maar niet verplicht, via: 020 6791828 of per mail. Plaats: in het nieuwe stadsdeelkantoor. Pres. Kennedylaan 923 (vlakbij de Europaboulevard, schuin tegenover de RAI). PvdA-leden hebben zich al uitgelaten over het advies het aantal stadsdelen te halveren. Lees hier hun bevindingen.

Vergadering 5 februari over Rapport Commissie Cultuur Zuidas
Op donderdag 5 februari vergadert de raadscommissie verder over de aanbevelingen n.a.v. het rapport van de Cultuurcommissie Zuidas. De volgende drie opdrachten zijn toen verwoord: 1. haalbaarheidsonderzoek cultuurgebouw, 2. nadere formulering van de regierol van de gemeente en 3. instellen van een intendant. Aanvang: 13.30 uur, Stadhuis, Amstel 1, zaal 0239.

De geboorte van de Zuidas
Met de geboorte van de Zuidas werd de ondergang van de IJ-oeverplannen ingezet. Lees meer hierover het historische artikel van Merijn Oudenampsen, gepubliceerd in Ons Amsterdam. De auteur vraagt zich af of Zuidas niet een flexibele aanpak vereist. Omdat de stad met het aangaan van Zuidas de komende 30 jaar vastzit in een bepaald ontwikkelingstraject en aan heftige financiële perikelen. Hij concludeert aan de hand van twee mislukte bouwprojecten uit het verleden dat de wereld simpelweg te ingewikkeld is en de stad simpelweg te vindingrijk om zich de komende dertig jaar vast te laten zetten in een beperkend stramien.

Simmons naar Zuidas
Het advocatenkantoor Simmons & Simmons, dat huist in het WTC-gebouw, zal haar andere Rotterdamse vestiging tevens onderbrengen op Zuidas. In Nederland werken honderd advocaten, notarissen en fiscalisten voor dit bedrijf, die voortaan dus Amsterdam als standplaats hebben.

Uitgave VU-kwartier
In de recente uitgave van het VU-kwartier beantwoordt de heer Noyons de vraag van M. Disselhoff en J. Verbunt over hoe groen het VU-kwartier wordt. Zie: www.vu.nl/vu-kwartier

Concept projectbesluit Ravel
Het BPZ heeft schriftelijk gereageerd op het concept projectbesluit van Ravel. Genoemd is onder meer de flink toegenomen aantal m² bebouwing, de flexibiliteit van de bestemming van de gebouwen en de vraag om klimaatneutrale woningen en kantoren overwegen te bouwen. Zie onze site (standpunten).

Opknapbeurt kermisterrein Amstelpark
Het gebied van het zogenaamde ‘Kermisterrein’ in het Amstelpark wordt vernieuwd. Dit stukje grond ligt voorbij de hoofdingang links, op weg naar het speelterrein. Klik hier voor meer informatie of kom op 4 februari van 17.00-19.00 uur naar de informatiemiddag in het parkgebouw aan de ingang van het Amstelpark. De stukken liggen 19 januari ter inzage en er kan tot 14 februari schriftelijke gereageerd worden (t.a.v. Mw. S. Huft, Antwoordnummer 27120, 1000 TN Amsterdam).

Informatieavond bouwplannen VU
Vraagt u zich af hoe het staat met de bouwplannen van de VU? En wilt u een eerste glimp opvangen van hoe de campus van de Vrije Universiteit er anno 2025 uit zou kunnen zien? Of benieuwd naar hoe de nieuwe campus samenhangt met de Zuidas? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 10 februari in het campuscafé The Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van Vrije Universiteit), aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie
De bespreking van het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas is verplaatst naar de commissievergadering van het Stadsdeel ZuiderAmstel op 5 maart. Nadere informatie volgt.

Architectendagen
Op de Bouwbeurs kunnen architecten en geïnteresseerden zich laten inspireren door de manier waarop toparchitecten gebouwen en ruimtes materialiseren. Gratis deelname op 10, 11 of 12 februari. Zie: www.architectendagen2009.nl

Bouwaanvraag
De aanvraag voor het uitbreiden van een hotel in gebouw (W01/0045-2009) op de Strawinskylaan 1 kan worden ingezien bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Afspraken vooraf via: 020 – 5513 420/354.

Het volgende weekbericht is er weer op 5 februari 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.