Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 42

Collegebesluit fietspad Beethoven
Het college van de gemeente Amsterdam heeft ingestemd met de wegonttrekking van het fietspad Beethoven op de Zuidas. In april 2007 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit Zuidas Beethoven vastgesteld. Impliciet onderdeel van dat besluit was het opheffen van het deel hoofdnet Fiets tussen de Beethovenstraat (oostzijde, vanaf het fietstunneltje) tot aan het Beatrixpark (westelijke zijde van het park). In verband met de contractueel overeengekomen bouwrijpe levering van de Beethovenkavel ‘nummer 3’ per juli 2011, is feitelijke opheffing van dit deel van het fietspad nodig. Dit leidt tot het verleggen van het fietspad naar de Prinses Irenestraat en langs de oostzijde van de Beethovenstraat naar het fietstunneltje. Ook het  kruispunt Prinses Irenestraat/Beethovenstraat en de routing door het park wordt meegenomen. Uitgangspunten bij deze uitwerking van de alternatieve route en het kruispunt zijn: veilig en kwalitatief goed. Behandeling in de raadscommissie is op 12 januari en in de gemeenteraad op 26 januari.

Concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier
De Stadsdeelraad Zuid heeft in de vergadering van 15 december het advies aan de Gemeenteraad over het uitvoeringsbesluit Kenniskwartier vastgesteld. Het college van B & W heeft inmiddels ook ingestemd met het Concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier en met de Nota van beantwoording. Hiermee wordt een integrale gebiedsontwikkeling van het  Kenniskwartier in Zuidas mogelijk. Tot 2025 wordt ruim 1 miljoen m² bvo ontwikkeld, waarvan het grootste deel uit voorzieningen voor de universiteit (VU) en het ziekenhuis (VUmc) bestaat. In de plannen van het VUmc is een zorgtuin opgenomen. Daarnaast worden 2000 woningen en kantoren gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een gemengde stadswijk met ziekenhuis, hoger onderwijs en wonen en werken. Behandeling in de raadscommissie is op 12 januari en in de gemeenteraad op 26 januari.

Collegebesluit Zuidplein
Het college is akkoord met de afsluiting van de grondexploitatie van het Zuidplein op de Zuidas.

Bedrijven op Zuidas uitgedaagd om 3000 zonnepanelen te plaatsen
NextEnergy start vandaag de Zuidas Solar challenge om binnen één jaar 3.000 zonnepanelen op de Zuidas te plaatsen. Grootschalige opwekking van zonne-energie is nu al mogelijk. NextEnergy daagt bedrijven op de Zuidas uit om dat ook echt te doen en zo van de Zuidas een vooruitstrevend en duurzaam zakencentrum te maken.

Aanvraag bouwvergunning de Boelelaan
Terrein De Boelelaan 46 – 165482, wijzigen bestemmingsplan gebouw tot sportcomplex, met tijdelijke horecavoorziening met kunst en cultuur (02-12-2010); Voor deze aanvraag geldt dat deze nog niet ter inzage is gelegd en dat (in dit stadium) geen zienswijze kan worden ingediend.

Skyscraper City: Zuidas Architecture
De expositie ‘Sky Scraper City: Zuidas Architecture’ in de KunstKapel is te zien van 23 november t/m 24 december 2010 aan de Prinses Irenestraat 19 (Beatrixpark / Beethovenstraat) te Amsterdam. Openingstijden van woensdag t/m zondag van 12.00 tot 19.00 uur. 23 november van 12.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
Zie ook Architectuurboek Zuidas of Zuidas ‘stad van de toekomst’.

Dienst Milieu en Bouwtoezicht gaat verhuizen.
Met ingang van 20 december 2010 is men gevestigd in
Zeeburgerhuis
Cruquiusweg 5
1019 AT AMSTERDAM
Postbus 922
1000 AX AMSTERDAM

Volgende BPZ bijeenkomst
Het BPZ organiseert op 13 januari een thema-avond over de ontwikkelingen rondom het kenniskwartier en het verplaatsen van de tramlus (bij het ACTA gebouw) richting Buitenveldertse laan en de tijdelijke afsluiting van de Boelelaan.
Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, tijdstip: 19.30 – 21.30.

Het bpz wenst U fijne feestdagen toe

Het volgende weekbericht is er weer op 6 januari 2011.

Lees verder over: Weekberichten.