Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 40

Interessante thema avond Duurzaamheid Zuidas
Op 9 december hielden vertegenwoordigers van Zuidas en Nuon Heat and Cooling leerzame voordrachten m.b.t. duurzaamheid,klimaat neutraal bouwen, stadsverwarming en –koeling en (on)mogelijkheden waar men in de praktijk mee geconfronteerd wordt. Na de pauze waren er vragen te over bij het aanwezige publiek en ontspon zich een levendige discussie.

Zuidas als voorbeeld van duurzame koeling
Radio Nederland  Wereldwijd (RNW)  noemt in het kader van de  klimaatconferentie in Kopenhagen de koeling van Zuidas vanuit het Nieuwe Meer een innovatief voorbeeld van duurzaamheid.  Engelse tekst 

Bewonersbrief Uitvoering Beethoven
Vanaf begin 2009 is gestart met de fysieke voorbereidingen voor de ontwikkeling van het project Beethoven. Diverse voorzieningen, zoals het Nicolaaslyceum en een museum krijgen hier een plek. Met deze bewonersbrief wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de uitvoering van Beethoven.
De avond/nachtwerkzaamheden aan het viaduct aan de Beethovenstraat t.b.v. de NoordZuidlijn worden uitgesteld tot volgend jaar. 

Grondexploitatieovereenkomst VUmc en gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft een overeenkomst afgesloten met het VUmc met betrekking tot het kostenverhaal voor de realisatie van het project tot uitbreiding van de polikliniek met een dakopbouw. Vanaf 10 december ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst 6 weken ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht., Weesperplein 4. 

Studentenwoningen op Amsterdam Zuidas
Het College van B&W steunt het voorstel van de SP om tijdelijke studentenwoningen te bouwen op Zuidas. Inmiddels heeft ook de PvdA een persbericht doen uitgaan waarin gepleit wordt voor de bouw van duizend containerwoningen voor studenten en jonge trainees op Zuidas. Dat vindt de PvdA in zowel de gemeenteraad, als in het stadsdeel Zuideramstel.  

Ophoging communicatiemast Amsterdam afgerond
De ophoging van de telecommunicatietoren op de Zuidas Amsterdam, langs de A10, is woensdag 2 december officieel afgerond. Door de bebouwing aan de Zuidas was verhoging van de oorspronkelijke toren noodzakelijk, om ongehinderd tv en radio uit te kunnen zenden en Amsterdam en wijde omgeving van mobiele telefonie te voorzien. De zendmast is verhoogd van 106 tot bijna 150 meter en is daarmee een van de hoogste bouwwerken van de stad geworden.

Veel animo voor ‘besmette’ woontoren
De verkoop van  appartementen van Symphony I, het hart van de vastgoedfraude, loopt opvallend goed. Na tien weken verkooptijd zijn negentien luxe appartementen, aan de Zuidas, verkocht. Zeker dertig mensen hebben een optie op één van de 82 woonruimten in Amsterdams hoogste woontoren genomen.

Activiteiten Amsterdam Bright City december
Zuidance
Charity dance met DJ Jesse Voorn, vrijdag 11 december 2009, vanaf 17.00 uur, Amsterdam Bright City, aanvang 17.30 uur.
Toegang € 5,- incl. 3 consumpties, opbrengst gaat naar het aidsfonds.
Fashion & Indentity
Op maandag 14 december organiseert jongerenorganisatie TANS haar kunst en cultuur evenement Fashion & Identity. Een avond vol inspiratie. Toegang gratis.
Amsterdam Bright Christmas!
Op vrijdag 18 december bent u vanaf 16.00 uur welkom voor Amsterdam Bright Christmas. U kunt luisteren naar het Kerstverhaal van Ruben van Zwieten (Stichting Zingeving Zuidas & Thomas Kerk). Ook bestaat de mogelijkheid ‘live’ een kerstwens uitspreken op de wekelijkse radioshow “Casual Friday”. Samen met zanger Patrick Verheij kunt u Christmas Carols ten gehore brengen. Uiteraard is er volop Glühwein, oliebollen en ander lekkers. De toegang is gratis. Introducés zijn welkom. U kunt zich hier aanmelden . Meer informatie vindt u op www.amsterdambrightcity.nl.

Ring A10
De tentoonstelling ‘Ring A10’, t/m 30 januari, ARCAM, Amsterdam, opent nieuwe perspectieven richt de aandacht op de ringweg in al zijn facetten, als stedebouwkundig én architectonisch fenomeen, als bruikbaar infrastructureel instrument maar ook als barrière in de stad, als object waarmee de stadsbewoner maar heeft te leven én als uitdaging om hem beter in de stad te integreren.  

Herrema schrijft boek over Noord-Zuidlijn
Oud-wethouder van Amsterdam Tjeerd Herrema is bezig met een boek over de Noord-Zuidlijn. Daarin vertelt hij over de tijd dat hij verantwoordelijk was voor de bouw van de nieuwe metroverbinding. Ook gaat hij in op de vraag waarom dit soort megaprojecten in Nederland zo vaak uit de hand lopen.

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.

Lees verder over: Weekberichten.